Outsourcing energetyczny

Poprzez outsourcing – mają Państwo możliwość realizować obsługę procesów energetycznych niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, w sposób bardziej efektywny niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Oferowane przez nas usługi outsourcingowe polegają na doradztwie energetycznym, realizacji inwestycji i prowadzeniu eksploatacji obiektu, zarządzaniu majątkiem i dostawie ostatecznych produktów energetycznych niezbędnych do osiągnięcia wymiernych oszczędności w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI wynikające z outsourcingu:

  • koncentracja klienta na jego core business
  • możliwość odzyskania środków finansowych zamrożonych w części energetycznej i przeznaczenia na rozwój części produkcyjnej
  • optymalizacja kosztów obsługi
  • poprawa rentowności i efektywności procesów
  • podniesienie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
  • nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia
  • niskie koszty zarządzania kontraktem
  • dostęp do szerokiego grona specjalistów z zakresu energetyki