Branże wybierające LNG, czyli z jakimi branżami współpracujemy

LNG to paliwo elastyczne i wygodne w użyciu, nie tylko pod względem logistyki, ale także możliwych celów jego wykorzystania. Przykładem mogą być różnorodne zastosowania gazu ziemnego w postaci skroplonej, przez licznych klientów DUON, wywodzących się z różnych branż.

Wśród branż, którym zapewniamy dostawy LNG, króluje branża spożywcza. Firmy zajmujące się przetwórstwem mięsa odbierają ok. 18% dostarczanego przez nas gazu ziemnego w postaci skroplonej. Mleczarnie odpowiadają za odbiór kolejnych 14%, co stawia przetwórstwo spożywcze na pierwszym miejscu, z udziałem wynoszącym ok. 32%.

Drugą z gałęzi przemysłu, pod względem wielkości dostaw, jest budownictwo, które odbiera 22% dostarczanego przez nas LNG. Na dalszych miejscach plasują się firmy: transportowe (transport kołowy i bunkrowanie statków – 12%), tytoniowe (10%), ogrodnicze (8%), meblarskie (3%) i producenci pasz (3%).

DUON-infografika-branze-LNG

Nasi klienci decydują się na skorzystanie z oferty dostaw LNG do zasilania swoich procesów technologicznych. Jakie są główne motywacje wdrożenia tej formy gazu? Możliwość zabezpieczenia stałej ceny do 3 lat, co pomaga w planowaniu budżetu. Coraz wyższe koszty emisji gazów cieplarnianych i możliwość skorzystania z gazu ziemnego również na terenach, gdzie nie ma gazociągów, powoduje że nawet małe przedsiębiorstwa chcą wiedzieć jak przejść na LNG.

LNG w przetwórstwie spożywczym

W przypadku zastosowania tzw. kogeneracji (ang. CHP – Combined Heat and Power), LNG używane jest do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Korzystanie z tego rozwiązania znacząco obniża koszty i pozytywnie wpływa na środowisko. Otrzymany w ten sposób prąd zasila linie produkcyjne i oświetla zakład.

Para wodna lub ciepła woda, wytworzone dzięki spalaniu LNG, mogą zostać użyte zarówno w do celów produkcyjnych (parzenia, gotowania, wypiekania, wędzenia itp.), ogrzewania, jak i do czyszczenia i dezynfekcji. Jest to wyjątkowo ważne w zakładach przetwórstwa spożywczego, podlegających restrykcyjnym normom HACCP.

W tym przypadku parownica służąca do regazyfikacji LNG w standardowej instalacji, zostaje zastąpiona przez wymiennik. Przekazuje on chłód z LNG do czynnika chłodzącego używanego w instalacjach chłodniczych. Ta technologia pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej używanej do zasilania sprężarek w lodówkach i zamrażarkach. Sprawdza się ona w zakładach mięsnych, przetwórstwa owocowo-warzywnego, ryb, czy mleczarniach.

kwadrat 1100x1100 kopia - lejek 10

Budownictwo

Ciepło technologiczne i para wodna pozyskiwane przy użyciu LNG są używane również przez branżę budowlaną, m.in. w procesach produkcji materiałów budowlanych. Przykładem może być gips i produkty pochodne, które wymagają suszenia. LNG jest praktyczne również w przypadku produkcji masy bitumicznej wymagającej podgrzewania bitumu i szeroko stosowanej przy budowie dróg, w tym do wytwarzania asfaltu. Gaz ziemny w postaci skroplonej wykorzystuje się szeroko również w procesach wypalania produktów, takich jak dachówki i cegły.  Uzyskiwana w procesie produkcji para technologiczna jest niezbędna do produkcji styropianu.

LNG w szklarniach

Inną branżą korzystającą z LNG jest ogrodnictwo, które używa błękitnego paliwa do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Dodatkowym czynnikiem wynikającym z użycia LNG, wpływającym na poprawę wyników w tym sektorze jest możliwość odzysku CO2 ze spalin do wsparcia procesu wegetacji roślin. Jeśli stosowana jest kogeneracja, ciepło w postaci gorącej wody, które można przeznaczyć na ogrzewanie szklarni, jest traktowane jako wartość dodana dopełniająca efektywność ekonomiczną inwestycji.

W przypadku odejścia od węgla na rzecz LNG, ważnym może być również aspekt związany z działaniami CSR. Dzięki możliwości redukcji poziomu emisji CO2 zmniejsza się tzw. ślad węglowy produktów. Może to zostać wykorzystane w promocji, szczególnie że konsumenci końcowi, a nawet duże sieci handlowe, coraz częściej zainteresowani są produktami, które zostały wytworzone w bardziej zrównoważony i ekologiczny sposób.

Niezależnie od branży ważna jest również pewność dostaw. Większość przedsiębiorców z branż wykorzystujących chłód lub ciepło w procesach technologicznych lub składowaniu, nie może pozwolić sobie na przerwy w produkcji. Wdrożenie kogeneracji bazującej na LNG powoduje, że to ryzyko jest zminimalizowane. Maleje zależność od sieci energetycznej, która czasami nie domaga, szczególnie w okresach letnich, kiedy szaleje upał i brakuje wody do chłodzenia elektrowni. Dlatego też w przypadku braku odpowiedniej mocy dostarczanej przez zakład energetyczny, można się wesprzeć układem CHP, co poprawia bezpieczeństwo i pozwala zachować ciągłość produkcji.

Inne branże 

LNG jest wygodnym nośnikiem energii dla wszelkich branż. Wytworzone dzięki niemu ciepło technologiczne może służyć m.in. do topienia skał mineralnych (np. bazaltu), szkła czy masy bitumicznej. Dzięki temu znajduje zastosowanie w wielu przemysłach, np. chemicznym czy hutnictwie. Można je także wykorzystać w procesach wymagających wypalania, czy zaciskania/zgrzewania (np. taśm filtracyjnych). Przy użyciu LNG można w sposób efektywny produkować również parę wodną (mokrą, nasyconą i przegrzaną), wykorzystywaną w rozmaitych procesach technologicznych w wielu zakładach produkcyjnych.

CTA 1005 px lejek 10

Przeczytaj również:

Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON

20 lat DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Setki dostaw, nowe kontrakty, ekologiczne rozwiązania – DUON podsumowuje 2020 rok

Efektywna rewolucja – wykorzystanie LNG w przemyśle mięsnym

Grupa Tarczyński SA stawia na LNG

DUON partnerem strategicznym Kongresu Mięsnego 2020

DUON Dystrybucja dostarczy gaz ziemny do Grupy Producentów Rozsad Krasoń sp. z o.o.

DUON Dystrybucja dostarcza gaz ziemny do Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Kociszewski

Dwie spółki ciepłownicze z Grupy GGE sprzedane – postawiliśmy kolejny krok w kierunku odejścia od węgla m.in. na rzecz gazu LNG

DUON Dystrybucja głównym odbiorcą LNG od PGNiG