Plan ograniczeń

Informujemy, ze w dniu 08.02.2017 decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony "Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; grudzień 2017", który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.
Poniżej umieszczona została do pobrania decyzja Prezesa URE oraz część I przedmiotowego planu

PDF Decyzja Prezesa URE

PDF Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego; listopad 2019 Część I