Emisja CO2 w Polsce

Według raportu portalu wysokienapiecie.pl z 2018 r. Polska w ciągu najbliższych lat stanie się trzecim największym emitentem dwutlenku węgla do atmosfery. W 2018 roku wyprzedziliśmy pod tym względem Francję, a emisja CO2 na jednego mieszkańca wzrosła bardziej niż w przypadku takich krajów, jak Chiny i Indie. To ostatni moment na to, aby coś zmienić i zawalczyć o klimat.

Emisja dwutlenku węgla na świecie?

Jak wskazuje przegląd statyczny BP, w 2018 rok Polska wyemitowała do atmosfery aż 322,5 ton dwutlenku węgla. Usytuowało nas to na czwartej pozycji na liście najbardziej emisyjnych krajów w Unii Europejskiej, piątej w Europie, i 19 na świecie. Tym samym emisja gazu cieplarnianego CO2 wynosiła o 7,1 mln więcej niż rok wcześniej, co z kolei oznacza największy przyrost w UE i szesnasty na świecie.

Dla porównania – prawie o tyle samo wzrosła emisja liczącego 200 mln mieszkańców Pakistanu, który jest jednym z najszybciej rozwijających się państw. W dodatku jeśli spojrzymy na przyrost emisji na jednego mieszkańca, okazuje się, że w Polsce (188 kg) wyniósł on więcej niż w Chinach (144 kg) i w Indiach (121 kg).

Jeśli wzrost będzie postępował w takim tempie, niewykluczone, że w ciągu kolejnych lat wyprzedzimy pod tym względem Wielką Brytanię (emisja w 2018 roku – 394 mln ton), która z roku na rok produkuje 9 mln ton CO2 mniej oraz Włochy (emisja – 336 mln ton) z wynikiem 10 mln.

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza i efektu cieplarnianego jest przedostawanie się do atmosfery związków, takich jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek azotu oraz pyły. W Polsce odpowiadają za nie przede wszystkim paliwa stałe wykorzystywane w gospodarstwach domowych, transporcie oraz zakładach przemysłowych. 

Nie można zapomnieć, że zanieczyszczone powietrze jest niebezpieczne dla zdrowia i może być przyczyną wielu chorób, m.in. układu oddechowego, krążenia, w tym chorób serca i naczyń krwionośnych. Ponadto emisja gazów cieplarnianych zwiększa globalne ocieplenie.

Alternatywne źródła energii

Proces ciągłego zanieczyszczania środowiska i zmiany klimatu można jednak zatrzymać, a to głównie za sprawą zmiany źródeł energii zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i obiektach publicznych czy przemysłowych. Jedną z alternatyw, która przyczyni się do zmiany jakości powietrza, jest gaz ziemny.

To jedyne paliwo kopalne, które nie emituje ww. zanieczyszczeń, a tym samym zapobiega ich skutkom, jakimi są powstawanie smogu i zły stan zdrowia mieszkańców, zakwaszanie wód i gleby czy niszczenie lasów. W porównaniu z olejem opałowym gaz ziemny emituje bowiem 30% mniej dwutlenku węgla, a w przypadku węgla jest to różnica 50%. Podczas spalania tych paliw powstaje też od 20 do 60% więcej tlenków azotu, które są odpowiedzialne za powstawanie efektu cieplarnianego.

emisja-co2-w-polsce-i-na-swiecie

Emisja CO2 wymusza zmiany w transporcie

Gaz ziemny to też niskoemisyjne i wydajne paliwo, które z powodzeniem wykorzystuje się w transporcie drogowym i morskim. Jedną z możliwości walki ze smogiem jest zamiana standardowego paliwa na skroplony gaz ziemny LNG, który – w tym dzięki spółce DUON Dystrybucja – napędza już wiele autobusów miejskich i samochodów ciężarowych w Polsce. W tym przypadku emisja CO2 może zostać zmniejszona nawet do 25%.

Dzięki temu, że skroplony gaz ziemny jest coraz łatwiej dostępny, a tym samym wykazuje cechy przyczyniające się do walki ze smogiem, powinien szybko zyskać na popularności. Zwłaszcza że od przyszłego roku można uzyskać dofinansowanie na środki transportu zasilane właśnie LNG.

Wsparcie dla wspólnego celu – ograniczeniu emisji CO2

1 stycznia 2020 ma wejść w życie rozporządzenie mówiące o dofinansowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów użytkowych oraz komunalnych zasilanych m.in. LNG. W ramach projektu można otrzymać nawet 75 000 zł, jednak konkretne kwoty będą zależeć od tego, jakimi środkami będzie dysponował Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

15 kwietnia 2019 roku Komisja Europejska zatwierdziła z kolei deklarację dotyczącą wsparcia zakładów wykorzystujących kogenerację – proces, podczas którego jednocześnie wytwarzana zostaje energia elektryczna i cieplna. Program zakłada pomoc w budowie nowych obiektów kogeneracji, jak i modernizację już istniejących wykorzystujących gaz. Będzie on obowiązywał do 31 grudnia 2028 roku.

Wsparcie Komisji Europejskiej pozwoli nam realizować założenia Unii Europejskiej dotyczące poprawy stanu środowiska, jakimi są m.in. ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Kredyt ekologiczny – nawet 70 proc. dotacji bezzwrotnej na transformację energetyczną

Audyt energetyczny – na czym polega i czy DUON może pomóc?

Odejście od węgla w polskim przemyśle

Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki kogeneracji