Analizy energetyczne

Przeprowadzenie analizy energetycznej daje Państwu możliwość poznania realnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa i równoczesne obniżenie kosztów. Firmy bardzo często nie posiadają systemów opomiarowania oraz wykwalifikowanej i doświadczonej kadry energetyków i stąd nasza propozycja dotycząca analizy energetycznej.

Proponujemy przeprowadzenie analizy instalacji, zakładu i urządzeń. Zebrane informacje pozwalają uzyskać pełen obraz wszystkich parametrów energetycznych w zakresie energii elektrycznej, gazu, pary technologicznej i ciepła czy innych nośników energii.

Badanie różnych form zużycia energii pozwala założyć poziom wydajności tych operacji z punktu widzenia zużycia energii. Efektem ostatecznym takiej współpracy jest przygotowanie optymalnego wariantu zmian technologii wytwarzania energii oraz analizy techniczno - ekonomicznej proponowanych zmian.

Rozwój DUON i koncepcja przedsiębiorstwa usług energetycznych to projekty energetyczne polegające na wsparciu zarządzania potrzebami energetycznymi przedsiębiorstw wraz z outsourcingiem infrastruktury energetycznej.

Więcej informacji na www.escoduon.pl

W przypadku skorzystania z usługi naszej szerokiej oferty klient otrzymuje analizę energetyczną w ramach usługi.