Jak właściwie użytkować instalację gazową?

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w DUON Dystrybucja Sp. z o. o. jest Pan Damian Stachyra

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej IOD)

Kontakt z IOD możesz nawiązać:

 • drogą e-mailową na adres: odo@gge.com.pl,
 • tradycyjną zwracając się do nas pisemnie na adres: DUON Dystrybucja Sp. z o. o. w Wysogotowie, (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8
  (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych).

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy koordynowanie działań w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:

 1. informowanie Administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tych sprawach;
 2. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora i podmiotów przetwarzających
  w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z ogólnymi przepisami o ochronie danych;
 4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich sprawach;
 6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych;
 7. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania.