Jak właściwie użytkować instalację gazową?

Do wiadomości użytkownika

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych dlatego z zaangażowaniem każdego dnia staramy się dbać o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszego serwisu internetowego.

Dlaczego?, bo wiemy jak ważne jest dla Was bezpieczeństwo danych osobowych oraz prawo do prywatności – my też cenimy Naszą prywatność.

Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Wam istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas Twoich wizyt na Naszej stronie internetowej.

Mając świadomość znaczenia dokumentu w szczególności treści do przekazania oraz formy jego udostępnienia, staraliśmy się, aby był on dla Użytkowników zrozumiały.

Kto jest Administratorem danych ?

Administratorem danych osobowych użytkowników jesteśmy My, DUON Dystrybucja
Sp. z o.o. w Wysogotowie (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8.

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

 • możesz zadzwonić: +48 61 66 41 860
 • napisać e-maila: dystrybucja@duon.pl
 • wysłać list na adres: Wysogotowo (62-081 Przeźmierowo) ul. Serdeczna 8

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?

Tak, ponieważ ochrona Twojej prywatności jest dla Nas niezwykle ważna. Wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony Danych możesz zadać pytanie pisząc na adres odo@gge.com.pl,
w każdym temacie które dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

Jeśli jesteś Użytkownikiem strony www.lepiejnagaz.pl i nie korzystasz z udostępnionych na stronie elektronicznych form kontaktu z Nami, to zbieramy wyłącznie:

 • Adres IP,
 • dane dotyczące częstotliwości odwiedzania i czas przeglądania naszego serwisu – Twojej aktywności,
 • dane dotyczące lokalizacji oraz urządzenia z którego korzystasz przeglądając Nasz serwis,
 • logi,

Jeśli jesteś Użytkownikiem strony www.lepiejnagaz.pl i korzystasz z udostępnionych na stronie elektronicznych form kontaktu z Nami, to zbieramy dodatkowo:

 • Imię i Nazwisko lub nazwę podmiotu,
 • adres e-mail i/lub numer telefonu,
 • inne dane dotyczące kalkulacji cenowej potrzebnej do przygotowania oferty handlowej,
 • a w sytuacji przedstawienia oferty handlowej również dane dotyczące treści korespondencji lub rozmów.

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.

W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe ?

Dane przetwarzamy przede wszystkim:

 1. w celu prowadzenia statystyk odwiedzin Naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: czasu spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis;
 2. w celu umożliwienia nawiązania z Nami kontaktu przez podany na stronie formularz kontaktowy pt. Prześlij nam dane, Oddzwonimy, lub
 3. w celu przedstawienia oferty handlowej na podstawie przesłanej kalkulacji za pomocą formularza pt. Kalkulator oszczędności smartDRIVE, oraz
 4. w celu obrony lub dochodzenia roszczeń i prowadzenia marketingu bezpośredniego, co wynika z Naszego prawnego interesu w związku z prowadzoną działalnością.
 5. Na jakich podstawach prawnych przetwarzamy twoje dane osobowe
 6. Zapytanie (formularz kontaktowy: Kalkulator oszczędności smartDRIVE)

Podstawą przetwarzania podanych w formularzu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wynikający z realizacji twojej prośby.

 • Prośba o kontakt (formularz kontaktowy: Prześlij nam dane, Oddzwonimy)
  Podstawą prawną przetwarzania podanych w formularzu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Twoja zgoda, udzielona w związku ze skierowaniem prośby o oddzwonienie na podany numer telefonu Naszego konsultanta. Masz prawo do wycofania udzielonej zgody
  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą e-mailową na adres: odo@gge.com.pl.
 • Statystyki odwiedzin
  Podstawą prawną przetwarzania zbieranych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie zarządzania Naszym serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom.
 • Marketing bezpośredni
  Podstawą prawną przetwarzania zbieranych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie podejmowania działań handlowych Naszych produktów i usług.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych ?

Podanie danych jest dobrowolne lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako niezbędne, może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi, przedstawienia oferty czy też nawiązania kontaktu przez Naszego konsultanta.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe ?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

 • Zapytanie (formularz kontaktowy: Kalkulator oszczędności smartDRIVE)
  Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania oraz przez okres wykorzystania danych do marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie lub wniosku o usunięcie tych danych. Jednakże, jeśli na podstawie przygotowanej oferty nawiążemy współpracę, to okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających, który wynosi lat trzy.
 • Prośba o kontakt (formularz kontaktowy: Prześlij nam dane, Oddzwonimy)
  Przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody, na przetwarzanie podanych w formularzu danych, z zastrzeżeniem sytuacji gdy dzięki rozmowie nawiążemy relację biznesową to okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających, który wynosi lat trzy.

Pamiętaj

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to możesz wnieść drogą e-mailową na adres: odo@gge.com.pl.

Statystki (serwis)

Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego?, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój Naszej strony, czy idziemy właściwą drogą.

Obrona i dochodzenie roszczeń

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Marketing bezpośredni

Pozyskane dane osobowe, które będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, będziemy przetwarzać do czasu ustania wskazanego celu lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na takie przetwarzanie lub wniosku o usunięcie danych.

Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:

 • w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością (np. kurierzy, operatorzy telekomunikacyjni) lub podmiotom powiązanym w ramach Naszej Grupy Kapitałowej. Na dzień sporządzenia niniejszej polityki prywatności w ramy Grupy Kapitałowej zaliczamy:
 • GGE sp. z o.o.
 • GGE Polska Gaz sp. z o.o.
 • Energia Praszka sp. z o.o.
 • Duon Logistyka sp. z o.o.
 • Duon Dystrybucja sp. z o.o.
 • Elgas Energy sp. z o.o.
 • Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o.
 • Idea98 sp. z o.o.
 • Termico sp. z o.o.,

lub w sytuacjach wymaganych oraz/lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza DUON Dystrybucja Sp. z o. o., jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.;
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony www.lepiejnagaz.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony
  przez przepisy prawa,

lub w sytuacji gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,

lub w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć, abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz,
  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się
z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

Zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie ?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na naszych użytkowników.

Informacje dodatkowe z którymi warto się zapoznać

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy Administratorem danych osobowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadku w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;
 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
  z zakończeniem współpracy.

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer, zapisywane na Twoim urządzeniu z którego odwiedzasz stronę www.lepiejnagaz.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in. .

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Skargi, wątpliwości, pytania

Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: odo@gge.com.pl.

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie DUON Dystrybucja Sp. z o.o. w Wysogotowie przy ul. Serdecznej 8, 62-081 Przeźmierowo, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

 • DUON Dystrybucja sp. z o.o., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo,
 • : +48 61 664 18 50