LNG jako paliwo dla statków

Pogodzenie transportu morskiego i ekologii jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe – dziś coraz częściej wykorzystuje się LNG jako alternatywne paliwo dla statków. To rozwiązanie jest nie tylko bardziej korzystne dla środowiska, ale i gwarantuje oszczędność finansową.


Ekologiczność oraz cena LNG powoduje, że cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem armatorów, zwłaszcza tych, którzy eksploatują obszary objęte przepisami dotyczącymi redukcji emisji tlenków siarki. Gaz ziemny składa się bowiem w 95% z metanu – jest zatem czystym i nietoksycznym paliwem. Dlatego nawet w przypadku wycieku do wód, LNG jest nieszkodliwe dla środowiska.

W kwestii finansowej, skroplony gaz ziemny jest zdecydowanie bardziej korzystny niż inne paliwa. W porównaniu do gazu ziemnego, koszty transportu i magazynowania LNG są znacznie niższe, co wpływa przede wszystkim na możliwość wyboru dostawców niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Statki zasilane LNG

LNG - paliwo dla statków

Jednostki zasilane LNG wykorzystywane są głównie na wodach Norwegii. Wśród nich znajdują się promy pasażersko-samochodowe, holowniki, statki patrolowe czy statki zaopatrujące platformy wiertnicze.

Pierwszym w historii statkiem zasilanym LNG był prom Glutra – został on zbudowany w 2000 roku przez norweskiego armatora Fjord1. Co ciekawe, cztery pozostałe promy tej samej firmy (również napędzane LNG) zostały zbudowane w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”.

Z kolei pierwszym wycieczkowcem na skroplony gaz ziemny została AIDAnova zbudowana przez Armator Carnival Corporation. Jako pierwszy kontenerowiec na LNG wypłynął Isla Bella, a pierwszy szybki prom pasażersko-towarowy powstał na zlecenie szwedzkiego operatora Rederi AB Gotland.

Opłacalność skroplonego gazu ziemnego

Według badań przeprowadzonych przez MARINTEK, koszt budowy statków zasilanych LNG jest prawdopodobnie około 10-15% większy niż tych na zwykłe paliwo. W perspektywie czasu koszty się jednak zwracają, a to dzięki możliwości stosowania tańszego paliwa, a także braku konieczności oczyszczania spalin, jakie powodują paliwa o wyższej zawartości siarki.

Z kolei badania DNV wskazują, że w ciągu 10 lat koszty operacyjne statku na LNG mogą być nawet o 35% mniejsze od kosztów operacyjnych statku napędzanego MGO. Perspektywa 20 lat zmniejsza je aż o 45%.

Cena LNG jako paliwa dla statków w przyszłości nie jest jak na razie znana. Zależy ona od tego, na jaką skalę będzie ono sprzedawane za kilka lat.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Bunkrowanie statków LNG – czyli dlaczego warto postawić na statek LNG?