Finanse, biurokracja i brak alternatyw, hamują firmy przed odejściem od węgla

Dane z badania DUON & Keralla „Transformacja energetyczna w polskich firmach produkcyjnych” (cz. II). Pierwsza część wyników dostępna jest TUTAJ.

Polskie firmy są świadome, że nadchodzi dekarbonizacja gospodarki. Większość uznaje to za ważne, ale jednocześnie trudne wyzwanie, z którym musi radzić sobie własnymi siłami. Kwestie finansowe, biurokracja i brak dostępu do alternatywnych paliw, stanowią główne czynniki hamujące procesy zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Czynnikiem przyspieszającym są regulacje prawne – m.in. dyrektywa MCP. 

Polska stoi dość wysoko w niechlubnym rankingu wielkości emisji gazów cieplarnianych w Unii. Co prawda w ciągu 22 lat emisyjność energii elektrycznej spadła, ale jak podaje raport GUS z 2022 roku „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju” nasz kraj odpowiada za aż 10% gazów cieplarnianych i 20% pyłów zawieszonych emitowanych na terenie Wspólnoty. Pamiętajmy, że Porozumienie Paryskie z 2015 roku nadal obliguje państwa członkowskie do pracy na rzecz osiągnięcia zeroemisyjności do roku 2050 – komentuje Łukasz Byczkowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w grupie DUON.

Dyrektywa MCP a odejście od węgla

Za politycznymi deklaracjami idą też twarde uwarunkowania prawne, przed którymi stają m.in. polskie firmy. Jednym z nich jest dyrektywa MCP. Ta unijna regulacja bardzo mocno wpływa na przemysł, ponieważ znacznie obniża limity emisji szkodliwych gazów, które mogą emitować tzw. średnie obiekty spalania paliw. Dotyczy kotłów o mocy cieplnej od 1 MW do 50 MW. Dokument określa nowe, bardziej restrykcyjne normy emisji tlenków azotu (NOx), dwutlenku siarki (SO2) oraz pyłów (cząstek stałych). Jej zapisów muszą przestrzegać nowopowstałe obiekty spalania, a te już istniejące, muszą dostosować się do limitów do 2025 i 2030 roku w zależności od mocy cieplnej używanych instalacji.

Dyrektywa MCP nie narzuca ograniczeń w emisji dwutlenku węgla, ale sprostanie jej zapisom może pociągnąć za sobą zmniejszenie ilości uwalnianych do atmosfery gazów cieplarnianych. Konieczność dostosowania się do nowych norm w wielu przypadkach będzie wiązać się z odejściem od  węgla kamiennego, który nadal stanowi podstawę zasilania procesów produkcyjnych wielu przedsiębiorstw działających w Polsce. Taka zmiana  może być rewolucją dla firm – zauważa Łukasz Byczkowski.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach odejścia od węgla, dołącz do bezpłatnego wydarzenia! W czwartek 27.07 o godz. 10.00 odbędzie się webinar: Kogeneracja gazowa sposobem na zwiększenie opłacalności wyjścia z węgla – case study.

Zapisy już ruszyły! Link do rejestracji: https://webinar.duon.pl/.

karuzela 1

Dekarbonizacja polityki energetycznej

Według wyników badania zestawionych w raporcie „Transformacja energetyczna w polskich firmach produkcyjnych” dekarbonizacja stanowi wyzwanie w ponad 90%. przedsiębiorstw zasilanych węglem.

Z jednej strony przedsiębiorcy są świadomi zmian, jakie ich czekają w najbliższym czasie i już podejmują kroki ku dekarbonizacji. DUON & Keralla sprawdziły poziom zaawansowania odejścia od węgla w firmach. Co prawda według ankietowanych aż 85% znajduje się przed zmianami, ale istotne jest to, że 2/3 ma już plan działania.

Plan na dekarbonizację polskich firm:

  • 38,5% ma partnerów, którzy będą wdrażać zmiany;
  • 28,2% dopiero jest na początku ścieżki i zapoznaje się z zapisami;
  • 15,4% jest na etapie zbierania danych (planowania).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat wpływu dyrektywy MCP na przemysł, zapoznaj się z artykułem, w którym prezentujemy pierwszą część wyników badania „Transformacja energetyczna w polskich firmach produkcyjnych”.

Strategia dekarbonizacji w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwa wybierają różne drogi prowadzące do dekarbonizacji. Najpopularniejszą, deklarowaną przez 54% przebadanych firm, jest wdrożenie nowych instalacji oraz przerzucenia się na inny, mniej emisyjny typ paliwa. Kolejnymi są: modernizacja dotychczasowych instalacji (31%), połączenie nowych i starych instalacji (13%) oraz outsourcing produkcji energii (2%).

Więcej informacji o wynikach badania prezentujemy w animacji.

Jak widać, stosunkowo dużo firm deklaruje chęć modernizacji dotychczas stosowanych urządzeń lub łączenie technologii. Spośród osób, które decydują się na rozwiązania przejściowe, aż połowa wskazuje jako powód kwestie finansowe, z kolei 40% uważa, że nie ma innej możliwości wprowadzenia zmian. Kolejne 15% ankietowanych modernizuje dotychczasowe instalacje, odraczając pełną zmianę i w ten sposób gra na czas.

Przedstawiciele badanych firm czują, że sami muszą zmierzyć się z wyzwaniem dekarbonizacji. Większość ankietowanych (74%) uznaje, że firmy nie otrzymują potrzebnego wsparcia. Najczęściej oczekiwaną formą pomocy jest dofinansowanie zmian, czego oczekuje aż 51,3% ankietowanych.

webinar

O badaniu

Badanie przeprowadzono w okresie lipiec–sierpień 2021 roku na próbie kilkudziesięciu dużych (więcej niż 250 zatrudnionych) firm produkcyjnych z całej Polski, reprezentujących różne branże, które w celach produkcyjnych i technologicznych użytkują kotły na paliwo stałe i zużywają więcej niż 1 tys. t węgla kamiennego rocznie. Badanie przeprowadzono metodą pogłębionego wywiadu telefonicznego prowadzonego według scenariusza. Respondentami były osoby piastujące stanowiska: prezesa, członka zarządu, właściciela, prokurenta, głównego energetyka, dyrektora technicznego lub inne, w których kompetencjach mieściła się odpowiedzialność za sprawy energetyczne i inwestycyjne.

Przeczytaj również:

Dyrektywa MCP – o co w niej chodzi?

Niektóre firmy nie zdążą ze spełnieniem wymogów dyrektywy MCP

Dyrektywa MCP: terminy, kary, wymagania

Jak wybrać dostawcę gazu LNG? Na co zwrócić uwagę?