Grupa Tarczyński SA stawia na LNG

Marka Tarczyński to lider na rynku przekąsek mięsnych. W 2013 roku Spółka Tarczyński SA weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Udany debiut umożliwił modernizację i rozbudowę zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym. Właśnie do tego zakładu, na mocy nowej 3-letniej umowy, DUON będzie dostarczał LNG. Roczny wolumen sprzedaży wyniesie ok. 70 GWh (6 mln Nm3). To kolejny etap długofalowej współpracy firm. 

Przedsiębiorcy z branży mięsnej mają zaufanie do skroplonego gazu ziemnego, ponieważ daje im duże poczucie bezpieczeństwa i pozwala sprostać obowiązującym Polskę unijnym restrykcjom Zielonego Ładu.

duon-wspolpraca-z-tarczynski

Paliwo (nie tylko) do zadań specjalnych

LNG sprawdza się w branży mięsnej, ponieważ jest wielozadaniowe. Firmy wykorzystują jedno paliwo do ogrzewania zakładu oraz:

  1. Obróbki termicznej żywności (np. opalania tusz lub gotowych produktów): LNG jest tzw. paliwem czystym. Jego płomień nie zmienia smaku, nie zostawia śladów węglowodorów, nie jest źródłem spalin psujących jakość wyrobu.
  2. Wytwarzania ciepła technologicznego (niezbędnego do np. dezynfekcji, odtłuszczania, czyszczenia linii technologicznych).

Cel: efektywność i bezpieczeństwo

Branża mięsna przekonała się, że przejście na LNG pozwala zwiększyć szeroko pojętą rentowność zakładu dzięki:

  • oszczędności miejsca i czystości obsługi (wyciek LNG nie spowoduje szkód i zanieczyszczenia okolic instalacji),
  • intuicyjnej obsłudze urządzeń gazowych, która nie wymaga licznej kadry,
  • większej sprawności kotłowni LNG (jest dużo mniejsze ryzyko wystąpienia awarii niż w kotłowniach olejowych/węglowych, a do tego LNG cechuje wysoka temperatura samozapłonu, więc jest bezpieczniejszy niż benzyna czy olej napędowy),
  • szansie na wysokosprawną kogenerację – technologię dofinansowywaną w ramach premii kogeneracyjnej i gwarantowanej.

Korzystanie z LNG to też większa odporność całego przedsiębiorstwa na kryzysy energetyczne:

  • możliwość polegania na rozwiązaniach opartych o gaz ziemny nawet bez dostępu do sieci gazowej,
  • niezależność od sytuacji losowych takich jak: awarie, remonty, opóźnienia w budowie sieci, brak zgody na przyłącze.

Branża mięsna gotowa na eko wyzwania

Tarczyński jest obecnie jednym z najnowocześniejszych zakładów wędliniarskich w Europie, którego produkty są dostępne w 30 krajach na 4 kontynentach. Firmy tego formatu szczególnie uważają na ekologiczne aspekty swojej działalności, a Tarczyński dodatkowo podkreśla swoje zaangażowanie w zielone inicjatywy. Jest członkiem Stowarzyszenia Natureef, które ma na celu m.in. redukcję śladu węglowego i wprowadzenie innowacji w zakresie opakowań.

Tarczyński, zanim zdecydował się na LNG, które zaspokoiło w pełni jego potrzeby produkcyjne, korzystał z gazu sieciowego. Błękitne paliwo, nie tylko w formie skroplonej, dobrze wpisuje się w proekologiczne myślenie o przedsiębiorstwie. Spalanie gazu ziemnego to niska emisja CO2, ograniczona emisja tlenków azotu i praktycznie całkowicie ograniczona emisja tlenków siarki i pyłów do atmosfery. Dzięki niemu firmy mogą wywiązać się z obowiązków narzucanych przez pakiet Fit for 55

Chcesz sprawdzić, czy LNG Ci się opłaci? To musisz wiedzieć o swojej firmie.

Dostawa gazu LNG w branży mięsnej

DUON Dystrybucja realizuje dostawy gazu sieciowego i skroplonego poprzez własne sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Obecnie Spółka posiada ponad 720 km własnych gazociągów, w tym w 12 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz z 20 stacji regazyfikacji. DUON Dystrybucja dostarcza gaz do ponad 10 000 odbiorców.

Spółka oferuje zarówno usługi transportu LNG, jak i usługę tzw. zasilania tymczasowego, czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Gazociąg poza zasięgiem? Twoja firma nadal może korzystać z gazu ziemnego

Jak wybrać dostawcę gazu LNG? Na co zwrócić uwagę?

Dlaczego tymczasowe dostawy gazu sprawdzą się w obiektach przemysłowych?

Co to jest Fit for 55 i jak dotknie polskie firmy?