Kredyt ekologiczny – nawet 70 proc. dotacji bezzwrotnej na transformację energetyczną

AKTUALIZACJA z 11.10.2023

Transformacja energetyczna to wielkie wyzwanie dla całych gospodarek, ale też pojedynczych firm. Nowe technologie, mniej emisyjne paliwa czy projekty ograniczające zużycie energii wymagają inwestycji, a te źródeł finansowania. Jak zdobyć kapitał inwestycyjny niezbędny, aby dostosować się do nowych realiów? Teraz to nieco prostsze. Za pół roku rozpocznie się kolejny nabór wniosków na kredyt ekologiczny.

Nabór na działanie FENG 3.01 Kredyt Ekologiczny startuje 25 kwietnia 2024 r. i potrwa do 25 lipca 2024 r. Ogłoszenie nastąpi 28 marca 2024 r. Gra toczy się o spore stawki. W poprzednim naborze do wzięcia było nawet 660 mln złotych. Środki z programu są rozdysponowywane w formie bezzwrotnych dotacji pokrywających do 70 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Źródłem środków finansujących ten program są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021–2027, a sam kredyt udzielany jest przez BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego

Wcześniejszy nabór wniosków trwał od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r. Do wzięcia było nawet 660 mln złotych, które zostało rozdysponowane w formie bezzwrotnych dotacji pokrywających do 70 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Kto może dostać kredyt ekologiczny FENG?

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. W przypadku tych ostatnich mowa o small mid-caps (do 499 pracowników) oraz mid-caps (do 3000 pracowników.)

Na co można przeznaczyć kredyt ekologiczny BGK? 

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które pozwolą na poprawę efektywności energetycznej danego przedsiębiorstwa o min. 30 proc. i przez to redukcję emisji gazów cieplarnianych. Można to osiągnąć poprzez: 

 • modernizację infrastruktury,
 • zmianę procesów technologicznych,
 • wprowadzenie nowych produktów i usług. 

Przykładowe koszty kwalifikowane do kredytu ekologicznego to koszty:

 • wymiany energochłonnych urządzeń produkcyjnych a także każda inna modernizacja procesów technologicznych zmierzajaca do poprawy efektywności energetycznej,
 • termomodernizacji budynków,
 • modernizacji systemów i instalacji przemysłowych,
 • montażu OZE,
 • zakupu i instalacji nowoczesnych systemów sterowania obniżających konsumpcję energii,
 • modernizacji systemów klimatyzacji, wentylacji i chłodzenia.

Ile można dostać w ramach kredytu ekologicznego? 

Program przewiduje finansowanie projektów w formie bezzwrotnej dotacji, którą Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza na spłatę części kapitału zaciągniętego wcześniej przez beneficjenta w banku komercyjnym w celu sfinansowania inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi od 25–80 proc. wartości kosztu kwalifikowanego, ale limit ten zależy zarówno od  wielkości przedsiębiorstwa, regionu, a nawet gminy, gdzie operuje beneficjent oraz od rodzaju kosztu i daty realizacji inwestycji. Aby obliczyć wysokość dotacji należy skorzystać ze szczegółowych informacji dostępnych w materiałach Banku Gospodarstwa Krajowego, dostępnych na stronie:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-unijnych/kredyt-ekologiczny/#c28053

Warto podjąć wysiłek, bo maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu może wynosić nawet 50 mln EUR.

Kredyty ekologiczne – co trzeba zrobić? 

Przedsiębiorstwo chcące otrzymać dotację musi przeprowadzić audyt energetyczny, który uzasadni potrzebę przeprowadzenia modernizacji i określi listę i zakres koniecznych do wprowadzenia rozwiązań. Niezbędna będzie też zdolność kredytowa, którą zbada bank komercyjny, w jakim przedsiębiorca zaciągnie kredyt na realizację inwestycji. Przedsiębiorca musi również wnieść pieniężny wkład własny na pokrycie kosztów kwalifikowanych w projekcie, który nie może pochodzić ze środków publicznych. 

Konieczne będzie również wykazanie zabezpieczenia całości kwoty kredytu, tak jak w przypadku standardowego kredytu inwestycyjnego oraz spełnienie innych warunków, wymaganych przez bank komercyjny, zanim ten wyda promesę kredytową. Fakt, że beneficjent musi przejść standardowe procedury sprawdzania wiarygodności kredytowej stosowane przez komercyjny sektor bankowy, jest jednym z podstawowych założeń programu. Ubieganie się o kredyt ekologiczny wymaga zatem sporego wysiłku i wiarygodności ze strony beneficjenta. Poziom dofinansowania sprawia jednak, że warto go podjąć, nawet jeśli po udzieleniu dotacji nadal trzeba będzie spłacić pozostałą część kredytu, której bank komercyjny udzielił na realizację inwestycji.

duon infografika

Cały proces pozyskania kredytu ekologicznego można opisać w kilku krokach:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego (poprawa efektywności o 30 proc.),
 • wniosek do banku komercyjnego o wydanie promesy kredytowej (badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa),
 • wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyznaniu Kredytu Ekologicznego,
 • przyznanie kredytu przez bank komercyjny,
 • realizacja inwestycji,
 • spłata części kredytu przez BGK. 

Dowiedz się, jak zwiększyć opłacalność wyjścia z węgla dzięki kogeneracji gazowej.

ZOBACZ WEBINAR

Przeczytaj również:

Transformacja energetyczna – czy gaz nadal będzie paliwem przejściowym?

Efektywność energetyczna – dlaczego Polska jej potrzebuje?

Kogeneracja energii – sposób na problemy Europy?

Premia kogeneracyjna – co zrobić, aby ją otrzymać?

Kategorie
Dla firmy