Odbiorcy ciepła

DUON Praszka sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem ciepła w kotłowniach gazowych oraz jego sprzedażą na terenie Miasta Praszka poprzez sieć własnych ciepłociągów w ramach udzielonej koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Koncesja na wytwarzanie ciepła

Zmiana Taryfy dla ciepła z dnia 21.07.2017

Taryfa na ciepło DUON Praszka

DUON Dystrybucja sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem ciepła w dzierżawionych kotłowniach gazowych oraz jego sprzedażą na terenie Miasta Chojna poprzez dzierżawiona sieć ciepłociągów lub bezpośrednio do klientów z miejsca wytworzenia ciepła. Powyższa działalność nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie i dystrybucje ciepła zgodnie z obowiazującym prawem energetycznym (art. 32 ust. 1 pkt 1.c.)