Kilka odpowiedzi na obawy finansowe w przejściu na gaz

Kiedy w sierpniu 2023 r. badaliśmy z Instytutem Keralla Research stosunek polskich firm przemysłowych opartych na węglu do dekarbonizacji, okazało się, że główną przeszkodą są bariery finansowe: problemem jest finansowanie zarówno samej budowy nowej kotłowni (67%), jak i jej późniejszej eksploatacji (45%). 

Jeśli firmy stosują rozwiązania przejściowe, to w pierwszej kolejności tłumaczą ten wybór także ograniczonym budżetem (nieco ponad 64% wskazań). Nie inaczej jest z opcją przejścia na gaz, czyli paliwo najczęściej wskazywane jako alternatywne dla węgla. 

Ponad 73% firm rozważa inwestycję w ten surowiec, ale hamuje je jego cena (48% wskazań) i koszt całej inwestycji (22%). Czy jednak obawy finansowe muszą zawsze blokować gazowe projekty? 

Oszczędności praktycznie od ręki – 3 rozwiązania

1. Opcje dofinansowania do gazu ziemnego z funduszy europejskich

FEnIKS: to na ten moment największy (pod względem chociażby budżetu) spośród 11 programów krajowych. Do końca grudnia 2023 r. trwa nabór dla dużych i średnich przedsiębiorstw, które chcą poprawić efektywność energetyczną (wraz z instalacją OZE).

O jaką kwotę możesz się ubiegać? Szczegóły opisujemy w artykule „Program FEnIKS – zastrzyk gotówki dla polskich firm”

  • Kredyt ekologiczny: również skierowany do firm, które chcą poprawić swoją efektywność energetyczną. Poziom bezzwrotnej dotacji wynosi od 25% do 80% wartości kosztu kwalifikowanego. Mogą nim być m.in.: wymiana energochłonnych urządzeń produkcyjnych, termomodernizacja budynków, modernizacja systemów wentylacji, montaż OZE.

Nowy nabór startuje w kwietniu 2024 r. O szczegółach wsparcia dowiesz się z artykułu „Kredyt ekologiczny – nawet 70 proc. dotacji bezzwrotnej na transformację energetyczną”.

2. Narzędzia zabezpieczające: hedging cen gazu. Hedging to strategia zarządzania ryzykiem często stosowana przez inwestorów. W ogólnym założeniu polega na zawieraniu takich transakcji, które zniwelują ryzyko strat ze względu na wahania rynkowe. Ten mechanizm zabezpieczający sprawdza się w przedsiębiorstwach, które kupują paliwa do zasilania swoich instalacji energetyki przemysłowej.

Wejdź za kulisy hedgingu i dowiedz się więcej z artykułu „Hedging cen gazu – jak zabezpieczyć się przed zmianami cen surowca?”

3. Realizacja inwestycji przez doświadczonego partnera

Jak pokazuje case jednego z zakładów przemysłowych zasilanych kotłownią węglową, konsultacja z ekspertem może odsłonić nowe perspektywy i bardziej opłacalne rozwiązania.

Firma rozważała przejście na gaz, ale nie była pewna powodzenia nowej inwestycji. Nie miała realnej możliwości przyłączenia do gazociągu, więc w grę wchodziło LNG. Po rozmowach z przedstawicielami firmy DUON i szczegółowych wyliczeniach okazało się, że w finalnym rozrachunku oszczędności przy jednym silniku kogeneracyjnym wyniosą rocznie ok. 190 tys. zł, a przy dwóch silnikach ok. 549 tys. zł. Skąd wynikały? W przypadku tego konkretnego zakładu z m.in.:

  • redukcji kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej sieci,
  • ograniczenia opłaty mocowej (dzięki silnikowi CHP moc zamówiona w elektrowni będzie zdecydowanie niższa),
  • uniknięcia opłaty dystrybucyjnej, zmiennej, jakościowej,
  • przychodów z tytułu premii kogeneracyjnej.

O całej inwestycji, jej założeniach i wyzwaniach przeczytasz w artykule „Kogeneracja gazowa sposobem na zwiększenie opłacalności wyjścia z węgla – case study”.

Współpraca przy transformacji energetycznej z doświadczonym partnerem często też upraszcza finansowanie całego projektu. Przykładowo Duon bierze na siebie całość kosztów związanych z projektowaniem stacji LNG lub przyłącza, budową i dostosowaniem zakładu. Poza tym w takim modelu pracy koszty stają się przewidywalne – nawet opłaty za serwisowanie czy naprawy. Duon wlicza je w ceny paliwa zgodnie z warunkami wspólnej umowy.

Nieocenioną pomocą eksperta jest też wskazanie najlepszej opcji dofinansowania w konkretnym przypadku. Duon, kiedy przygotowuje ofertę, podpowiada od razu, z których programów firma może skorzystać lub którzy partnerzy wesprą ją w pozyskiwaniu funduszy.

Długofalowe oszczędności dzięki przejściu na gaz

Możemy wymienić przynajmniej cztery:

  • Oszczędności kadrowe i techniczne: obsługę instalacji gazowych łatwo zautomatyzować, nie wymaga też, tak jak przy urządzeniach węglowych, wykwalifikowanej kadry palaczy, o którą zresztą coraz trudniej na dzisiejszym rynku pracy. Instalacje gazowe są praktycznie bezawaryjne i zajmują mniej miejsca w porównaniu z kotłowniami węglowymi.
  • Wysoka efektywność energetyczna instalacji gazowych, zwłaszcza w kogeneracji.
  • Mniejsza emisyjność CO2 oraz zanieczyszczeń – pozwala to uniknąć kosztów emisji dwutlenku węgla oraz kar wynikających z dyrektywy MCP.

Według obliczeń KOBIZE wskaźnik emisji CO2 dla węgla kamiennego obliczony w oparciu o średnie krajowe wartości opałowe wynosi 94,77 kg/GJ, podczas gdy dla gazu ziemnego jest to 55,44 kg/GJ. Ta różnica jest znacząca, jeśli weźmiemy pod uwagę, że ceny uprawnień do emisji będą rosły. Obecnie, jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, rozliczeniowa cena uprawnień wynosi 333,61 zł za tonę CO2 (26.11.2023). Pewne jest, że bezpłatne uprawnienia emisyjne będą stopniowo wycofywane z przemysłu do 2034 r. 

A jak w przypadku gazu ziemnego wygląda emisyjność pyłów, SO2 i NOx – trzech substancji, które mocno limituje dyrektywa MCP? Pyłów praktycznie nie ma, a wartości dwutlenku siarki i tlenków azotu w porównaniu do węgla są śladowe.

zestawienie rocznej emisji zanieczyszczeń

4. Instalacje gazowe są przyszłościowe: kiedy parametry biometanu (odnawialnego źródła energii) są zgodne z parametrami gazu ziemnego można go wprowadzać do istniejącej już sieci gazociągów. Firmy z kolei bez inwazyjnych zmian konstrukcyjnych mogą przystosować swoje instalacje do ekologicznego paliwa. 

Biometanowa rewolucja zbliża się wielkimi krokami. O tym, dlaczego warto mieć na uwadze zielone paliwo piszemy w artykule „Czy rok 2023 będzie dla Polski rokiem biometanu?”

Masz pytania? Zastanawiasz się, czy gaz ziemny sprawdzi się w Twoim przypadku? Umów się na bezpłatną konsultację!

Przeczytaj również:

Opłata mocowa na 2024 r. – idą podwyżki. Jak zabezpieczyć swoją firmę?

Jak wygląda rozliczenie za gaz w przemyśle?

Testy LNG – czyli jak wypróbować LNG w praktyce?

Transformacja energetyczna – czy gaz nadal będzie paliwem przejściowym?

Kategorie
Dla firmy