Optymalizacja rozwiązań energetycznych

Duon  Dystrybucja sp. z o.o. to jeden z wiodących  i niezależnych dostawców rozwiązań energetycznych opartych na ekologicznych paliwach gazowych, który swoją przewagę na rynku zawdzięcza kompleksowości oferowanych usług, optymalizacji już działających systemów energetycznych i dostawie energii niezbędnej do działania tych systemów: paliw gazowych, głównie metanu oraz energii elektrycznej.

Kompleksowość rozwiązań zapewnia klientom bezpieczeństwo, wygodę i  ekologię oraz wymierne oszczędności

Dostarczamy swoim Klientom rozwiązania oparte na gazie ziemnym wysokometanowym za pomocą sieci dystrybucyjnych oraz w przypadku braku możliwości dystrybucji gazu ziemnego za pomocą gazociągu, rozwiązania oparte są na skroplonym gazie ziemnym LNG.

Dodatkowo analizujemy potrzeby naszych Klientów w zakresie zapotrzebowania na energię, co pozwala zaproponować najlepiej dopasowane do potrzeb rozwiązania energetyczne. Niezależnie dla innych i mniejszych instalacji oferujemy gaz propan-butan LPG.

 • dostarczamy gaz ziemny wszędzie tam gdzie nie ma perspektywy na rozbudowę sieci gazowej i podłączenia do gazociągu
 • możliwość realizacji inwestycji zarówno w miejscach gdzie istnieje możliwość przyłączenia do gazociągu oraz tam gdzie nie ma perspektywy na rozbudowę sieci gazowej
 • oferujemy stosunkowo krótkie terminy realizacji inwestycji
 • gwarantujemy stabilność dostaw gazu ziemnego
 • proponujemy rozwiązania dające wymierne korzyści, dzięki wykonaniu analizy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej
 • w przypadku konieczności modernizacji kotłowni czy instalacji proponujemy finansowanie projektu
 • projektujemy instalacje
 • wspieramy w kwestiach prawnych związanych z projektem

Udostępniamy naszym klientom sprawdzone i nowoczesne rozwiązania techniczne z możliwością wyboru spośród licznych opcji tak, aby zoptymalizować inwestycję:

 • turbiny parowe, turbiny gazowe lub silniki gazowe,
 • praca instalacji jako „wyspa" lub z podłączeniem do sieci,
 • wytwarzanie w skojarzeniu lub bez,
 • pozyskiwanie energii produkcyjnej na bazie różnych paliw
 • ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii