DUON Dystrybucja dostarcza gaz ziemny do Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Kociszewski

Firmy nawiązały dwuletnią współpracę, w ramach której DUON dostarcza gaz ziemny do obiektów klienta. Roczny wolumen sprzedaży wynosi ponad 10 GWh (ok. 1 mln Nm3).

Gospodarstwo Ogrodnicze zużywa paliwo do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki zastosowaniu rozwiązania kogeneracyjnego, oświetlenie w szklarniach ma niezależne i tanie źródło zasilania, a powstałe ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania szklarni. Taka poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów produkcji.

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Kociszewski od kilkunastu lat zajmuje się produkcją warzyw pod osłonami. Aktualnie są to pomidory i ogórki. W swojej działalności firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, ciągle rozwijając biznes i podnosząc swoje standardy. W gospodarstwie Pana Piotra wykorzystywane są nowoczesne technologie, ale zawsze ma on na uwadze skutki ekologiczne i zdrowotność produktów.

DUON Dystrybucja realizuje dostawy gazu sieciowego i skroplonego poprzez własne sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Obecnie Spółka posiada ponad 720 km własnych gazociągów, w tym w 12 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz z 19 stacji regazyfikacji. DUON Dystrybucja dostarcza gaz do ponad 8000 odbiorców. Spółka oferuje zarówno usługi transportu LNG, jak i usługę tzw. zasilania tymczasowego, czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych.