Opłata mocowa na 2024 r. – idą podwyżki. Jak zabezpieczyć swoją firmę?

Opłatę mocową dodano do rachunków za energię w styczniu 2021 r. Od tego momentu każdego roku we wrześniu oczy Polaków zwrócone są w kierunku Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE ma czas do 30.09, żeby ogłosić nowe stawki na kolejny rok. To już pewne – w 2024 r. czekają nas podwyżki. Bazowa stawka dla przedsiębiorców nieryczałtowych wzrosła o 24% względem tegorocznej stawki i wynosi 0,1267 zł/kWh. Firmy mogą jednak zminimalizować straty. Kluczem jest sprawniejsze zarządzanie zużyciem.

Stawki opłaty mocowej – będzie drożej, ale jak bardzo?

Regulator, zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy, w wyliczeniach opłaty mocowej wziął pod uwagę: wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na przyszły rok, koszty wynikające z wieloletnich kontraktów zawartych w ramach wcześniejszych aukcji oraz koszty ponoszone przez spółkę Zarządca Rozliczeń SA. Jaki jest efekt?

Opłata mocowa dla przedsiębiorstw została ustalona na poziomie 0,1267 zł/kWh. Mamy więc do czynienia z niemal 24-procentowym wzrostem ceny w stosunku do stawki obowiązującej w tym roku (0,1024 zł/kWh).

Kogeneracja staje się bardziej opłacalna

Opłata mocowa jest składnikiem rachunku za energię elektryczną. Środki zebrane za pomocą tej opłaty są między innymi przeznaczane na utrzymanie tradycyjnych elektrowni węglowych. Stawka na poziomie 100 zł/MWh sprawia, że opłata mocowa jest istotnym kosztem z punktu widzenia przedsiębiorstwa. W przypadku produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby w silniku CHP można skutecznie obniżyć lub uniknąć jej płacenia.

Co wziąć pod uwagę, licząc opłacalność kogeneracji?

Do prawidłowego policzenia opłacalności inwestycji w CHP należy uwzględnić dziewięć elementów, które znajdują się zarówno po stronie kosztowej jak i przychodowej. Poniżej lista z obu kategorii: 

𝗞𝗼𝘀𝘇𝘁𝘆:

  • Zakup gazu – cena paliwa gazowego będzie determinowała koszt produkcji energii elektrycznej.
  • Serwis CHP – żywotność i niezawodność silnika, a także koszt serwisu u danego producenta również wpływają na koszty wytworzenia energii.
  • Koszty finansowania inwestycji – tutaj warto też rozpoznać możliwości otrzymania dofinansowania/dotacji do tego typu projektów. To w znacznej mierze może zwiększyć opłacalność projektu.

𝗣𝗿𝘇𝘆𝗰𝗵𝗼𝗱𝘆:

  • Uniknięcie zakupu energii elektrycznej – produkcja energii elektrycznej z silnika kogeneracyjnego może nie tylko pokryć zapotrzebowanie zakładu, ale także dać możliwość zarabiania na sprzedaży nadwyżki prądu do sieci.
  • Uniknięcie opłaty dystrybucyjnej zmiennej i jakościowej – uniezależniając się od dostaw energii z sieci dystrybucyjnej, możemy wykreślić z naszych kosztów również opłaty stałe.
  • Uniknięcie opłaty mocowej – kolejna opłata, której można uniknąć produkując własną energię.
  • Premia za wytwarzanie energii elektrycznej z CHP – dla jednostek produkujących energię elektryczną przewidziane są premie kogeneracyjne, które jeszcze bardziej zwiększają opłacalność takiej inwestycji.
  • Uniknięcie kosztu produkcji energii cieplnej w kotłowni (np. węglowej) – ciepło wytworzone w skojarzeniu z procesem produkcji energii elektrycznej może pokryć przynajmniej częściowo zapotrzebowanie na ciepło w zakładzie (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło technologiczne).
  • Obniżenie opłat związanych z zakupem praw do emisji CO2 – w przypadku kotłowni węglowych o mocy wyższej niż 20 MW zastosowanie CHP pozwala zredukować emisje.

O tym, jak zaoszczędzić z wykorzystaniem kogeneracji gazowej, możesz dowiedzieć się więcej z case study z jednym z naszych klientów.

Masz pytania? Chciałbyś wiedzieć więcej o możliwościach kogeneracji gazowej? Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj również:

Jak wygląda rozliczenie za gaz w przemyśle?

Jak otrzymać dotacje do inwestycji w kogenerację?

Rynek gazu – nowe kierunki, nowi gracze

Zmieniające się ceny gazu, czyli jak przygotować się na skutki globalnych zmian w energetyce?

Kategorie
Dla firmy