BioLNG

Czy rok 2023 będzie dla Polski rokiem biometanu?

Pytania o kondycję polskiego rynku biogazu i biometanu powracają szybciej, niż można by się spodziewać. Powody? Surowe regulacje unijne wynikające z celów klimatycznych i ambitne plany UE – idące w parze także z polskimi dążeniami

Czytaj dalej

Kto, co i w jakim celu chce kupić? Kilka słów o rynku bioLNG w Polsce i Europie

Od dłuższego czasu mówi się w Polsce o biometanie jako o cennym źródle czystej energii, która może znacząco przyczynić się do dekarbonizacji polskiej gospodarki, dając wiele

Czytaj dalej

Nadchodzi era biogazu, biometanu i bioLNG

Powstaje polski rynek biogazu i biometanu. To wielka szansa dla branży gazowniczej i jej klientów.

Czytaj dalej

Wyzwania rynku LNG w ciężkim transporcie samochodowym w Polsce

LNG do napędu jest wykorzystywane głównie w obszarze transportu morskiego, ale ostatnio rozwija się również rynek napędzanych nim pojazdów drogowych

Czytaj dalej