Bunkrowanie statków LNG – czyli dlaczego warto postawić na statek LNG?

Rosnące wymogi środowiskowe stanowią wyzwanie nie tylko dla energetyki i branży automotive, ale także dla transportu morskiego. To w nim realizowane jest 90% handlu zagranicznego i 40% wewnętrznego Unii Europejskiej. Dotyczy to szczególnie krajów położonych nad Bałtykiem, gdzie normy dotyczące składu paliw są szczególnie restrykcyjne. Odpowiedzią na trudności firm frachtowych w obszarze ekologii jest skroplony gaz ziemny, którym od niedawna można bunkrować statki również w polskich portach, m.in. we współpracy z DUON Dystrybucja. Na czym polega bunkrowanie statków LNG? Dlaczego warto się nad tym zastanowić? 

STAN NA MAJ 2023

Paliwo spełniające rosnące wymogi

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) od lat 70. XX w. pracuje nad normami, które czynią transport morski i śródlądowy bardziej przyjaznymi dla środowiska. W 2006 r. w życie weszły regulacje, które ograniczają poziom siarki w paliwach do 3,5 g na 100 g substancji (czyli 3,5%m/m – stężenie procentowe masowe), który w 2020 r. zredukowano ponownie, tym razem do 0,5%m/m. Wyśrubowane limity mają na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód i atmosfery tlenkami siarki.

Co ciekawe, wymogi są jeszcze bardziej restrykcyjne dla Morza Bałtyckiego, które jest jednym z czterech tzw. obszarów SECA (Sulfur Emission Control Areas), gdzie norma zawartości siarki dla paliw wynosi obecnie tylko 0,1%m/m. Wyjątkowość Bałtyku w tym obszarze powoduje, że firmy frachtowe i armatorzy, których statki operują na tym akwenie, powinny rozważyć LNG jako podstawowe paliwo do napędzania swoich jednostek.

LNG w transporcie morskim ma duże znaczenie

Normy emisji spalin i zawartości siarki były kilkakrotnie zaostrzane w przeszłości, ale to jeszcze nie koniec zmian. W lutym 2021 r. IMO zorganizowała sympozjum, na którym omawiano postęp prac m.in. nad dostępnością paliw niskoemisyjnych, które umożliwią żegludze realizację celów zawartych w klimatycznym porozumieniu paryskim. Ta międzynarodowa umowa zakłada ograniczenie, do 2050 roku, całkowitej rocznej emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim o co najmniej 50% w porównaniu z poziomem z 2008 r.

Tymczasem, rokrocznie transport morski emituje około 940 mln ton CO2, co stanowi około 2,5% światowej emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, jak wynika z badań przeprowadzonych przez IMO, do 2050 r. emisje związane z transportem morskim mogą dalej rosnąć nawet o 50–250%, jeśli nie zostanie ograniczone wykorzystanie paliw wysokoemisyjnych. Dlatego już w 2023 r. planowane jest ogłoszenie kolejnych celów i być może restrykcji. Choć na tym etapie trudno przewidzieć wyniki obecnych działań IMO, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z wykorzystaniem wysokoemisyjnych paliw do napędzania statków.

W tym kontekście statki LNG nabierają szczególnego znaczenia i mają duży potencjał, by stać się paliwem przyszłości. Tym bardziej, że jest to technologia już sprawdzona w praktyce i umożliwiająca spełnienie norm obecności siarki, a także znaczną redukcję emisji tlenków siarki i azotu, CO2 (do 20%) i pyłów zawieszonych (nawet do 60%). Warto podkreślić, że użycie LNG może nie tylko ułatwić działalność podmiotom związanym z transportem morskim, ale być kluczowym czynnikiem w realizacji globalnych celów ograniczenia emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych.

Bunkrowanie statków LNG

Bunkrowanie statków LNG w Polsce

Korzyści płynące z wykorzystania LNG w transporcie morskim potwierdza także unijna legislacja. Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, najpóźniej do 2025 r., powinna zostać oddana do użytku odpowiednia liczba punktów bunkrowania w europejskich portach morskich, a do 2030 r. w śródlądowych.

W Polsce bunkrowanie statków LNG jest możliwe w pięciu portach: Świnoujście, Szczecin, Police, Gdynia, Gdańsk. Usługę bunkrowania ma świadczyć również FSRU (Floating Storage Regasification Unit), czyli pływający gazoport – to inwestycja planowana w Zatoce Gdańskiej, którą Gaz-System chce oddać do użytku na przełomie 2027 i 2028 r.

Warto wspomnieć, że porty w Gdyni i Gdańsku posiadają status „zielonych portów” europejskiej sieci transportowej TEN-T. Wszystko dzięki możliwości bunkrowania statków za pomocą cystern samochodowych, których flotę posiada również spółka DUON Dystrybucja.

Luksusowy prom zabunkrowany dzięki DUON Dystrybucja

Kiedy w marcu 2023 r. gdyńska stocznia NAUTA Shiprepair Yard S.A. wypuściła imponujący prom Rusadir (zakup hiszpańskich linii żeglugowych Baleària), DUON Dystrybucja miał okazję zaopatrzyć go w LNG. Zadanie nie należało do najłatwiejszych. W środku nocy musieliśmy przetankować 5 cystern (ok. 85 t), a wpięcie znajdowało się 16 m nad poziomem nadbrzeża. Dodatkowo trzeba było wykazać się większą niż zwykle ostrożnością, żeby zimno LNG nie zniszczyło świeżo malowanej powłoki.

Rusadir wykorzystuje nowoczesne silniki hybrydowe, czyli może być zasilany zarówno morskim olejem napędowym, jak i skroplonym gazem ziemnym. Moment wpłynięcia promu do portu po zabunkrowanie LNG możecie zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=7T4Txo_zqZQ&ab_channel=GospodarkaMorska.pl  

DUON Dystrybucja wspiera transport morski nie tylko na terenie Polski. Od roku dostarcza LNG w celu bunkrowania m.in. do portów w Szwecji i na Litwie.

Aby nawiązać z nami współpracę w zakresie bunkrowania statków – napisz lub zadzwoń. Nasi eksperci doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Źródła:

  • https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/maritime_affairs_and_fisheries.html?root_default=SUM_1_CODED%3D02%2CSUM_2_CODED%3D0202&locale=pl
  • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wymagania-dotyczace-zawartosci-siarki-w-paliwie-zeglugowym-w-tym-18232832
  • https://www.portalmorski.pl/zegluga/47780-sympozjum-imo-dotyczace-alternatywnych-paliw-dla-zeglugi-o-niskiej-i-zerowej-emisji-dwutlenku-wegla
  • https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en
  • https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/pierwsze-bunkrowanie-LNG-w-polskich-portach-6619.html

Przeczytaj również: