Właściwości

  • LNG (Liquified Natural Gas) to gaz ziemny, który w wyniku schłodzenia do temperatury -163°C przechodzi w stan ciekły. Objętość gazu jest wówczas ponad 600 razy mniejsza niż w postaci lotnej.
  • skraplanie gazu ziemnego wiąże się z bardzo dokładnym jego oczyszczeniem z dwutlenku węgla, azotu, wody, związków siarki, rtęci, itp. Po zamianie LNG z powrotem na postać gazową, pozostaje w nim bardzo niewiele zanieczyszczeń, gaz jest całkowicie pozbawiony wilgoci.
  • dzięki skropleniu, za którym idzie znaczne zmniejszenie objętości, LNG można stosunkowo łatwo transportować w zbiornikach kriogenicznych na duże odległości
  • ma stałą i stabilną wartość opałową
  • w wyniku procesu spalania nie powstają  zanieczyszczenia na filtrach palników
  • jest niezależny od ograniczeń przesyłowych gazociągów
  • umożliwia elastyczne budowanie ceny, mniej zależne od stałych opłat – peak shaving
  • umożliwia budowę instalacji awaryjnych – back up