Gaz ziemny dla firm – dlaczego polskie przedsiębiorstwa mają obawy?

Jak pokazuje badanie firmy DUON i Instytutu Keralla Research z sierpnia 2023 r. polskie firmy zobligowane do dekarbonizacji w zdecydowanej większości wskazują gaz ziemny jako alternatywę dla węgla (65% odpowiedzi). Ale to wcale nie znaczy, że ten wybór jest dla nich oczywisty i pozbawiony wątpliwości. Tymczasem niektóre problemy można bezpiecznie rozwiązać. Zobacz, co hamuje firmy przed wyborem gazu i jakie mają opcje.

Energia dla firm – 5 powodów, dla których warto zainwestować w gaz

Firmy bez problemu wymieniają korzyści płynące z przejścia na instalację gazową. Wszystkie sprowadzają się właściwie do jednego – zwiększenie rentowności w długiej perspektywie. Praktyka pokazała zakładom, że instalacje gazowe, w porównaniu z węglowymi, są praktycznie bezawaryjne, łatwiejsze w obsłudze, pozwalają na automatyzację, są czystsze i zajmują mniej miejsca (nie trzeba wydzielać przestrzeni pod magazyny surowca). Dodatkowo firmy podkreślają, że nie grożą im koszty ponoszone z tytułu nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Oparcie biznesu na gazie ziemnym zmniejsza zatem koszty utrzymania zakładu, w tym również koszty zatrudnienia.

Blog 109_wykres 1

Źródło: Badanie firmy DUON i Instytutu Keralla Research, sierpień 2023 r.

Gaz ziemny dla firm – co budzi obawy?

Realne korzyści nie wypierają jednak poważnych obaw. Jedynie 8,3% firm nie widzi żadnych barier w zastosowaniu gazu. Przedsiębiorstwa stojące u progu dekarbonizacji i rozważające przejście na błękitne paliwo niepokoją następujące czynniki:

Wysoki koszt nowej inwestycji, łącznie z ceną paliwa, gra pierwsze skrzypce, jednak nie bez znaczenia są obawy pozafinansowe. Dla badanych autentycznym wyzwaniem okazują się: brak wsparcia specjalisty, który nada kierunek dekarbonizacji, brak rozeznania w zapotrzebowaniu na gaz, bariery logistyczne, strach przed przerwami w dostawie surowca. 

Czasem nawet firmy w ogóle nie biorą gazu pod uwagę – i to wcale nie ze względu na ograniczony budżet. Za bariery nie do przejścia wskazują:

  • brak infrastruktury: brak gazociągu w pobliżu lub brak przepustowości (43,8%),
  • cenę – gaz jest droższy od innych paliw (37,5%),
  • niestabilną sytuację gospodarczą, która może doprowadzić do niedoboru surowca na rynku (25%).
Blog 109_wykres 2

Źródło: Badanie firmy DUON i Instytutu Keralla Research, sierpień 2023 r.

Blog 109_wykres 3

Wybór energii dla firm musi mieć mocne podstawy

Badani nie mają jednak często pełnej wiedzy na temat dostępnych alternatyw. Prawie ⅓ firm nie zna (lub zna tylko ze słyszenia) możliwości dostarczania gazu ziemnego w postaci LNG przez postawione zbiorniki. Tymczasem takie rozwiązanie gwarantuje niezależność od sieci gazociągowej.

Chociaż wg raportu gaz cieszy się największą popularnością (65%) wśród dostępnych alternatyw dla węgla (na drugim miejscu, ale daleko za nim, plasuje się biomasa – 25%, a później LPG – 6,7%), to niekoniecznie idzie za tym solidne zaplecze merytoryczne. Prawie 47% ankietowanych nie ocenia wysoko swojej znajomości błękitnego paliwa.

Brak wiedzy z zaufanego źródła często leży u podstaw wielu obaw polskich przedsiębiorców. Najlepszym lekiem na wątpliwości jest zawsze rozmowa z ekspertem, który rzetelnie naświetli potencjał gazowych rozwiązań i koszty ewentualnej inwestycji.

Polska i UE trzymają rękę na pulsie. Więcej o dywersyfikacji dostaw gazu piszemy w artykule „Import gazu LNG do Polski – skąd UE pozyskuje gaz?”

Źródło: Badanie firmy DUON i Instytutu Keralla Research, sierpień 2023 r.

Dostawcy gazu LNG – jak wygląda współpraca

Biorąc pod uwagę ogół powodów, dla których respondenci dystansują się od szybkiej dekarbonizacji i inwestycji w gaz, wyniki badania są naprawdę alarmujące. Firmom brakuje punktu oparcia w bieżącej, dynamicznej sytuacji polityczno-ekonomicznej, przejrzystych regulacji prawnych oraz kogoś, kto dokona rzetelnej analizy ich energetycznych potrzeb, aby doradzić kilka scenariuszy.

Zadaniem nowoczesnego dostawcy gazu jest poprowadzenie klienta przez cały proces odejścia od węgla lub po prostu wyczerpujące sprawdzenie, czy w danym momencie inwestycja w gaz będzie miała sens. W wypracowanej przez ponad 20 lat naszej metodzie współpracy chodzi o maksymalne odbarczenie przedsiębiorcy. Sprawdź każdy krok procesu w artykule „Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON”.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną telefonicznie (+48 607 691 132) lub mailowo (kamil.kapusta@duon.pl). Możesz też zostawić swoje dane w formularzu dostępnym w prawym dolnym rogu. Nasz ekspert odezwie się w ciągu 24 h.

Przeczytaj również:

Rynek gazu – nowe kierunki, nowi gracze

Białe certyfikaty – efektywność się opłaca

Zmieniające się ceny gazu, czyli jak przygotować się na skutki globalnych zmian w energetyce?

Testy LNG – czyli jak wypróbować LNG w praktyce?

Kategorie
Dla firmy