Współpraca z DUON – jak wygląda i czym klient nie musi się przejmować?

W dobie szybko rosnących cen energii oraz konieczności odchodzenia od stosowania węgla kamiennego w jej produkcji, wiele przedsiębiorstw zastanawia się nad gazem ziemnym jako paliwem do zasilania i produkcji ciepła dla fabryk, przetwórni, magazynów itd. Jak skorzystać z dobrodziejstw tego nośnika energii? Jak wyglądają etapy realizacji takiej inwestycji? Poniżej pokazujemy to na przykładzie DUON.

LNG w Twojej firmie – pierwsze konsultacje

Celem pierwszego etapu jest zbadanie, czy LNG lub inne usługi i produkty DUON mogą być rozwiązaniem na potrzeby biznesowe konkretnego przedsiębiorstwa. Podczas rozmowy telefonicznej zdobywamy informacje na temat rodzaju dotychczas wykorzystywanych paliw, poziomu i celów ich zużycia (np. produkcja ciepła technologicznego, pary wodnej czy ciepłej wody). Rozmawiamy także o planach rozwojowych i przyszłych potrzebach w zakresie produkcji energii cieplnej.

To ważny etap zarówno w przypadku klientów, którzy dopiero badają możliwości zastąpienia stosowanych dotychczas technologii, jak i tych o już sprecyzowanych potrzebach. W przypadku pierwszej grupy – ułatwiamy zdobycie niezbędnej wiedzy, w przypadku – drugich dostarczamy konkretnych informacji do zbudowania ostatecznej koncepcji.

Jeśli zastosowanie gazu ziemnego z sieci lub w postaci LNG, jest dobrą alternatywą dla dotychczas stosowanych w danej lokalizacji rozwiązań, przechodzimy do pogłębionych analiz.

Analiza potrzeb technicznych i biznesowych

DUON - współpracaPogłębiona analiza możliwości zastosowania instalacji gazowej w danej firmie zaczyna się od wizji lokalnej. Z powodu sytuacji epidemicznej konieczne jest zachowanie wszelkich środków ostrożności lub, jeśli to możliwe, odbycie jej w formie zdalnej (np. na podstawie zdjęć). Podczas wizji, nasi eksperci sprawdzają lokalizację odbiorników ciepła, przyglądają się terenom wokół firmy, w której instalacja ma powstać oraz określają wstępnie możliwe lokalizacje dla zbiorników z gazem lub przyłącza gazu.

Następnie podczas spotkania, razem z klientem, analizujemy dokładnie sposób wykorzystania nośników energii, jego plany rozwojowe i ich wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię cieplną i sposób jej wykorzystania. W niektórych przypadkach sprawdzamy również otoczenie prawne.

Efektem tego etapu jest wspólne wypełnienie ankiety energetycznej. To ona jest podstawą dla kolejnego kroku – przygotowania koncepcji użycia gazu w danej lokalizacji.

Koncepcja przejścia na gaz ziemny

Przygotowanie wstępnych koncepcji przejścia na gaz ziemny lub zmian w instalacji trwa od 5-10 dni. Najczęściej przygotowujemy przynajmniej 2 koncepcje, które są następnie omawiana na spotkaniu odbywanym w formie tradycyjnej lub online.

Koncepcja zastosowania instalacji gazowej w danej lokalizacji zawiera:

 • podsumowanie ustaleń poprzednich etapów (założenia bazowe koncepcji),
 • opis proponowanej instalacji gazowej,
 • wykaz nakładów inwestycyjnych, które mogą wystąpić po stronie klienta,
 • zakres prac związanych z dostosowaniem lokalizacji do korzystania z gazu,
 • terminy realizacji inwestycji,
 • wyliczenia zużycia gazu,
 • wyliczenia kosztów zakupu gazu.

W uzasadnionych przypadkach koncepcję można rozszerzyć o:

 • wykaz kosztów modernizacji zakładu,
 • analizę zwrotu z inwestycji,
 • wykaz możliwości zastosowania dodatkowych rozwiązań tj.:
  • kogeneracji gazowej (jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej),
  • budowy systemów odzysku ciepła ze spalin,
  • wykonania szczegółowego audytu energetycznego pod kątem efektywności energetycznej i możliwości uzyskania tzw. „białych certyfikatów”.

