Przetargi

 

DUON Dystrybucja zaprasza do współpracy firmy projektowe, wykonawców oraz dostawców usług z zakresu:

 • sieci i przyłącza gazowe średniego ciśnienia
 • instalacje LNG
 • eksploatacja i serwis sieci i przyłączy gazowych średniego ciśnienia

Niezależnie od ogłaszanych przetargów zapraszamy Państwa do składania ofert współpracy na adres: inwestycje@duon.biz

 

Poniżej do pobrania umieszczono regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w ramach projektów współfinansowanych ze środków PO IŚ 2014-2020, który obowiązuje od dnia 01.03.2018 roku

Data ogłoszenia postępowania przetargowego: 18 marca 2019

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : ND-5/2019
 2. Tytuł postępowania: Budowa gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m.”
 3. Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 RC o długości ok. 820 m na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Zakres zamówienia : kompletne wykonanie robót budowlano – montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert : 08.04.2019 r.
 6. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja sp. z o.o., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Sekretariat.
 7. Wadium : 5.000,00PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich 00/100).
 8. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Otwarcie ofert: 09.04.2019 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, pokój 101.

Zamawiający, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowę gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m.”, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca  Łukasz Borkowski „Media Projekt”  Jeziory 1B  21-400 Łuków.  Szczegółowa informacja w załączniku poniżej. 

Data ogłoszenia postępowania przetargowego: 18 marca 2019

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : ND-6/2019
 2. Tytuł postępowania: Budowa gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m – nadzór inwestorski.”
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m.” zlokalizowanej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Termin składania ofert : 08.04.2019 r.
 5. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja sp. z o.o., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo; Sekretariat.
 6. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji;
 8. Otwarcie ofert: 09.04.2019 godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, pokój 101.

Zamawiający, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowę gazociągu śr/c w Nowym Dworze Mazowieckim o długości ok. 820 m – nadzór inwestorski ”, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca:  Firma Budowlano-Instalacyjna Wojciech Łukaszyk ul. Cicha 87; 62-064 Plewiska. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej. 

Data publikacji zapytania ofertowego: 1 luty 2019

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : KR-1/2019
 2. Tytuł pzapytania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Krośniewice
 3. Przedmiotem zapytania : budowa gazociągów średniego ciśnienia Dz180, Dz125, Dz110, Dz90 na terenie miasta Krośniewice (pow. kutnowski, woj. łódzkie) w ulicach: Plac Wolności
 4. Termin składania ofert : 28.02.2019 r.
 5. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja sp. z o.o., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 8 stycznia 2018

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : ND-1/2018
 2. Tytuł postępowania: „Budowa stacji redukcyjnej gazu w/c o przepustowości Q = 1600 m3/h w miejscowości Skrzeszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzeszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie.
 3. Przedmiotem postępowania : budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1600 m3/h zlokalizowanej w m. Skrzeszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzeszew, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 905/16 z dnia 19.08.2016 r. wydaną przez Starostę Legionowskiego. Stacja gazowa będzie zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E (GZ50) pod maksymalnym ciśnieniem pmax=5,5 MPa. Zadaniem stacji jest redukcja wartości ciśnienia gazu z wysokiego na średnie oraz jego nawonienie.
 4. Zakres zamówienia : dostawa kompletnej kontenerowej stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu kompletnie funkcjonującego obiektu, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert : 30.01.2018 r.
 6. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.
 7. Wadium : 30.000,00PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych polskich 00/100).
 8. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Otwarcie ofert : 31.01.2018 godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego; ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo.
Wyjaśnienie treści zapytania

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na Budowę stacji redukcyjnej gazu w/c o przepustowości Q=1600m3/h w miejscowości Skrzeszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzeszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Gascontrol Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 8 stycznia 2018

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : ND-2/2018
 2. Tytuł postępowania: „Budowa stacji redukcyjnej gazu w/c o przepustowości Q = 1600 m3/h w miejscowości Skrzeszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzeszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie – nadzór inwestorski.
 3. Przedmiotem postępowania : usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa stacji redukcyjnej gazu w/c o przepustowości Q=1600 m3/h w miejscowości Skrzeszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzeszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie”.
 4. Termin składania ofert : 30.01.2018 r.
 5. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.
 6. Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji.
 8. Otwarcie ofert : 31.01.2018 godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego; ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo.

