Efektywna rewolucja – wykorzystanie LNG w przemyśle mięsnym

Lokalizacja z dala od sieci gazowej wymusza na firmach stosowanie ropy naftowej lub węgla w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ogrzewania i przetwarzania. Niezawodną, przyjazną dla środowiska alternatywę dla przemysłu mięsnego stanowi skroplony gaz ziemny (LNG).

Korzyści z przejścia na LNG jest naprawdę wiele. Poza tym, że jest atrakcyjnym wyborem pod względem kosztów, jest też zdecydowanie najbardziej przyjaznym dla środowiska paliwem kopalnym. Podstawową funkcją LNG w branży mięsnej jest produkcja ciepła. Skroplony gaz ziemny jest paliwem efektywnym pozwalającym w sposób ciągły i bezobsługowy produkować duże ilości ciepła przesyłanego później w formie pary technologicznej lub gorącej wody.

Taniej, więcej, uniwersalnie

LNG w przemyśle mięsnymLNG jest tańszym paliwem niż olej opałowy lub LPG. Oszczędności związane z przejściem z paliw ropopochodnych na LNG zależą od zmieniających się cen obu towarów. Ceny LNG i lekkiego oleju opałowego mają zbliżoną dynamikę zmian, warto jednak zauważyć, że cena LNG trwale znajduje się poniżej ceny oleju.. Należy także podkreślić, że LNG ma wyższą wartość opałową niż węgiel i olej,  a urządzenia nim zasilane są zazwyczaj wydajniejsze.

LNG jest paliwem czystym, które może być bezpośrednio wykorzystywane w procesie technologicznym i służyć do opalania tusz, bądź gotowych produktów bez pozostawiania śladów węglowodorów, zmiany parametrów smakowych i generowania niebezpiecznych spalin. W wielu procesach można również stosować gaz zamiast energii elektrycznej. LNG jest  odpowiedni do stosowania jako paliwo do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

W przypadku zakładów używających dotychczas węgla dodatkową korzyścią jest zwolnienie dużej ilość miejsca, wykorzystywanego na potrzeby jego składowania. Kolejną przewagą LNG w przemyśle mięsnym jest także brak możliwości jego kradzieży, wynikający z właściwości fizycznych. W kalkulacji kosztów produkcji pojawia się więc jedynie faktyczny koszt wytwarzania energii. Ponadto zastosowanie LNG w przedsiębiorstwie mięsnym umożliwia redukcję etatów, o osoby, niezbędne w kotłowniach węglowych do utrzymania ciągłości produkcji ciepła.

LNG w przemyśle mięsnym a dbałość o środowisko

Ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest dziś troska o środowisko. Z pomocą przychodzi błękitne, niskoemisyjnym paliwo. Produktami spalania LNG jest CO2 i woda. Co ważne, praktycznie nie generuje emisji pyłowych, a emisja tlenków siarki i azotu jest obniżona aż o 90% w stosunku do używania oleju opałowego i węgla. Czystsze powietrze w obiekcie i wokół niego natychmiast poprawia warunki pracy, co stanowi ważny aspekty w kształtowaniu polityki employer brandingowej.

Budowa stacji LNG w Twojej firmie

By przejść na LNG niezbędna jest stacja regazyfikacji. Jej budową oraz dostawami gazu zajmuje się firma DUON Dystrybucja sp. z o.o., lider sprzedaży LNG na rynku polskim. Współpraca z operatorem rozpoczyna się od analizy potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa. Po podpisaniu umowy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta, firma wykonuje wszystkie prace związane z przygotowaniem stacji regazyfikacji LNG. Oferuje również przygotowanie instalacji wewnętrznej.

Bez obaw o paliwo

W trakcie trwania umowy operator prowadzi całodobowy serwis i gwarantuje  ciągłość dostaw. W przypadku osiągnięcia określonego dla klienta poziomu napełnienia zbiornika dyspozytor dokonuje zlecenia uzupełnienia paliwa, a flota ciężarówek DUON dostarcza gaz do klienta.

DUON Dystrybucja zaprasza do udziału w debacie na Kongresie Mięsnym 27 lutego 2020 w hotelu Sofitel Victoria Warszawa. Przedstawiciele firmy zaprezentują szczegółową ofertę dla branży mięsnej i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON

Branże wybierające LNG, czyli z jakimi branżami współpracujemy

DUON Dystrybucja dostarczy gaz ziemny do Grupy Producentów Rozsad Krasoń sp. z o.o.

DUON Dystrybucja dostarcza gaz ziemny do Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Kociszewski

20 lat DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Setki dostaw, nowe kontrakty, ekologiczne rozwiązania – DUON podsumowuje 2020 rok

Grupa Tarczyński SA stawia na LNG

DUON partnerem strategicznym Kongresu Mięsnego 2020

Dwie spółki ciepłownicze z Grupy GGE sprzedane – postawiliśmy kolejny krok w kierunku odejścia od węgla m.in. na rzecz gazu LNG

DUON Dystrybucja głównym odbiorcą LNG od PGNiG