Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON

Dostawca LNG dla przemysłu to jeden z kluczowych partnerów. Bez energii nie obędzie się przecież żadna nowoczesna firma produkcyjna. Jaka zatem powinna być współpraca z dostawcą gazu, od którego zależą kluczowe procesy w przedsiębiorstwie? Bezproblemowa, wygodna i niezauważalna. Poniżej opisujemy, jak to wygląda na przykładzie DUON.

Jakość współpracy z danym dostawcą można z łatwością zbadać zanim jeszcze podpisze się z nim wiążący kilkuletni kontrakt. Przejście na zasilanie gazem lub jego skroploną formą – czyli LNG, wymaga bowiem pewnej pracy analitycznej i koncepcyjnej, które poprzedzają podpisanie umowy, następujący po nim proces inwestycji w infrastrukturę i pierwsze dostawy paliwa.

W DUON pełny proces przyjmuje formę 6 kroków i dopiero w 4. następuje podpisanie umowy. Poniżej grafika na której krótko opisujemy kolejne etapy współpracy z dostawcą LNG. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu.

współpraca z duon

Poniżej opisujemy kolejne kroki bardziej szczegółowo.

Krok pierwszy: Pierwsze konsultacje

Celem pierwszego etapu jest zbadanie, czy LNG lub inne usługi i produkty DUON mogą być rozwiązaniem na potrzeby biznesowe konkretnego przedsiębiorstwa. Podczas rozmowy telefonicznej zdobywamy informacje na temat rodzaju dotychczas wykorzystywanych paliw, poziomu i celów ich zużycia (np. produkcja ciepła technologicznego, pary wodnej czy ciepłej wody). Rozmawiamy także o planach rozwojowych i przyszłych potrzebach w zakresie produkcji energii cieplnej.

To ważny etap zarówno w przypadku klientów, którzy dopiero badają możliwości zastąpienia stosowanych dotychczas technologii, jak i tych o już sprecyzowanych potrzebach. W przypadku pierwszej grupy – ułatwiamy zdobycie niezbędnej wiedzy, w przypadku drugich – dostarczamy konkretnych informacji do zbudowania ostatecznej koncepcji.

Jeśli zastosowanie gazu ziemnego z sieci lub w postaci LNG, jest dobrą alternatywą dla dotychczas stosowanych w danej lokalizacji rozwiązań, przechodzimy do pogłębionych analiz.

Krok drugi: Analiza potrzeb technicznych i biznesowych

Pogłębiona analiza możliwości zastosowania instalacji gazowej w danej firmie zaczyna się od wizji lokalnej. Podczas wizji, nasi eksperci sprawdzają lokalizację odbiorników ciepła, przyglądają się terenom wokół firmy, w której instalacja ma powstać oraz określają wstępnie możliwe lokalizacje dla zbiorników z gazem lub przyłącza gazu.

Następnie podczas spotkania, razem z klientem, analizujemy dokładnie sposób wykorzystania nośników energii, jego plany rozwojowe i ich wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię cieplną i sposób jej wykorzystania. W niektórych przypadkach sprawdzamy również otoczenie prawne.

Efektem tego etapu jest wspólne wypełnienie ankiety energetycznej. To ona jest podstawą dla kolejnego kroku – przygotowania koncepcji użycia gazu w danej lokalizacji.

Krok trzeci: Koncepcja przejścia na gaz ziemny

Przygotowanie wstępnych koncepcji przejścia na gaz ziemny lub zmian w instalacji trwa od 5-10 dni. Najczęściej przygotowujemy przynajmniej 2 koncepcje, które są następnie omawiana na spotkaniu odbywanym w formie tradycyjnej lub online.

Koncepcja zastosowania instalacji gazowej w danej lokalizacji zawiera:

 • podsumowanie ustaleń poprzednich etapów (założenia bazowe koncepcji),
 • opis proponowanej instalacji gazowej,
 • wykaz nakładów inwestycyjnych, które mogą wystąpić po stronie klienta,
 • zakres prac związanych z dostosowaniem lokalizacji do korzystania z gazu,
 • terminy realizacji inwestycji,
 • wyliczenia zużycia gazu,
 • wyliczenia kosztów zakupu gazu.

W uzasadnionych przypadkach koncepcję można rozszerzyć o:

 • wykaz kosztów modernizacji zakładu,
 • analizę zwrotu z inwestycji,
 • wykaz możliwości zastosowania dodatkowych rozwiązań tj.:
 • kogeneracji gazowej (jednoczesnej produkcji energii cieplnej i elektrycznej),
 • budowy systemów odzysku ciepła ze spalin,
 • wykonania szczegółowego audytu energetycznego pod kątem efektywności energetycznej i możliwości uzyskania tzw. „białych certyfikatów”.

