Odbiorcy w sieci DUON

DUON wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ze względów technologicznych i opłacalnych z punktu widzenia kosztów dostarcza swoim klientom gaz metodą tradycyjną czyli za pomocą gazociągów wysokiego ciśnienia i sieci dystrybucyjnych. Zanim gaz trafi do sieci rozdzielczych i odbiorców indywidualnych przechodzi przez stacje oraz punkty dystrybucyjne dostosowujące jego ciśnienie do aktualnych potrzeb odbiorców.

Paliwo gazowe dostarczane jest siecią gazociągów, bezpośrednio do użytkownika niezawodnie i bezpośrednio (z punktu widzenia odbiorcy), bez przerw . Nie wymaga też magazynowania u odbiorcy. Wszystko to powoduje, że korzystanie z sieciowego gazu ziemnego jest wyjątkowo wygodne.

DUON dynamicznie rozbudowuje własną sieć gazociągów dystrybucyjnych. Obecnie może poszczycić się posiadaniem ponad 420 km własnych sieci, przy czym planowana jest dalsza rozbudowa sieci gazociągów. Inwestycje będą realizowane przede wszystkim w regionach Mazowsza, Śląska, wielkopolskim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz łódzkim.