Dzierżawa instalacji

Dzierżawa instalacji i kotłowni oraz współfinansowanie kosztów modernizacji.

W przypadku braku w Państwa portfelu funduszy na modernizację instalacji czy przebudowę kotłowni, DUON ma idealne rozwiązanie.

Proponujemy szeroki wybór rozwiązań optymalnych dla przedsiębiorstwa i jego sytuacji na rynku:

  • modernizujemy sieć wewnętrzną klienta na własny koszt, a odbiorca leasinguje/ dzierżawi w ostatecznym efekcie instalację,
  • inwestujemy i stawiamy kotłownię, którą klient spłaca w wyznaczonym, wspólnie uzgodnionym terminie,
  • dostarczamy gaz ziemny do zmodernizowanej kotłowni czy instalacji.