DUON Marketing and Trading S.A. DUON Dystrybucja S.A.
Infolinia: Biuro Obsługi Klienta

 

tel. +48 122 100 000
Infolinia: Biuro Obsługi Klienta

 

tel. +48 800 80 70 60

Infolinia sprzedażowa

Jeśli chcesz zmienić sprzedawcę energii elektrycznej lub gazu lub poznać nasze promocje.

Zapraszamy do kontaktu w godzinach 800-1800

We wszelkich sprawach związanych z obsługą Klientów DUON Dystrybucja S.A. oraz Klientów zainteresowanych podłączeniem się do naszej sieci dystrybucji lub zakupem gazu skroplonego LNG prosimy o kontakt pod nr telefonu:

  • +48 800 80 70 60
  • +48 61 66 41 860
  • +48 61 66 22 525

Kontakt do Biur Obsługi Technicznej

 

Formularz kontaktowy