W efekcie spotkań i dyskusji nad wstępnymi koncepcjami, klient otrzymuje oficjalnie zatwierdzone koncepcje wykorzystania gazu w danej lokalizacji, które może przedyskutować wewnętrznie ze wszystkimi interesariuszami. W toku ożywionych dyskusji, którym towarzyszy wzrost świadomości możliwości technicznych i potrzeb, najczęściej powstają nowe pomysły, które wymagają modyfikacji dotychczasowych założeń. Działamy do skutku, czyli do zaakceptowanej i oficjalnie potwierdzonej koncepcji, która jest podstawą do uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy.

Uzgodnienie warunków umowy

Na tym etapie, koncepcja przyjmuje postać, formalnie zatwierdzonych przez obie strony, szczegółowych dokumentów, które stanowią integralną część umowy. Rozmawiamy także o konkretnych zapisach przedstawionej przez nas umowy oraz określamy harmonogram jej podpisania. Po zakończeniu formalności rozpoczyna się proces realizacji inwestycji.

Realizacja inwestycji

Po zakończeniu planowania i formalności przychodzi czas działania. Od tego momentu kluczem staje się bezpieczeństwo nie tylko w kontekście BHP i Ppoż., formalno-prawnym czy finansowym, ale także dotrzymania harmonogramu. Bierzemy na siebie całość kosztów związanych z projektowaniem stacji LNG lub przyłącza, budową i dostosowaniem zakładu. Wszystkie koszty, podobnie jak opłaty za serwisowanie oraz naprawy są przewidywalne, ponieważ wliczamy je w ceny paliwa, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie.

Jako wykonawca inwestycji zapewniamy bezpieczeństwo realizacji także od strony formalno-prawnej np. na etapie zdobywania koniecznych zezwoleń. Najczęściej przejmujemy przez nas zarządzania nad całą inwestycją, aż do momentu oddania do użytku gotowej instalacji. Dzięki temu pracownicy klienta w minimalnym stopniu muszą być zaangażowani w proces budowy, dzięki czemu mogą zająć się swoimi codziennymi obowiązkami.

Po zakończeniu inwestycji nasi eksperci przeprowadzą szkolenia dla personelu klienta z zakresu obsługi i eksploatacji systemu, w tym także rozładunku LNG. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i unikać kosztownych przestojów.
Jeśli w czasie realizacji inwestycji, która w bardziej skomplikowanych projektach może potrwać do roku, pojawi się konieczność zasilania gazem, zapewnimy usługę tymczasowych dostaw, np. z wykorzystaniem cysterny podpiętej bezpośrednio do instalacji.

Wsparcie posprzedażowe

Po oddaniu instalacji do użytku następuje długo oczekiwany moment pierwszej dostawy gazu. Jednak to dopiero początek ścisłej współpracy z klientem. Dzięki rozwiązaniom telemetrycznym monitorujemy zapasy gazu w trybie 24/7. Zapewniamy ciągłość dostaw i bezpieczeństwo utrzymania procesów produkcyjnych. Telemetria sprawia, że nasi dyspozytorzy wiedzą o stanie instalacji więcej niż jej użytkownik. Dzięki tej wiedzy i rozbudowanej sieci serwisowej, możemy nie tylko dokonywać okresowych przeglądów i serwisów, ale także zapobiegać awariom lub szybko je usuwać.

W trakcie trwania umowy optymalizujemy także sposób rozliczeń za gaz. Porównujemy faktyczne zużycie z wcześniejszymi założeniami i stanem realizacji planów rozwojowych. W przypadku zmian w zakresie potrzeb, dopasowujemy warunki, tak aby móc na nie odpowiedzieć.

Skontaktuj się z nami, jeśli chciałbyś rozważyć zastosowanie gazu w produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej w swojej firmie lub masz już sprecyzowane potrzeby i szukasz sprawdzonego partnera do realizacji projektu gazowego. Nasi eksperci doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Klienci DUON wybierający LNG, czyli z jakimi branżami współpracujemy

20 lat DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Setki dostaw, nowe kontrakty, ekologiczne rozwiązania – DUON podsumowuje 2020 rok

Efektywna rewolucja – wykorzystanie LNG w przemyśle mięsnym

DUON Dystrybucja podpisał kolejny kontrakt z Grupą Tarczyński SA

DUON partnerem strategicznym Kongresu Mięsnego 2020

DUON Dystrybucja dostarczy gaz ziemny do Grupy Producentów Rozsad Krasoń sp. z o.o.

DUON Dystrybucja dostarcza gaz ziemny do Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Kociszewski

Dwie spółki ciepłownicze z Grupy GGE sprzedane – postawiliśmy kolejny krok w kierunku odejścia od węgla m.in. na rzecz gazu LNG

DUON Dystrybucja głównym odbiorcą LNG od PGNiG