Jakie kary przewiduje dyrektywa MCP?

Dyrektywa MCP to regulacja, która dotyczy wszystkich instalacji energetycznych o mocy od 1 – 50 MW. Nowopowstałe obiekty już jej podlegają. Te starsze muszą dostosować poziomy emisji do szybko zbliżających się terminów. Jeśli nie uda się ich dotrzymać firmę czekają poważne kary. Jakie? Piszemy poniżej.

Dyrektywa MCP, czyli Medium Combustion Plants, to unijna regulacja określająca normy emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów zawieszonych, którym podlegają tzw. średnie obiekty spalania.

O tym czy dana instalacja podlega tej regulacji, o terminach do których istniejące obiekty muszą dostosować się do wymogów  i innych szczegółach, pisaliśmy w innym artykule na blogu. W tym materiale zajmiemy się krótko kwestią kar, które są bardzo poważne. Co grozi firmom, które nie spełnią wymogów MCP na czas? 

duon_dyrektywa_mcp_i_kara

Kary wynikające z dyrektywy MCP:

 • biegnąca kara finansowa uzależniona od ilości substancji wyemitowanej do atmosfery
 • konieczność zamknięcia instalacji

Obie kary mogą okazać się kluczowe dla przedsiębiorstwa, które albo nie będzie mogło korzystać z zasilania z kotłowni niespełniającej wymogów dyrektywy, albo narażone będzie na drakońskie kary finansowe w wysokości dwudziestokrotności jednostkowej stawki opłat za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Poniżej szczegółowa informacja na temat obowiązujących stawek: 

W 2022 r. stawki za emisje gazów i pyłów do powietrza wynoszą:

 • emisja pyłów ze spalania paliw – 0,39 zł/kg
 • emisja dwutlenku siarki – 0,58 zł/kg
 • emisja tlenków azotu – 0,58 zł/kg.

Wysokość kary za przekroczenie lub niedotrzymanie standardów MCP wynosi zatem:

 • emisja pyłów ze spalania paliw – 7,8 zł/kg (20 x 0,39 zł/kg)
 • emisja dwutlenku siarki – 11,6 zł/kg (20 x 0,58 zł/kg)
 • emisja tlenków azotu – 11,6 zł/kg (20 x 0,58 zł/kg)

Czy kary MCP są wysokie?

Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Kara jest bowiem biegnąca. Nakłada ją Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu kontroli, podczas której stwierdza przekroczenie lub naruszenie norm dyrektywy MCP. Wymiar kary biegnącej ustala się uwzględniając przekroczenie lub naruszenie w skali doby. Za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza wymiar kary biegnącej określa się uwzględniając przekroczenie w skali godziny.

W decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej określa się:

 • wielkość stwierdzonego przekroczenia lub naruszenia w skali odpowiednio doby albo godziny
 • wymiar kary biegnącej
 • termin od którego kara biegnąca będzie naliczana (dzień albo pełną godzinę zakończenia pomiarów albo pobrania próbek, albo dokonania innych ustaleń stanowiących podstawę stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia).

Oznacza to, że kara może być naliczona wstecz, jeśli inspektor będzie mógł ustalić poziomy emisji np. na podstawie specyfikacji technicznej instalacji i informacji o intensywności jej eksploatacji. Taki sposób naliczania powoduje, że sumy nałożonych kar mogą być niebagatelne. 

Jak przygotować się do MCP?

Sankcje wynikające z dyrektywy MCP są poważne i mogą zagrozić funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby je wypełnić. Trzeba działać szybko. Czasu jest coraz mniej, zwłaszcza dla przedsiębiorstw posiadających instalację o mocy od 5 – 50 MW, które mogą mieć problem z dotrzymaniem terminów.

W praktyce spełnienie wyśrubowanych norm emisji wymaga często porzucenia węgla na rzecz gazu. Tymczasem podłączenie do gazociągu z powodów systemowych może być niemożliwa przed terminami wynikającymi z przepisów dyrektywy.

Rozwiązaniem dla spóźnialskich, albo dla zakładów, w których nie ma dostępu do infrastruktury może być przyzakładowa instalacja LNG.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dyrektywie MCP i o tym jak się do niej przygotować oraz czy LNG może być rozwiązaniem dla ciebie, zadzwoń pod numer (+48) 61 102 72 22 lub wypełnij formularz kontaktowy – wystarczy kliknąć w fioletowy prostokąt “Zapytaj o współpracę” widoczny tuż obok, po prawej stronie. 

Źródła:
https://www.wskazniki.gofin.pl/8,241,2,jednostkowe-stawki-oplat-za-gazy-lub-pyly-wprowadzane-do.html
https://krajowabaza.kobize.pl/docs/MATERIAL_wskazniki_male_kotly_2020.pdf
https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/Wskazniki_emisyjnosci_grudzien_2019.pdf

Przeczytaj również:

Niektóre firmy nie zdążą ze spełnieniem wymogów dyrektywy MCP

Dyrektywa MCP – o co w niej chodzi?

Kategorie
Dla firmy
Tagi
dyrektywa MCP