W efekcie spotkań i dyskusji nad wstępnymi koncepcjami, klient otrzymuje oficjalnie zatwierdzone koncepcje wykorzystania gazu w danej lokalizacji, które może przedyskutować wewnętrznie ze wszystkimi interesariuszami.

ile kosztuje instalacja lng

W toku ożywionych dyskusji, którym towarzyszy wzrost świadomości możliwości technicznych i potrzeb, najczęściej powstają nowe pomysły, które wymagają modyfikacji dotychczasowych założeń. Działamy do skutku, czyli do zaakceptowanej i oficjalnie potwierdzonej koncepcji, która jest podstawą do uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy.

Krok czwarty: Uzgodnienie warunków umowy

Na tym etapie, koncepcja przyjmuje postać, formalnie zatwierdzonych przez obie strony, szczegółowych dokumentów, które stanowią integralną część umowy. Rozmawiamy także o konkretnych zapisach przedstawionej przez nas umowy oraz określamy harmonogram jej podpisania. Po zakończeniu formalności rozpoczyna się proces realizacji inwestycji.

Krok piąty: Realizacja inwestycji

Po zakończeniu planowania i formalności przychodzi czas działania. Od tego momentu kluczem staje się bezpieczeństwo nie tylko w kontekście BHP i Ppoż., formalno-prawnym czy finansowym, ale także dotrzymania harmonogramu. Bierzemy na siebie całość kosztów związanych z projektowaniem stacji LNG lub przyłącza, budową i dostosowaniem zakładu. Wszystkie koszty, podobnie jak opłaty za serwisowanie oraz naprawy są przewidywalne, ponieważ wliczamy je w ceny paliwa, zgodnie z warunkami opisanymi w umowie.

Jako wykonawca inwestycji zapewniamy bezpieczeństwo realizacji także od strony formalno-prawnej np. na etapie zdobywania koniecznych zezwoleń. Najczęściej przejmujemy przez nas zarządzania nad całą inwestycją, aż do momentu oddania do użytku gotowej instalacji. Dzięki temu pracownicy klienta w minimalnym stopniu muszą być zaangażowani w proces budowy, dzięki czemu mogą zająć się swoimi codziennymi obowiązkami.

Po zakończeniu inwestycji nasi eksperci przeprowadzą szkolenia dla personelu klienta z zakresu obsługi i eksploatacji systemu, w tym także rozładunku LNG. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i unikać kosztownych przestojów.

Jeśli w czasie realizacji inwestycji, która w bardziej skomplikowanych projektach może potrwać do roku, pojawi się konieczność zasilania gazem, zapewnimy usługę tymczasowych dostaw, np. z wykorzystaniem cysterny podpiętej bezpośrednio do instalacji.

Krok szósty: Wsparcie posprzedażowe

Po oddaniu instalacji do użytku następuje długo oczekiwany moment pierwszej dostawy gazu. Jednak to dopiero początek ścisłej współpracy z klientem. Dzięki rozwiązaniom telemetrycznym monitorujemy zapasy gazu w trybie 24/7. Zapewniamy ciągłość dostaw i bezpieczeństwo utrzymania procesów produkcyjnych. Telemetria sprawia, że nasi dyspozytorzy wiedzą o stanie instalacji więcej niż jej użytkownik. Dzięki tej wiedzy i rozbudowanej sieci serwisowej, możemy nie tylko dokonywać okresowych przeglądów i serwisów, ale także zapobiegać awariom lub szybko je usuwać.

W trakcie trwania umowy optymalizujemy także sposób rozliczeń za gaz. Porównujemy faktyczne zużycie z wcześniejszymi założeniami i stanem realizacji planów rozwojowych. W przypadku zmian w zakresie potrzeb, dopasowujemy warunki, tak aby móc na nie odpowiedzieć.

CTA 1005 px kopia

Przeczytaj również:

Branże wybierające LNG, czyli z jakimi branżami współpracujemy

20 lat DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Setki dostaw, nowe kontrakty, ekologiczne rozwiązania – DUON podsumowuje 2020 rok

Efektywna rewolucja – wykorzystanie LNG w przemyśle mięsnym

Grupa Tarczyński SA stawia na LNG

DUON partnerem strategicznym Kongresu Mięsnego 2020

DUON Dystrybucja dostarczy gaz ziemny do Grupy Producentów Rozsad Krasoń sp. z o.o.

DUON Dystrybucja dostarcza gaz ziemny do Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Kociszewski

Dwie spółki ciepłownicze z Grupy GGE sprzedane – postawiliśmy kolejny krok w kierunku odejścia od węgla m.in. na rzecz gazu LNG

DUON Dystrybucja głównym odbiorcą LNG od PGNiG