Działalność

Działalność DUON Dystrybucja sp. z o.o. skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych. Spółka oferuje również przedsiębiorstwom kompleksowe rozwiązania energetyczne na bazie ekologicznych paliw.

Mapa lokalizacji stacji gazowych DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Obecnie DUON Dystrybucja sp. z o.o. posiada ponad 480 km własnych gazociągów w tym w 9 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz około 70 km gazociągów w miejscowościach opartych o LNG, zasilanych z 21 stacji regazyfikacji, oraz instalacje LNG w fazie budowy i projektów. Do gazociągów posiadanych przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. przyłączonych jest ok. 4800 odbiorców, z czego 720 to odbiorcy instytucjonalni, pozostali to gospodarstwa domowe.

W ramach segmentu infrastruktury Spółka prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG i usług tzw. zasilania tymczasowego (czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych)

Mapa lokalizacji stacji gazowych DUON Dystrybucja sp. z o.o.