Sprzedaż gazu LNG

LNG (Liquefied Natural Gas) to ekologiczne, ekonomiczne i uniwersalne paliwo - gaz ziemny, który w wyniku schłodzenia do temperatury -163°C przechodzi w stan ciekły i zmniejsza swoją objętość ok. 600 razy.

LNG można stosunkowo tanio transportować w zbiornikach kriogenicznych nawet na duże odległości np. drogą morską czy przy pomocy cystern samochodowych, bez konieczności budowania kosztownych gazociągów. Gaz magazynowany jest na stacjach regazyfikacji, w zbiornikach kriogenicznych , w wygodnej  dla klientów lokalizacji i spełnia ważną rolę przy gazyfikacji i uciepłownianiu miast i gmin oraz pomaga rozwiązywać problemy energetyczne przemysłu ulokowanego z dala od sieci przesyłowych.

Zastosowań systemów gazowych jest bardzo wiele - tyle, ile specyficznych potrzeb Klientów DUON. LNG wykorzystywane jest między innymi przez klientów przemysłowych do:

  • wytwarzania ciepła technologicznego Link
  • wytwarzania pary technologicznej Link
  • produkcji energii w kogeneracji Link

LNG odgrywa bardzo istotną rolę również ze względu na :

czas przyłączenia wybudowanego gazociągu do krajowej sieci gazociągów przesyłowych, który wydłużają obowiązujące procedury - wówczas LNG jest wykorzystywane jako rozwiązanie pomostowe pozwalające na znacznie wcześniejsze rozpoczęcie dostarczania gazu do klientów,

jest alternatywnym rozwiązaniem dla odległych lokalizacji, których, w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie możliwe podłączenie do systemu ze względów technicznych i finansowych. Gaz w postaci skroplonej jest wówczas atrakcyjnym ekonomicznie źródłem energii dla zakładów produkcyjnych oraz klientów indywidualnych, jest wykorzystywany do pokrywania krótkoterminowych szczytowych zapotrzebowań na gaz na rynkach, na których gaz dostarczany będzie systemem sieciowym.

 

Aktualna wartość stawki bazowej dla naszych klientów dostepna jest tutaj: