DUON dostarcza gaz do bunkrowania statków na terenie UE

Szereg proekologicznych walorów LNG sprawia, że jest to paliwo coraz częściej wykorzystywane w transporcie morskim, zwłaszcza w obliczu rosnących wymogów emisyjnych. Na przełomie lutego i marca 2020 DUON Dystrybucja rozpoczął dostawę gazu LNG do celów bunkrowania statków na terenie UE.

Paliwo spełniające normy

LNG stanowi dla statków atrakcyjną alternatywę paliwową umożliwiającą spełnianie wymogów dotyczących zmniejszania zawartości siarki w paliwach żeglugowych w obszarach kontroli emisji SOx. Od 2006 roku Morze Bałtyckie jest jednym z 4 obszarów na świecie o kontrolowanej emisji siarki SECA (Sulphur Oxide Emission Control Area). Statki wpływające na obszar Bałtyku są zobowiązane używać paliwa, w którym poziom siarki nie przekracza 0,1% m/m. Najczystszym i jednocześnie bardzo perspektywicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie do zasilania statków LNG.

Perspektywa wykorzystania LNG w transporcie morskim

W transporcie morskim i rzecznym pozytywne wyniki z zastosowania LNG notuje się zarówno w zakresie redukcji emisji wspomnianych wyżej tlenków siarki, azotu, a także pyłów zawieszonych (nawet ok. 60%) oraz CO2 (nawet 20% w przypadku dużych silników).

Aktualnie ponad 90% handlu UE jest realizowane drogą morską, a eksperci zakładają dalszy wzrost. W niedalekiej przyszłości aż 15% nowych jednostek, mają stanowić statki zasilane LNG.

Infrastruktura paliw alternatywnych

Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, sieć bazowa punktów tankowania LNG w portach morskich i śródlądowych powinna być dostępna najpóźniej do końca, odpowiednio, 2025 r. i 2030 r. Punkty tankowania LNG obejmują m.in. terminale LNG, zbiorniki, kontenery mobilne, bunkrowce i barki.   Obecnie operacje bunkrowania w polskich portach prowadzone są sporadycznie za pośrednictwem cystern samochodowych. Jak dotąd nie wybudowano stałej infrastruktury do tankowania LNG w polskich portach.

DUON poszerza ofertę

gaz-do-bunkrowania-statkow-ue

Duon Dystrybucja jest już dziś gotowy, by dostarczać paliwo do jednostek pływających własną flotą naczep-cystern samochodowych.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Bunkrowanie statków LNG – czyli dlaczego warto postawić na statek LNG?

LNG jako paliwo dla statków