Hedging cen gazu – jak zabezpieczyć się przed zmianami cen surowca?

Sytuacja na rynku energii w tym gazu jest bardzo dynamiczna. W ciągu ostatnich miesięcy ceny błękitnego paliwa osiągały rekordy w wyniku nagłego wzrostu gospodarczego po czasach pandemicznego zastoju, zbiegu niekorzystnych warunków pogodowych oraz czynników pozaekonomicznych m.in. sytuacji wokół Nord Stream 2. Przedstawiciele części firm konsumujących gaz, śpią jednak spokojniej niż inni? Dlaczego? Odpowiedzią jest hedging cen gazu.

Poziomy cen gazu na rynkach dynamicznie rosną. Notowania indeksu TTF Daily Natural Gas Future publikowanego przez holenderską giełdę ICE Edex Dutch, są nawet o kilkaset procent wyższe niż kilkanaście miesięcy temu. Wówczas przedsiębiorcy zmuszeni byli ograniczać skalę swojej działalności i gospodarki hamowały. Dzisiaj ruszają do przodu po okresie zastoju. Nie bez znaczenia pozostają warunki pogodowe (stosunkowo mroźna zima) oraz te nie związane z ekonomią.  

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co dzieje się na rynku gazu przeczytaj nasz komentarz Wysokie ceny gazu – Co dzieje się na rynku i dlaczego?

Tymczasem część firm odczuwa skutki obecnej sytuacji w bardziej ograniczonym zakresie i zmniejszą intensywnością. Dzieje się tak na skutek stosowania przez nie świadomego zarządzania ryzykiem poprzez m.in. strategię hedgingu cen surowców, takich jak gaz ziemny.

Na czym polega hedging?

Hedging to strategia zarządzania ryzykiem stosowana przez inwestorów mająca na celu zabezpieczenie przed zajściem niepożądanego zdarzenia. Hedging polega bowiem na zawarciu odpowiednich transakcji, które mogą np. zmniejszać ryzyko utraty wartości danej inwestycji, albo zabezpieczać przedsiębiorstwo przed wzrostem cen konkretnego dobra.

Strategia polega na jednoczesnym zawarciu rzeczywistej transakcji tzw. hedgingowej, na mocy której kupujący nabywa prawa własności, oraz transakcji nierzeczywistej, realizowanej za pomocą instrumentów terminowych, mającej stanowić jedynie zabezpieczenie przed wahaniem cen. Przy niepowodzeniu jednej transakcji, straty niweluje druga. To kosztowne rozwiązanie, które dodatkowo może pozbawić inwestora zysków w przypadku korzystnego dla niego kierunku zmiany cen. Celem jest jednak zabezpieczenie się przed jeszcze większymi stratami w długim okresie. A na rezultat końcowy składa się suma zysków i strat z wszystkich transakcji.

W przypadku firm, które kupują surowce do produkcji lub paliwa do zasilania swoich instalacji energetyki przemysłowej, to nieocenione narzędzie, które może pomóc uniknąć szoków związanych ze znacznymi i nagłymi wzrostami, np. takimi które obserwujemy od jakiegoś czasu na rynku gazu.

Jak stosować hedging cen gazu?

Strategie hedgingowe realizowane są za pomocą finansowych instrumentów terminowych, takich jak kontrakty terminowe i opcje na kontrakty. Czym te instrumenty się różnią? Które wybrać i jak zabrać się do hedgowania cen gazu ziemnego? To pytanie za miliony dolarów.

Praktyczne zastosowanie strategii hedgowania cen surowców jest bowiem trudne i wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze rynki surowcowe nie należą do łatwych. Podlegają wahaniom zależnym nie tylko od poziomu popytu i podaży, ale także sezonowości, pogody, stanu zapasów, a często, zwłaszcza w przypadku rynków paliw, od uwarunkowań politycznych.

Po drugie sprzedaż surowców odbywa się za pomocą kontraktów terminowych notowanych, na wielu rynkach. W DUON opieramy cenę LNG w oparciu o notowania indeksu TTF.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, dlaczego w DUON opieramy cenę LNG o notowania holenderskiej giełdy, przeczytaj nasz artykuł TTF vs. TGE- dlaczego sprzedajemy LNG w oparciu o notowania holenderskiej giełdy?” 

Oznacza to, że nie trzeba być gotowym na odbiór milionów m3 gazu ziemnego lub setek ton LNG, aby  handlować tymi surowcami. W praktyce powoduje to, że na rynkach surowcowych, poza realnymi kupcami oraz producentami surowców, którzy chcą faktycznie nabyć lub dostarczyć dane dobro, spotyka się wielu spekulantów. Transakcje dokonywane przez tę grupę inwestorów mogą przełożyć się na znaczne wahania cen, które nie są związane z czynnikami fundamentalnymi, które są zrozumiałe dla firm nabywających surowce w celach produkcyjnych.

Jak ograniczyć ryzyko związane z cenami gazu?

Suma czynników, z którymi musi zmierzyć się podmiot stosujący hedging cen gazu jest tak duża, że konieczne może być skorzystanie z usług wiarygodnego i doświadczonego doradcy. Doradca nie tylko pomoże we wdrożeniu strategii ograniczającej poziom ryzyka biznesowego związanego z cenami gazu, ale będzie dynamicznie i trafnie reagował na zmiany, które wynikają m.in. z działalności kapitału spekulacyjnego. To ważne, tym bardziej, że konstrukcja instrumentów pochodnych używanych do hedgowania i efekt tzw. dźwigni finansowej, znacznie zwiększa poziom ryzyka związany z używaniem tych instrumentów.

Hedging to przydatna broń, która umożliwia wielu firmom skuteczną obronę przed skutkami znacznych wzrostów na cen surowców. Dlatego warto rozważyć jej wykorzystanie. Jednak jak w przypadku każdej broni, należy się z nią obchodzić umiejętnie.

Chroń biznes przed rekordowymi zmianami cen na rynku energii - rozważ przejście na gaz LNG

Umów się na bezpłatną konsultację

Przeczytaj również:

Wysokie ceny gazu ziemnego – Co się dzieje na rynku gazu i dlaczego?

Cena LNG – co się na nią składa?

Indeksy cenowe dla LNG: TTF vs. TGE – analiza wyboru