Gaz ziemny - wymagania

Wielkość charakteryzująca jakość gazu Jedn. Wymagane wartości
Podgrupa Grupa E
LM LN LS LW

Górna liczna Wobbego

- wartość nominalna 1)

- dopuszczalny zakres zmienności 1)

MJ/m3

25,0

23,0 - 27,0

30,0

27,0 - 32,5

35,0

32,5 - 37,5

41,5

37,5 - 45,0

50,0

45,0 - 54,0

- wartość nominalna 2)

- dopuszczalny zakres zmienności 2)

MJ/m3

25,0

23,1 - 27,1

30,1

27,1 - 32,6

35,1

32,6 - 37,6

41,63

37,6 - 45,1

50,1

45,1 - 54,1

- wartość nominalna 3)

- dopuszczalny zakres zmienności 3)

MJ/m3

23,7

21,8 - 25,6

28,5

25,6 - 30,8

33,2

30,8 - 35,6

39,4

35,6 - 42,7

47,4

42,7 - 51,2

- wartość nominalna 4)

- dopuszczalny zakres zmienności 4)

MJ/m3

23,3

21,4 - 25,1

27,9

25,1 - 30,3

32,6

30,3 - 34,9

38,7

34,9 - 41,9

46,6

41,9 - 50,3

Ciepło spalania nie mniejsze niż:

MJ/m3

18,01)

18,02)

17,13)

16,84)

22,01)

22,12)

20,93)

20,54)

26,01)

26,12)

24,73)

24,24)

30,01)

30,12)

28,53)

27,94)

34,01)

34,12)

32,33)

31,74)

Wartość opałowa nie mniejsza niż:

MJ/m3

16,01)

20,01)

24,01)

27,01)

31,01)

Intensywność zapachu - Zapach wyraźnie wyczuwalny, gdy stężenie gazu osiągnie wartość:

V/V

1,5

1,5

1,3

1,2

1,0

Zawartość siarkowodoru nie większa niż:

mg/m3

7,05)

6,66)

6,57)

7,05)

6,66)

6,57)

7,05)

6,66)

6,57)

7,05)

6,66)

6,57)

7,05)

6,66)

6,57)

Zawartość siarki merkaptanowej nie większa niż:

mg/m3

16,05)

15,26)

14,97)

16,05)

15,26)

14,97)

16,05)

15,26)

14,97)

16,05)

15,26)

14,97)

16,05)

15,26)

14,97)

Zawartość siarki całkowitej nie większa niż:

mg/m3

40,05)

37,96)

37,37)

40,05)

37,96)

37,37)

40,05)

37,96)

37,37)

40,05)

37,96)

37,37)

40,05)

37,96)

37,37)

Zawartość par rtęci nie większa niż:

MJ/m3

30,05)

28,46)

27,97)

30,05)

28,46)

27,97)

30,05)

28,46)

27,97)

30,05)

28,46)

27,97)

30,05)

28,46)

27,97)

Zawartość tlenu nie większa niż:

mol/mol

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5um nie większa niż:

mg/m3

1,05)

0,96)

0,97)

1,05)

0,96)

0,97)

1,05)

0,96)

0,97)

1,05)

0,96)

0,97)

1,05)

0,96)

0,97)

1) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = 298,15 K (25°C); T2 = 273,15 K (0°C); p1= p2 = 101,325 kPa
2) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = T2 = 273,15 K (0°C); p1= p2 =101,325 kPa
3) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = T2 = 288,15 K (15°C); p1= p2 = 101,325 kPa
4) Warunki odniesienia dla procesu spalania i objętości: T1 = 298,15 K (25°C); T2 = 293,15 K (20°C); p1= p2 = 101,325 kPa
5) Warunki odniesienia dla objętości: T2 = 273,15 K (0°C); p2 = 101 325 kPa
6) Warunki odniesienia dla objętości: T2 = 288,15 K (15°C); p2 = 101,325 kPa
7) Warunki odniesienia dla objętości: T2 = 293,15 K (20°C); p2 = 101,325 kPa