Sprzedaż rezerwowa

DUON Dystrybucja sp. z o.o. nie otrzymała żadnego wniosku o wpis na listę sprzedawców rezerwowych, prowadzoną w trybie określonym w art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.).

Z uwagi na brak sprzedawców rezerwowych funkcjonujących na sieciach DUON Dystrybucja sp. z o.o., w sytuacji zaprzestania przez sprzedawcę sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu, dostawy tych paliw zostaną zapewnione przez sprzedawcę z urzędu, zgodnie z art. 5ab ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne DUON Dystrybucja sp. z o.o. pełni funkcję sprzedawcy z urzędu na należących do niej sieciach dystrybucyjnych.

Zgodnie z art. 62c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. funkcję sprzedawcy z urzędu pełni PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.