Zbliża się termin składania wniosków o pomoc dla firm energochłonnych

Zbliża się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. ”. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorstw energochłonnych, których działalność jest zagrożona z powodu wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Trzeba się spieszyć. Wnioski można składać do 22 lutego 2023 r.

Pomoc, która trafi do firm szacowana jest nawet na 5 mld zł. Ministerstwo Rozwoju Technologii oraz Operator Programu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które ogłosiły nabór wniosków, przewiduje że z pomocy skorzysta kilkaset przedsiębiorstw dużych i średnich.

Kto może starać się o pomoc?

O pomoc w ramach programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r. ” mogą starać się przedsiębiorstwa:

 • w których koszty zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej stanowiły przynajmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r. ;
 • w których co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, którą opracowali specjaliści Komisji Europejskiej;
 • które mają siedzibę w Polsce.
do kiedy wnioski o pomoc dla sektorów energochłonnych

Na pomoc będą mogły liczyć przede wszystkim firmy z branż takich jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów, które zużywają rocznie ok 20 TWh energii elektrycznej, czyli odpowiadają za ok. 1/3 zużycia energii w przemyśle.

Ile można dostać?

Kwota pomocy zależeć będzie od wysokości kosztów kwalifikowalnych jakie przedsiębiorstwo poniosło w związku z zakupem gazu i energii elektrycznej w okresie od lutego do grudnia 2022 r. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty wyższe niż 50 proc. średniej ceny gazu i energii elektrycznej z roku 2021 r.

wnioski o pomoc dla firm energochłonnych

Pomoc dla sektorów energochłonnych – obowiązują dwa limity:

 • limit podstawowy– w tym przypadku wnioskodawcy mogą liczyć na zwrot 50 proc. Wartości kosztów kwalifikowanych, ale maksymalnie do 4 mln EUR na grupę kapitałową.
 • limit zwiększony – w tym przypadku wnioskodawcy otrzymają zwrot nawet 80 proc. Wartości kosztów kwalifikowanych, aż do 50 mln EUR na grupę kapitałową.

Na limit zwiększony mogą liczyć firmy, które odnotowały spadek EBIDTA o co najmniej 40 proc. pomiędzy całym rokiem 2021. a 2022., albo pomiędzy drugim półroczem 2021. a drugim półroczem 2022 r. a także te przedsiębiorstwa, które w obu okresach odnotowały ujemne EBIDTA.

Gdzie składać wnioski o pomoc dla sektorów energochłonnych?

Wnioski o pomoc dla sektorów energochłonnych można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków  Dofinansowanie, który jest dostępny na stronach Operatora Programu, czyli NFOŚiGW. Wnioski muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym.

Co należy wykazać we wniosku?

 • kody PKD  lub PRODCOM wymienione na liście sektorów zagrożonych Komisji Europejskiej, z których musi pochodzić 50 proc. wartości produkcji lub przychodu wnioskodawcy;
 • ilość i ceny jednostkowe gazu ziemnego i energii elektrycznej (w MWh) zakupione i zużyte na własne potrzeby w odpowiednich okresach 2021. i 2022 r.;
 • wartości EBITDA w 2021 i 2022 r. dla całych lat lub dla drugiego półrocza w każdym roku (w przypadku braku dokładnych danych za 2022 r., można podać dane szacunkowe);
 • dane dotyczące kumulacji pomocy publicznej (w przypadku otrzymania wcześniej np. pomocy de minimis lub pomocy zawiązanej z regulacjami w sprawie przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19);
 • zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek ZUS;
 • 3 oświadczenia (np. o szacowanym spadku EBITDA lub jego ujemnej wartości w 2022 r. lub w drugim półroczu 2022 r. uprawniającym do zwiększonego limitu pomocy oraz o tym, że na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu udzielonej pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej);
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku.

Wnioski o pomoc dla sektorów energochłonnych można składać do 22 lutego 2023 r.

Jeśli zastanawiasz się nad zastosowaniem technologii gazowych do zasilenia firmy zadzwoń do naszych konsultantów pod numer telefonu (+48) 61 102 72 22 lub wypełnij formularz kontaktowy – wystarczy kliknąć w czerwony prostokąt “Zapytaj o współpracę” widoczny tuż obok, po prawej stronie.

Przeczytaj również:

Czym zasilać firmę? LNG, LPG, olej opałowy czy węgiel? – pobierz pozacenowe porównanie paliw

Testy LNG – czyli jak wypróbować LNG w praktyce?

Cena gazu ziemnego dla firm – co kształtuje cenę gazu ziemnego sieciowego dla biznesu?