Zalety LNG

Zapotrzebowanie na naturalne surowce pojawiło się z czasem, gdy zaczęto dostrzegać wpływ toksycznych substancji na środowisko. Dlatego na znaczeniu zyskał skroplony gaz ziemny. Jakie są zalety LNG? Oprócz możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla i wynikającej z tego niskoemisyjności, warto zwrócić uwagę również na korzyści ekonomiczne, wydajność i inne.

Jakie są zalety LNG w kontekście biznesowym?

Ekonomia

Finanse są jednym z najczęstszych powodów decydujących o wyborze LNG jako źródła energii. To przede wszystkim niższe niż w przypadku gazu ziemnego koszty transportu i magazynowania. Pozwala to z kolei swobodniej wybierać dostawców z różnych części świata. Co za tym idzie – LNG umożliwia swobodną dywersyfikację dostaw gazu i całkowite pokrycie zapotrzebowanie krajów na gaz.

Wydajność

LNG to także niezależne źródło energii, co oznacza, że gaz ten można bez problemu magazynować. Jego ilość ponadto stale monitoruje dostawca, który w odpowiednim momencie zobowiązany jest do dostarczenia go cysternami.

Ponadto, jeśli chodzi o wydajność, istotna jest tu objętość, która podczas skraplania zmniejsza się około 600 razy. W takim razie ze 100m3 LNG uzyskuje się 60 tysięcy m3 gazu ziemnego. Skroplony gaz ziemny można zatem w pełni kontrolować, a więc planować jego koszty i ilość zużycia.

Zalety LNG prowadzące w lepszą przyszłość

Ekologia

Znikomy wpływ LNG na środowisko to czynnik, który w dobie kryzysu klimatycznego jest niezwykle ważny. Skroplony gaz ziemny wytwarza i przenosi do atmosfery o wiele mniej zanieczyszczeń niż węgiel, ropa oraz inne paliwa kopalniane, przyczyniając się także do redukcji emisji CO2, w porównaniu do tradycyjnych paliw. Składa się on w 95% z metanu i 5% innych składników, co sprawia, że nie posiada on toksycznych i korozyjnych właściwości. Jest niskoemisyjnym paliwem pomostowym w procesie dekarbonizacji gospodarki, która w przyslzości będzie wykorzystywać biogaz, biopaliwa wodór, prad z OZE i inne zeroemisyjne technologie.

Bezpieczeństwo

Zalety LNG

LNG w kontakcie z powietrzem odparowuje i rozrzedza się w nim, co powoduje, że jest to mniej szkodliwe paliwo niż ropa naftowa czy LPG. Skroplony gaz ziemny nigdy nie spowoduje skażenia wód czy gleby, nawet w przypadku wycieku. Ponadto nowoczesne terminale regazyfikacyjne posiadają profesjonalne systemy zabezpieczeń oraz opatrzone są specjalnymi procedurami, które zapewniają ochronę podczas przywracania skroplonego gazu do postaci gazowej.

LNG to zatem wiele korzyści zarówno ekologicznych, jak i finansowych. Dlatego skroplony gaz ziemny może stać się korzystną alternatywą dla gazu dostarczanego tradycyjnymi rurociągami.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Bezpieczeństwo inwestycji w LNG

Sprawdź 10 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby oszacować korzyści z gazu ziemnego

Czy przejście z lekkiego oleju opałowego na LNG się opłaca?

5 rzeczy, które trzeba rozważyć przed przejściem z diesla na gaz w napędzaniu pojazdów

W drodze do celu z DUON smartDRIVE

PSG wstrzymuje przyłączenia do swoich gazociągów. Są alternatywy

Czy LNG jest dla Ciebie – zrób Uproszczony Scoring Energetyczny