Program FEnIKS – zastrzyk gotówki dla polskich firm w pierwszej połowie 2024 roku

To obecnie największy – pod względem budżetu i liczby obszarów wsparcia – spośród 11 programów krajowych. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 – w skrócie FEnIKS – jest rozbudowanym, strategicznym narzędziem, które ma wesprzeć realizację zrównoważonej polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej w Polsce. To oznacza bardzo konkretną pomoc dla pojedynczych polskich przedsiębiorstw – aż 6 naborów do programu unijnego FEnIKS w pierwszym półroczu 2024 r.

Wsparcie finansowe dla firm w programie FEnIKS

Najważniejsze informacje dotyczące programów:

1) Priorytet: FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Działanie: FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie: budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych razem z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycje powinny być future-proof, czyli uwzględnić przygotowanie sieci do wprowadzania gazów niskoemisyjnych/odnawialnych, np. biometanu, wodoru.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa z całego kraju prowadzące działalność w obszarze dystrybucji gazu

Czas trwania naboru: od 29.12.2023 r. do 15.03.2024 r.

Kwota dofinansowania: 300 000 000 zł

2)Priorytet:  FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie: FENX.01.01 Efektywność energetyczna
Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie: poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE)

Wnioskodawcy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czas trwania naboru: od 31.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

Kwota dofinansowania: 216 200 000 zł

3)Priorytet:  FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie: FENX.01.01 Efektywność energetyczna

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie: poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE)

Wnioskodawcy: państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i

organów władzy publicznej

Czas trwania naboru: od 31.01.2024 r. do 12.02.2024 r.

Kwota dofinansowania: 300 000 000 zł

4)Priorytet:  FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie: FENX.01.01 Efektywność energetyczna
Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie: poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE) – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia

Wnioskodawcy: jak w punkcie wyżej

Czas trwania naboru: od 15.04.2024 r. do 24.06.2024 r.

Kwota dofinansowania: 216 200 000 zł

5)Priorytet:  FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie: FENX.01.01 Efektywność energetyczna

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie: poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa z całego kraju

Czas trwania naboru: od 31.01.2024 r. do 12.04.2024 r.

Kwota dofinansowania: 188 000 000 zł

6)Priorytet:  FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie: FENX.01.01 Efektywność energetyczna

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie: poprawa efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia

Wnioskodawcy: spółdzielnie mieszkaniowe, Skarb Państwa, spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i Skarbu Państwa/ spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, prowadzących działalność mieszkaniową.

Czas trwania naboru: od 31.01.2024 r. do 12.04.2024 r.

Kwota dofinansowania: 517 000 000 zł

Wszystkie aktualne nabory znajdziesz w zakładce Harmonogram naborów wniosków dla programu FEnIKS. Harmonogram obowiązuje od 28 września 2023 r.

Imponujący budżet programu unijnego FEnIKS – na jakie wsparcie można liczyć?

Program oferuje dotacje, instrumenty finansowe, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. Łączna kwota budżetu wynosi prawie 29,3 mld euro, w tym, z Funduszy Unii Europejskiej, na realizację całego programu przewidziano ok. 24,2 mld euro. Profesjonaliści z branży energetycznej zacierają ręce, ponieważ z dostępnych w programie FEnIKS środków UE na sektor energetyczny (a więc poprawę efektywności energetycznej w różnego rodzaju budynkach, OZE, infrastrukturę elektroenergetyczną i gazową) przeznaczono 6,079 mld euro, czyli ponad 28 mld zł.

W porównaniu z poprzednim okresem finansowania (2014–2020) to dwa razy więcej środków. Jak czytamy na oficjalnej stronie, uznano ten wzrost za adekwatny do skali wyzwań stojących przed energetyką w związku z trudną sytuacją gospodarczo-polityczną, będącą konsekwencją m.in. wojny w Ukrainie.W Polsce za realizację priorytetów ukierunkowanych na obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym odpowiedzialny jest Minister Klimatu i Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca. Na te priorytety przeznaczono łącznie 9,75 mld euro (ok. 46 mld zł), czyli aż 40% całej alokacji UE w programie.

Jak uzyskać dodatkowe fundusze dzięki tzw. białym certyfikatom? Dowiedz się z artykułu „Białe certyfikaty – efektywność się opłaca”.

Cele programu FEnIKS z funduszy europejskich

Program jest bardzo szeroko zakrojony. Obejmuje 6 obszarów tematycznych, od systemu energetycznego przez system ochrony zdrowia po instytucje kultury. W każdym z tych obszarów promuje działania, które pomogą zbudować w Polsce infrastrukturę techniczną oraz społeczną zgodną z założeniami zrównoważonego rozwoju. W kontekście polskiego przemysłu interesujące są te 4 cele:

  • zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw,
  • zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii,
  • poprawa jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych
  • rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym.

Właściwie wszystkie firmy, których polityka pokrywa się z tymi ambicjami, mogą skorzystać ze wsparcia FEnIKS-a. 

Listy beneficjentów różnią się w zależności od konkretnego naboru, ale znajdziemy na nich m.in.:

  • przedsiębiorców: MŚP, duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej lub gazu (OSP, OSD),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • właścicieli budynków mieszkalnych,
  • państwowe jednostki budżetowe i administracji publicznej,
  • szkoły wyższe.

Przeczytaj również:

Opłata mocowa na 2024 r. – idą podwyżki. Jak zabezpieczyć swoją firmę?

Efektywność energetyczna – dlaczego Polska jej potrzebuje?

Kogeneracja gazowa sposobem na zwiększenie opłacalności wyjścia z węgla – case study

Czym zasilać firmę? LNG, LPG, olej opałowy czy węgiel? – pobierz pozacenowe porównanie paliw

Kategorie
Dla firmy