Kogeneracja

Kogeneracja czyli skojarzona gospodarka energetyczna, oparta na jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej jest w stanie zapewnić Państwu zarówno wymierne oszczędności, ograniczyć koszty dostaw jak również ograniczyć emisję CO2.

Dzięki zastosowaniu układu kogeneracyjnego przedsiębiorstwo osiąga wymierne korzyści:

 • własną produkcję i oszczędność w zakresie pozyskania energii produkcyjnej:
 • energii elektrycznej
 • energii cieplnej
 • chłodu
 • poprawę efektywności energetycznej i produkcyjnej zakładu
 • uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej - brak konieczności zakupu drogiej energii elektrycznej z zakładu elektoroenergetycznego
 • wysoką sprawność urządzeń – redukcja strat i kosztów pracy
 • precyzyjność regulacji i sterowania procesu spalania
 • redukcja emisji szkodliwych substancji (CO2, SO2, NOx, pyły)
 • awaryjne źródło zasilania

Przesłanki do zastosowania kogeneracji:

 • potrzeby równoczesnego zaopatrywania w energię elektryczną i ciepło
 • ilość godzin, w których występuje równoległe zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną przekracza 6000 godzin w skali roku
 • potrzeba oszczędności przy zakupie energii elektrycznej

KORZYŚCI:

 • dostarczamy gaz ziemny niezbędny do zasilania kogeneracji
 • możemy pełnić rolę inwestora zastępczego lub dystrybutora energii cieplnej oraz elektrycznej bez konieczności ponoszenia przez Klienta nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem urządzeń
 • poprowadzimy od początku do końca proces inwestycyjny
 • przeprowadzamy negocjacje z zakładem energetycznym, celem uzyskania najlepszej ceny sprzedaży wyprodukowanej nadwyżki prądu z układu kogeneracyjnego do sieci