Zalety LNG

Zapotrzebowanie na naturalne surowce pojawiło się z czasem, gdy zaczęto dostrzegać wpływ toksycznych substancji na środowisko. Dlatego na znaczeniu zyskał skroplony gaz ziemny. Jakie są zalety gazu LNG? Oprócz możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla i wynikającej z tego niskoemisyjności warto zwrócić uwagę również na korzyści ekonomiczne, wydajność i inne.

Zalety gazu ziemnego LNG

Zalety gazu ziemnego LNG w kontekście biznesowym

Ekonomia

Finanse są jednym z najczęstszych powodów decydujących o wyborze gazu ziemnego LNG jako źródła energii. To przede wszystkim niższe niż w przypadku gazu ziemnego koszty transportu i magazynowania. Pozwala to z kolei swobodniej wybierać dostawców z różnych części świata. Co za tym idzie – zastosowanie LNG umożliwia swobodną dywersyfikację dostaw gazu i całkowite pokrycie zapotrzebowanie krajów na gaz.

W porównaniu LNG z gazem sieciowym największymi zaletami gazu ziemnego w formie skroplonej jest możliwość uniezależnienia się od mocy zamówionej – w przypadku zakupu LNG w tonach nie dochodzi do przekroczeń mocy, które wiążą się z dodatkowymi kosztami. Zakład korzysta z takich ilości LNG, jakich potrzebuje.

Wydajność

LNG to także niezależne źródło energii, co oznacza, że gaz ten można bez problemu magazynować. Jego ilość ponadto stale monitoruje dostawca, który w odpowiednim momencie zobowiązany jest do dostarczenia go cysternami.

Ponadto, jeśli chodzi o wydajność, istotna jest tu objętość, która podczas skraplania zmniejsza się około 600 razy. W takim razie ze 100 m3 LNG uzyskuje się 60 tysięcy m3 gazu ziemnego. Skroplony gaz ziemny można zatem w pełni kontrolować, a więc planować jego koszty i ilość zużycia.

Zalety gazu LNG prowadzące w lepszą przyszłość

Ekologia

Znikomy wpływ LNG na środowisko to czynnik, który w dobie kryzysu klimatycznego jest niezwykle ważny. Skroplony gaz ziemny wytwarza i przenosi do atmosfery o wiele mniej zanieczyszczeń niż węgiel, ropa oraz inne paliwa kopalne, przyczyniając się także do redukcji emisji CO2, w porównaniu z tradycyjnymi paliwami. Składa się on w 95% z metanu i 5% innych składników, co sprawia, że nie posiada on toksycznych i korozyjnych właściwości. Jest niskoemisyjnym paliwem pomostowym w procesie dekarbonizacji gospodarki, która w przyszłości będzie wykorzystywać biogaz, biopaliwa wodór, prąd z OZE i inne zeroemisyjne technologie.

Bezpieczeństwo

Gaz LNG w kontakcie z powietrzem odparowuje i rozrzedza się w nim, co powoduje, że jest to mniej szkodliwe paliwo niż ropa naftowa czy LPG. Skroplony gaz ziemny nigdy nie spowoduje skażenia wód czy gleby, nawet w przypadku wycieku. Ponadto nowoczesne terminale regazyfikacyjne posiadają profesjonalne systemy zabezpieczeń oraz opatrzone są specjalnymi procedurami, które zapewniają ochronę podczas przywracania skroplonego gazu do postaci gazowej.

Zastosowanie gazu ziemnego w formie skroplonej to zatem wiele korzyści zarówno ekologicznych, jak i finansowych. Dlatego LNG może stać się korzystną alternatywą dla gazu dostarczanego tradycyjnymi rurociągami.

LNG a inne paliwa

Jakie paliwo wybrać do zasilania firmy? Co wziąć pod uwagę? Na pewno cenę, potrzeby zakładu, ale też charakterystykę urządzeń spalających, właściwości samego paliwa czy coraz ważniejszy aspekt ekologiczny. Korzystanie z LNG jest wygodne, bezpieczne i bardziej ekologiczne w porównaniu do innych paliw kopalnych. Jakie jeszcze zalety gazu ziemnego w formie skroplonej należy wziąć pod uwagę przy wyborze paliwa?

  • Większa efektywność energetyczna – LNG ma wyższą gęstość energetyczną niż LPG i lekki olej opałowy, co oznacza, że można uzyskać więcej energii z tej samej ilości paliwa. Jest to istotne, szczególnie w przypadku firm produkcyjnych, gdzie zapotrzebowanie na energię jest wysokie.
  • Elastyczność pod kątem dostaw – LNG może być łatwo przewożone i przechowywane w specjalnych zbiornikach. Zapewnia to większą niezależność od lokalnych dostaw.
  • Wszechstronność zastosowania – skroplony gaz ziemny może być wykorzystywany w wielu różnych procesach przemysłowych, od produkcji energii elektrycznej, po ogrzewanie i napęd pojazdów. Jego wszechstronność czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm, które wymagają różnorodnych źródeł energii.
  • Kogeneracja – LNG umożliwia zastosowanie układu wysokosprawnej kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w jednym procesie spalania, co przekłada się na korzyści ekonomiczne dla firmy.

Jeśli szukasz dodatkowej wiedzy, sprawdź tekst, w którym szczegółowo porównaliśmy ze sobą poszczególne paliwa: „Czym zasilać firmę? LNG, LPG, olej opałowy czy węgiel? – pobierz pozacenowe porównanie paliw”.

 

A jeśli jesteś zainteresowany gazem ziemnym i szukasz informacji na temat dostaw gazu LNG w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Wpadamy w lukę węglową. Energia z gazu ziemnego może być ratunkiem

Jak wygląda dystrybucja gazu LNG w Europie?

Kilka odpowiedzi na obawy finansowe w przejściu na gaz

Dyrektywa MCP: terminy, kary, wymagania