Taryfy i koncesje

 

Taryfa zawiera rodzaje, wysokość oraz warunki stosowania:

 • cen za gaz,
 • stawek opłat za usługi dystrybucji,
 • stawek opłat abonamentowych,
 • bonifikat z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych dostarczanego gazu,
 • opłat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 • opłat za nielegalny pobór gazu,
 • stawek opłat za przyłączenie do sieci sprzedawcy,
 • stawek opłat za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy.

Odbiorcy za dostarczany gaz i świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według cen i stawek właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani. Kryteriami kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych są: moc umowna oraz roczna ilość pobieranego gazu. W oparciu o kryteria podziału odbiorców ustalone są grupy taryfowe. Obliczenie ceny gazu zaczyna się od określenia, do której grupy należy odbiorca.

Taryfę, zaakceptowaną przez Urząd Regulacji Energetyki znajdziecie Państwo tutaj:

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczace ceny referencyjnej gazu (CRG) ustalanej przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupów paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.

 

KONCESJE

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi

 • Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z dnia 29.06.2018r.

Koncesja na dystrybucję paliw gazowych

 • Koncesja z dnia 12.09.2018r.
 • Decyzja z dnia 09.06.2016
 • zmiana decyzji z dnia 31.07.2015
 • zmiana decyzji z dnia 10.03.2014
 • zmiana decyzji z dnia 3.09.2013
 • zmiana decyzji z dnia 27.03.2013
 • zmiana decyzji z dnia 4.03.2013
 • Decyzja z dnia 13.08.2012r.
 • Decyzja z dnia 06.03.2012r.
 • Decyzja z dnia 29.12.2011r.
 • Zmiana na S.A. z dnia 28.03.2007r.
 • Koncesja z dnia 12.12.2001r.

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

 • Koncesja z dnia 10.09.2018r.
 • Koncesja z dnia 13.08.2012r.
 • Zmiena decyzji z dnia 14.10.2011r.
 • Zmiana na S.A. z dnia 28.03.2007r.
 • Decyzja z dnia 27.03.2006r.
 • Koncesja z dnia 12.12.2001r.

Koncesja na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego

 • Koncesja z dnia 12.09.2018r.
 • Decyzja z dnia 09.06.2016
 • Decyzja z dnia 17.07.2014
 • Koncesja z dnia 13.08.2012r.
 • Zmiana na S.A. z dnia 28.03.2007r.
 • Decyzja z dnia 31.03.2006r.

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą

 • Koncesja z dnia 12.09.2018r.
 • Decyzja z dnia 3.02.2015
 • Koncesja z dnia 13.08.2012r.
 • Zmiana na S.A. z dnia 28.03.2007r.
 • Decyzja z dnia 31.03.2006r.

Wyznaczenie na operatora systemu dystrybucyjnego

Decyzja wyznaczenia operatora systemu dystrybucyjnego gazowego z dnia 10.02.2014

Wyznaczenie na operatora systemu skraplania gazu ziemnego

Decyzja wyznaczenia na operatora systemu skraplania gazu ziemnego z dnia 22.08.2014