Cena LNG – co się na nią składa?

Co składa się na cenę LNG (skroplonego gazu ziemnego)? W DUON stosujemy prosty model rozliczeń oparty o wartość indeksu notowanego na holenderskiej giełdzie, do której dodajemy marżę. Marża ustalona na etapie ofertowania jest stała dla danego Klienta, ale może być inna w przypadku innej firmy? Dlaczego? Poniżej wyjaśniamy, jak kształtuje się u nas cena LNG.

W DUON ceny LNG opieramy na notowaniach indeksu TTF Daily Natural Gas Future publikowanego przez holenderską giełdę towarową  ICE Edex Dutch. W innym artykule wyjaśniamy, dlaczego indeksowanie cen w oparciu o TTF jest bardziej korzystne dla klientów niż opieranie się na TGE, czyli indeksie Towarowej Giełdy Energii.  

Model ustalania ceny skroplonego gazu ziemnego jest bardzo prosty. Do wartości TTF, którego notowania można śledzić na bieżąco w niezależnych źródłach, należy dodać stałą marżę zapisaną w umowie z klientem, wyrażoną kwotowo. Wartość marży jest stała dla danego Klienta . Jej wysokość ustalana jest na etapie negocjacji kontraktu i zależy od wielu czynników, w tym kosztów towarzyszących, jakie DUON ponosi w związku z pozyskiwaniem, przechowywaniem  i transportem gazu ziemnego. Przyjrzyjmy się jakie składowe kształtują cenę LNG.

Z czego składa się cena LNG?

Czynniki, których wartość zmienia się w czasie trwania kontraktu:

  • Notowania indeksu TTF Daily Natural Gas Future publikowanego przez ICE Edex Dutch – zmieniają się na bieżąco, można je śledzić w wyspecjalizowanych serwisach informacyjnych i transakcyjnych.

Czynniki niezmienne w czasie trwania kontraktu:

  • Cena LNG zakupionego u dostawcy gazu– DUON jako dostawca gazu dla firm i użytkowników końcowych na rynku polskim, współpracuje z wieloma dostawcami, którzy na masową skalę dostarczają do Europy gaz ziemny z całego świata. Pozyskujemy surowiec w kilku źródłach, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw i optymalizację kosztów. Posiadamy wieloletnie umowy na dostawy gazu, które wiążą się z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz naszych partnerów. Wartość płaconej przez nas marży jest oczywiście uwzględniania w wycenie dla Klientów, ale zmiany tych marż nie mają bezpośredniego i natychmiastowego wpływu na rozliczenia pomiędzy DUON i odbiorcami gazu ziemnego i LNG. Klient DUON nie musi się więc nimi w ogóle przejmować.
  • Koszty transportu – w przypadku LNG są to przede wszystkim koszty transportu skroplonego gazu ziemnego za pomocą cystern kriogenicznych do instalacji użytkownej przez danego Klienta. Koszty są wkalkulowane w marżę DUON i nie zmieniają się dla Klienta w czasie trwania umowy. Do kosztów transportu należy zaliczyć również koszty frachtu gazu ziemnego, który w postaci LNG transportowany jest potężnymi metanowcami pomiędzy terminalami ulokowanymi w portach na całym świecie. Koszty frachtu, które sięgają nawet kilkuset tysięcy dolarów za dzień wkalkulowane są w marże i nie stanowią istotnego czynnika z punktu widzenia Klienta posiadającego już podpisany kontrakt.
  • Opłata terminalowa – czyli opłata, jaką DUON ponosi za możliwość skorzystania z infrastruktury załadunkowej na konkretnym terminalu przeładunkowym. Długość trwania załadunku cysterny LNG może sięgnąć nawet ok. 2h, dlatego wysokość opłat sięga czasami nawet kilkuset EUR. Opłaty te są również częścią składową marży DUON.
  • Opłata magazynowa – to opłata administracyjna nałożona przez instytucje Unii Europejskiej na gaz importowany na teren wspólnoty.
  • Koszty infrastruktury – niezależnie od tego czy mowa o gazociągu, stacji regazyfikacji czy tankowania LNG, koszty infrastruktury to ważny czynnik kształtujący wysokość marży. Wpływ tego czynnika zależy od długości kontraktu (im dłużej tym marża niższa), stopnia w jakim Klient uczestniczy w realizacji inwestycji w infrastrukturę oraz modelu współpracy. Np. w przypadku dzierżawy stacji LNG od DUON, klient płaci jedynie za amortyzację instalacji w okresie kiedy jej używa. Może to znacznie obniżyć koszty w porównaniu do sytuacji, gdy Klient korzysta z leasingu i staje właścicielem stacji po zakończeniu umowy.
  • Serwis instalacji – w przypadku instalacji gazowych bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet, dlatego domyślnie prace serwisowe są po stronie DUON i wliczone są w cenę. Możliwe są jednak inne ustalenia, jeśli klient posiada odpowiedni know-how.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o sposobach ustalania cen gazu i warunkach współpracy z DUON zadzwoń do nas pod numer (+48) 61 102 72 22 lub napisz email na info@duon.pl

Przeczytaj również:

Hedging cen gazu – jak zabezpieczyć się przed zmianami cen surowca?

Wysokie ceny gazu ziemnego – Co się dzieje na rynku gazu i dlaczego?

Indeksy cenowe dla LNG: TTF vs. TGE – analiza wyboru

Kategorie
Dla firmy
Tagi
cena gazu cena LNG LNG