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę stacji redukcyjnej gazu w/c o przepustowości Q=1600m3/h w miejscowości Skrzeszew na nieruchomości o nr ewidencyjnym 660/8 (obecnie 660/11) obręb Skrzeszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie - nadzór inwestorski, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 8 stycznia2018

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : ND-3/2018
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Skrzeszew – Nowy Dwór Mazowiecki o długości 15 947m.
 3. Przedmiotem postępowania : budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 SDR17,6
  o długości 15 947,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Wieliszew oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Zakres zamówienia : kompletne wykonanie robót budowlano – montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert : 30.01.2018 r.
 6. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.
 7. Wadium : 40.000,00PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych polskich 00/100).
 8. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Otwarcie ofert : 31.01.2018 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego; ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo.
Wyjaśnienie treści zapytania

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę gazociągu średniego ciśnienia Skrzeszew - Nowy Dwór Mazowiecki o długości 15 947m, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Energy System Toruń Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 8 stycznia 2018

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : ND-4/2018
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Skrzeszew – Nowy Dwór Mazowiecki o długości 15 947m – nadzór inwestorski.
 3. Przedmiotem postępowania : usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ”Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 SDR17,6 o długości 15 947,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Wieliszew oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Termin składania ofert : 30.01.2018 r.
 5. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.
 6. Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji.
 8. Otwarcie ofert : 31.01.2018 godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego; ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo.

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę gazociągu średniego ciśnienia Skrzeszew - Nowy Dwór Mazowiecki o długości 15 947m - nadzór inwestorski, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 10 stycznia 2018

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : KL-1/2018
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Małkinia Górna – Kosów Lacki o długości 21.723,5 m wraz z przyłączami.
 3. Przedmiotem postępowania : budowa gazociągu średniego ciśnienia pomiędzy miejscowościami Małkinia Górna – Kosów Lacki o łącznej długości 21.723,5 m, w tym: DN63 – 214,0 m; DN110 – 1.506,5 m; DN160 – 1.727,0 m; DN180 – 3.036,0 m; DN225 – 15.240,0 m oraz siedmiu przyłączy gazowych w m. Kosów Lacki o łącznej długości 321,5 m, w tym: DN32 – 221,0 m; DN63 – 100,5 m.
 4. Zakres zamówienia : kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert : 31.01.2018 r.
 6. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.
 7. Wadium : 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 8. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Otwarcie ofert : 01.02.2018 godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego; ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo.
Wyjaśnienie treści zapytania

Pliki do pobrania zwiazane z przetargiem KL-1/2018

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę gazociągu średniego ciśnienia Małkinia Górna - Kosów Lacki o długości 21 723,5m wraz z przyłączami, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum z siedzibą w Koszalinie oraz Blue Line Engineering S.A. - Partner Konsorcjum z siedzibą w Karlinie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 10 stycznia 2018

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : KL-2/2018
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Małkinia Górna – Kosów Lacki o długości 21.723,5 m wraz z przyłączami – nadzór inwestorski.
 3. Przedmiotem postępowania : usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Małkinia Górna – Kosów Lacki o długości 21.723,5 m wraz z przyłączami” zlokalizowanej na terenie gminy Małkinia Górna oraz Miasta i Gminy Kosów Lacki.
 4. Termin składania ofert : 31.01.2018 r.
 5. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.
 6. Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji.
 8. Otwarcie ofert : 01.02.2018 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego; ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo.

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę gazociągu średniego ciśnienia Małkinia Górna - Kosów Lacki o długości 21 723,5m wraz z przyłączami - nadzór inwestorski, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 3 kwietnia 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-1/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa stacji gazowej w m. Kutno”
 3. Przedmiot postępowania: budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=2000m3/h zlokalizowanej w m. Kutno na nieruchomości o nr ewidencyjnym 822/13 i 822/2 obręb Sklęczki zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 172/2016 z dnia 16.05.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego. Stacja gazowa będzie zasilana gazem ziemnym wysokometanowym grupy E (GZ50) pod maksymalnym ciśnieniem pmax­= 5,5 MPa. Zadaniem stacji jest redukcja wartości ciśnienia gazu z wysokiego na średnie oraz jego nawonienie.
 4. Zakres zamówienia: dostawa kompletnej kontenerowej stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu kompletnie funkcjonującego obiektu, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: 24.04.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert: Kryterium 1 – Cena oferty; Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady; Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 25.04.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na "Budowę stacji gazowej w m. Kutno", informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 12 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-2/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 13504,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krzyżanów oraz gminy Kutno”
 3. Przedmiot postępowania:
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 SDR17,6 o długości 2360,0 m oraz Dz225 PE100 SDR17,6 o długości 11144,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krzyżanów oraz gminy Kutno zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę nr 342/2016 z dnia 01.08.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 466/2016 z dnia 30.09.2016 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 337/16 z dnia 23.11.2016 r, wydaną przez Wojewodę Łódzkiego i nr 338/16 z dnia 23.11.2016 r, wydaną przez Wojewodę Łódzkiego.
 4. Zakres zamówienia:
  Kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 13504,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krzyżanów oraz gminy Kutno”, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 12 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-3/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krośniewice”
 3. Przedmiot postępowania:
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz180 PE100 SDR17,6 o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krośniewice zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę nr 426/2016 z dnia 14.09.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 28/2017 z dnia 03.02.2017 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego i nr 337/16 z dnia 23.11.2016 r, wydaną przez Wojewodę Łódzkiego.
 4. Zakres zamówienia:
  Kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 8677,0 m zlokalizowanego na terenie gminy Krośniewice”, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 26 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-4/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa stacji gazowej w m. Kutno – nadzór inwestorski”
 3. Przedmiot postępowania:

  Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia Q=2000 m3/h” zlokalizowanej w m. Kutno na nieruchomości o nr ewidencyjnym 822/13 i 822/2 obręb Sklęczki, gmina Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie.

 4. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 5. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 6. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji;
 8. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie "Budowa stacji gazowej w m. Kutno - nadzór inwestorski", informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Wiertconsulting sp. z o.o.. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 26 czerwca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-5/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na terenie m. Kutno, gm. Kutno, gm. Krzyżanów, gm. Krośniewice – nadzór inwestorski”
 3. Przedmiot postępowania:

  Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 25.183 m” zlokalizowanej na terenie m. Kutno, gm. Kutno, gm. Krzyżanów, gm. Krośniewice”. 

 4. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 5. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 6. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Czas reakcji;
 8. Otwarcie ofert: 07.07.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na terenie m. Kutno, gm, Kutno, gm. Krzyżanów, gm. Krośniewice - nadzór inwestorski", informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca Wiertconsulting sp. z o.o.. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 7 lipca 2017

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego: KR-6/2017
 2. Tytuł postępowania: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna.”
 3. Przedmiot postępowania:
  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz225 PE100 SDR17,6 o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna zgodnie z decyzjami pozwolenia na budowę nr 580/2016 z dnia 20.12.2016 r. wydaną przez Starostę Kutnowskiego, nr 62/2017 z dnia 02.03.2017 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego i nr 246/2017 z dnia 07.06.2017 r, wydaną przez Starostę Kutnowskiego.
 4. Zakres zamówienia:
  Kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert: Termin składania ofert: 07.08.2017 r.
 6. Miejsce składania ofert: DUON Dystrybucja S.A., Wysogotowo, ul. Serdeczna 8. 62-081 Przeźmierowo
 7. Wadium: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
 8. Kryteria oceny ofert:
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia
 9. Otwarcie ofert: 08.08.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości 3002,0 m zlokalizowanego na terenie Miasta Kutna” niniejszym informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; ul. Gdyńska 45; 61-016 Poznań. Szczegółowa informacja w załączniku poniżej.

Data ogłoszenia postepowania: 14 czerwca 2017

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami towarzyszącymi na instalacji wewnętrznej zakładu British American Tobacco w Augustowie

Zamawiajacy, w zwiazku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na: "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu procesowego do analizy gazu ziemnego wraz z instalacjami towarzyszącymi na instalacji wewnętrznej zakładu British American Tobacco w Augustowie", informuje, że postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty zgodnie z zapisem XXIII pkt 1 SIWZ.

Data ogłoszenia postepowania przetargowego: 4 kwietnia 2018

 1. Numer zapytania nadany przez Zamawiającego : KR-7/2018
 2. Tytuł postępowania: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Krośniewice – Etap I
 3. Przedmiotem postępowania : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE90 i PE63 na terenie miasta Krośniewice, w ramach I etapu gazyfikacji miasta. Łączna długość planowanej do wybudowania sieci gazowej wynosi 4 841,5 m, w tym PE90 – 826,0 m oraz PE63 – 4 015,5 m.
 4. Zakres zamówienia: kompletne wykonanie robót budowlano-montażowych w celu oddania do użytku Zamawiającemu w pełni funkcjonującego gazociągu średniego ciśnienia, a także wykonanie innych czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Termin składania ofert : 25.04.2018 r.
 6. Miejsce składania ofert : DUON Dystrybucja S.A., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo Sekretariat.
 7. Wadium : brak.
 8. Kryteria oceny ofert :
  Kryterium 1 – Cena oferty;
  Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady;
  Kryterium 3 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. Otwarcie ofert : 26.04.2018 godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego; ul. Serdeczna 8, Wysogotowo ; 62-081 Przeźmierowo.

Zamawiający, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Krośniewice – Etap I”, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył wykonawca ZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku poniżej.