Cena gazu ziemnego dla firm – co kształtuje cenę gazu ziemnego sieciowego dla biznesu?

Ceny gazu ziemnego na światowych rynkach ulegają znacznym zmianom. W pandemicznym zastoju w 2021 r. jedna MWh gazu na giełdzie holenderskiej kosztowała nawet 20 EUR, aby w 2022 r. w szczycie wojennego szaleństwa kosztować ponad 300 EUR. Jak przy takiej zmienności dostawcy ustalają ceny gazu ziemnego dla klientów biznesowych? Co składa się na cenę gazu sieciowego dla firm? Co wpływa na wysokość taryfy za gaz ziemny dla biznesu i dlaczego ceny w cennikach nie zawsze zmieniają się tak szybko, jak te na giełdach towarowych?

Biznes gazowy to nie jest łatwa branża, nawet w spokojnych czasach. Wielość czynników, które wpływają na ostateczną cenę paliwa, może przyprawiać o zawrót głowy. Jakie czynniki wpływają na ceny gazu sieciowego? Jak kształtowana jest wysokość taryfy, którą użytkownicy biznesowi płacą za dostarczany im rurociągami gaz ziemny? Co poza ceną samego paliwa płaci odbiorca końcowy?

Każdy przedsiębiorca zaopatrujący się w gaz ziemny sieci gazociągowej na fakturze może znaleźć pozycje dotyczące opłat w dwóch obszarach:

  • opłaty za paliwo gazowe;
  • opłaty dystrybucyjne.

Stabilne ceny gazu ziemnego dla firm – czyli mniejsze tempo zmian

Warto na początek przyjrzeć się różnicy pomiędzy powolnym tempem, w jakim zmieniają się cenniki spółek obrotu, a szybkimi zmianami cen paliwa na giełdach. 

Każdy dostawca gazu ziemnego może zmieniać stawki w cennikach z odpowiednim wyprzedzeniem i w trybie definiowanym w umowie i regulowanym przez prawo. W praktyce ulegają one jednak zmianie znacznie wolniej i rzadziej niż np. ceny zakupu paliwa na światowych giełdach, których notowania są ciągłe i zmieniają się wielokrotnie w ciągu dnia. Dzieję się tak ponieważ spółka obrotu gazem bierze na siebie dużą część ryzyka tych zmian. Dzięki temu klienci dostają większą stabilność cen, kosztem jest mniejsza elastyczność, czyli właśnie wspomniany przed chwilą mechanizm, przez który taryfa za gaz ziemny spada wolniej, albo wcale, w czasie gdy na rynkach obserwujemy obniżki cen gazu ziemnego.

co kształtuje cene gazu ziemnego sieciowego dla firm

Taka sytuacja budzi często zrozumiałe emocje klientów, którzy chcieliby szybciej odczuć w budżetach zmniejszenie kosztów zasilania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że zarządzanie ryzykiem przez spółki obrotu gazem wymaga wykorzystania m.in. kontraktów terminowych, strategii hedgingowych oraz zakupu paliwa na podstawie kontraktów średnio- i długoterminowych. Dzięki takim narzędziom profesjonalne i odpowiedzialne spółki obrotu zabezpieczają wolumeny gazu na poziomach, które pozwalają dostarczać paliwo klientom końcowym na warunkach, jakie ustaliły wcześniej w umowach, nawet w przypadku, gdy jego cena rośnie na giełdach. A przecież cały 2022 r. upłynął pod znakiem spektakularnych wzrostów cen gazu ziemnego. Przedsiębiorcy korzystają zatem z większej stabilności i przewidywalności dostaw gazu, zbawiennych przy wzrostach, kosztem są właśnie niższa elastyczność i wolniejsze dostosowanie do cen rynkowych niekomfortowe zwłaszcza przy wyraźnych spadkach cen gazu ziemnego.

Tyle w obszarze ogólnych zasad. Poniżej więcej szczegółów na temat czynników, które mają znaczący wpływ na ceny gazu sieciowego w cenniku, według którego klienci biznesowi rozliczają są za zakupy błękitnego paliwa.

Jak kształtuje się cena gazu ziemnego dla firm?

Czynniki kształtujące ceny gazu dla firm, czyli co znajduje się na rachunkach odbiorców biznesowych:

  • Indeks giełdowy – gaz sprzedawany jest na giełdach towarowych w całej Europie. W Polsce jest to Towarowa Giełda Energii (TGE), na której notowany jest indeks ceny gazu za 1 MWh, który zmienia się w zależności od gry popytu i podaży. Oparcie ceny na danym indeksie nie oznacza jednak, że cena taryfowa gazu będzie zmieniała się tak szybko, jak zmienia się kurs na giełdzie towarowej. Dzieje się tak zgodnie z wcześniej mechanizmem.
  • Marża dostawcy – w przypadku, gdy spółka obrotu kupuje wolumen gazu od pośrednika na ceny paliwa wpływają również marże dostawców.
  • Koszty związane z tzw. bilansowaniem – są to koszty związane z konstrukcją rynku, na którym spółka obrotu jest zobowiązana do poboru z systemu przesyłowego wcześniej zadeklarowanej narodowemu operatorowi ilości gazu, niezależnie od popytu ze strony odbiorców końcowych. W tym celu dostawcy gazu starają się przewidzieć to zapotrzebowanie i gdy występują różnice pomiędzy faktycznym poborem a prognozami, spółka obrotu musi dokonać bilansowania. 
  • Marża spółki obrotu gazem – czyli część ceny sprzedaży, która stanowi zysk spółki dostarczającej gaz ziemny klientom biznesowym.

Jak widać ustalanie ceny gazu dla firm w cenniku gazu sieciowego to złożony proces, który jest wypadkową wielu czynników oraz pracy wielu specjalistów. Nie dziwi zatem, że czasami spotyka się z niezrozumieniem ze strony odbiorców końcowych, zwłaszcza w przypadku nagłych spadków cen błękitnego paliwa na rynkach towarowych. Mniejsza elastyczność jest jednak ceną za większą stabilizację.

Trwa nabór do programu unijnego FEnIKS – masz czas do końca grudnia! Więcej informacji w artykule: https://duon.pl/lepiejnagaz/program-feniks-zastrzyk-gotowki-dla-polskich-firm/

Opłaty dystrybucyjne

Dostarczenie gazu wiąże się z wykorzystaniem infrastruktury, która musi spełniać normy bezpieczeństwa. Opłaty za dystrybucję wiążą się m.in. z kosztami wykorzystania tej infrastruktury i odbiorca końcowy widzi je na fakturach wystawianych przez spółki dystrybucyjne, które musi regulować na koniec okresu rozliczeniowego. Nie są one jednak związane z ceną zakupu paliwa i nie mają wpływu na samą taryfę za gaz sieciowy. 

Więcej o cenach gazu ziemnego dla firm można przeczytać w artykule: https://duon.pl/lepiejnagaz/jak-wyglada-rozliczenie-za-gaz-w-przemysle/

Przeczytaj również:

Strach przed dekarbonizacją gospodarki? Polskie firmy mają powody

Gaz ziemny dla firm – dlaczego polskie przedsiębiorstwa mają obawy?

Zmienna cena gazu na giełdzie w 2023 roku – wahanie nie oznacza kryzysu

Jak wygląda rozliczenie za gaz w przemyśle?