Czy LNG jest dla Ciebie? – dowiedz się w 7 minut

Potrzebujesz bezpiecznego, wygodnego i niskoemisyjnego paliwa do zasilania swoich procesów produkcyjnych, a Twojej firmie odmówiono podłączenia do sieci gazociągowej, albo budowa przyłącza się opóźni? Odpowiedzią może być LNG. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź czy LNG spełni wymagania Twojej firmy. 

Z energią nie ma żartów. Właściwy wybór może być przyczyną sukcesu lub porażki całego biznesu. Dlatego proces wyboru technologii energetycznych i źródła odpowiedniego zasilania dla konkretnego przedsiębiorstwa wymaga odpowiedzialnej analizy. Jeśli ma się doświadczonego i uczciwego partnera, to łatwiejsze niż się wydaje.

Sprawdź jak wygląda proces inwestycji w LNG

Zacznij od szybkiego testu

Gaz ziemny w postaci skroplonej (LNG) ma wiele zalet pozwalających zaspokoić potrzeby energetyczne firm. To ważne w czasach, gdy trzeba pogodzić wyzwania związane z transformacją energetyczną i dekarbonizacją, z bieżącymi wymogami procesów produkcyjnych. Wszystko zależy jednak od charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Czy LNG może sprostać wymaganiom w Twoim miejscu pracy? Zrób test.

Pobierz i wykonaj bezpłatny test – sprawdź czy LNG jest dla Ciebie

Co dalej? Szacowanie korzyści z LNG

Test to jedynie wstęp, który ma pomóc w zdobyciu orientacji w temacie. Każdy przypadek należy przeanalizować w sposób pogłębiony. Jeśli chcesz oszacować konkretne korzyści jakie LNG może przynieść Twojej firmie, musisz porozmawiać z naszym ekspertem. Do takiej rozmowy warto się jednak przygotować. W osobnym artykule piszemy o tym jakie dane warto zgromadzić aby dokładnie oszacować korzyści z zastosowania LNG.

czy lng jest ważne?

Kiedy sprawdzi się LNG?

Aby sprawdzić, czy LNG jest odpowiednim paliwem dla danej firmy należy w pierwszym etapie odpowiedzieć na 6 pytań:

  • Czy firma posiada dostęp do gazociągu, a jeśli nie, to czy budowa przyłącza jest planowana?
  • Jakie jest zapotrzebowanie roczne firmy na energię?
  • Jaka jest moc stosowanych urządzeń?
  • Jakie jest obecnie stosowane paliwo?
  • Jaki jest cel zastosowania gazu LNG?
  • W jakiej branży działa przedsiębiorstwo?

Dostęp do gazociągu

Jeśli firma posiada dostęp do gazociągu, wchodzącego w skład jednego z systemów dystrybucyjnych w Polsce, to zastosowanie LNG może nie mieć sensu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma dostęp do przysłowiowej rury, ale operator systemu nie może dostarczyć mocy niezbędnej do dalszego rozwoju. LNG może pełnić wtedy funkcję dodatkowego źródła mocy lub rezerwy mocy, w okresach szczytowych, kiedy podaż paliwa lub energii w sieci spada. Zastosowanie LNG można rozważyć również w kontekście rynku mocy lub systemów DSR (Demand Side Response).

Analogicznie LNG sprawdzi się, gdy nie ma dostępu do gazociągu lub jego budowa planowana jest w perspektywie dłuższej niż 4 lata. Jeśli przyłącze planowane jest w krótszej perspektywie, to LNG może być rozwiązaniem, ale trzeba wziąć pod uwagę, że inwestycja trwa ok. 1 roku, więc należy indywidualnie przeanalizować koszty inwestycji i płynące z niej benefity.

LNG można zastosować również w przypadku awarii, konserwacji lub w okresach przejściowych w ramach tzw. tymczasowych dostaw gazu.

Średnie zapotrzebowanie na energię

LNG najlepiej sprawdza się w firmach, gdzie roczne zapotrzebowanie na energię wynosi 5-70 GWh w skali roku. Skroplony gaz ziemny można stosować również w przedsiębiorstwach, w których roczne zapotrzebowanie waha się w przedziałach 70-300 GWh lub 1,5-5 GWh. Opłacalność i praktyczność tego rozwiązania wymaga w tych przypadkach jednak głębszej analizy. W wyjątkowych sytuacjach LNG może być stosowane w firmach o zapotrzebowaniu większym niż 300 GWh. Z doświadczenia DUON wynika, że LNG nie ma zastosowania, gdy zapotrzebowanie roczne jest mniejsze niż 1,5 GWh na rok

Moc urządzeń

Skroplony gaz ziemny najlepiej sprawdza się w tzw. małych i średnich obiektach spalania, których moc wynosi odpowiednio do 1 MW i od 1-50 MW, jednak czasem się zdarza, że jest również stosowane w obiektach, gdzie moc urządzeń przekracza 50 MW.

Obecnie stosowane paliwa

LNG to świetna alternatywa dla LPG i oleju opałowego. To również dobre rozwiązanie dla firm, które dotychczas nie produkowały energii na swoje potrzeby, tylko pozyskiwały ją ze źródeł zewnętrznych. LNG może z powodzeniem zastąpić również węgiel kamienny. Jednak nie sprawdzi się raczej w przypadku firm korzystających ze źródeł odnawialnych lub produkujących energię z biomasy.

Cel zastosowania gazu LNG

LNG doskonale sprawdzi się w celu produkcji pary wodnej lub ciepła technologicznego oraz w przypadku kogeneracji (z ang. CHP – Combined Heat Power), czyli skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Skroplony gaz ziemny można stosować również jako źródło ciepła systemowego w kotłowniach miejskich i gminnych. W niektórych przypadkach może być też źródłem ciepła służącego do ogrzewania pomieszczeń na własne potrzeby danego przedsiębiorstwa.

LNG w różnych branżach

Doświadczenie DUON pokazuje, że LNG doskonale sprawdza się w branży spożywczej (przetwórstwo żywności), budowlanej (produkcja materiałów budowlanych) oraz w szklarniach. Skroplony gaz ziemny może być atrakcyjnym rozwiązaniem w firmach zajmujących się rolnictwem (suszarnie tytoniu, kukurydzy itp.) oraz w ciepłownictwie (np. ciepłownie miejskie). Jego zastosowanie jest możliwe także w przemyśle ciężkim, cementowniach, magazynach i energetyce zawodowej, ale w tych przypadkach konieczna jest pogłębiona analiza opłacalności i praktyczności jego zastosowania.

Jeśli po lekturze tego artykułu chcesz porozmawiać z kimś, kto pomoże ocenić przydatność skroplonego gazu ziemnego w konkretnym przedsiębiorstwie, przygotuj się do rozmowy i skontaktuj z nami.

Przeczytaj również:

Branże wybierające LNG, czyli z jakimi branżami współpracujemy

Brak rury z gazem to nie problem, nawet dla małych odbiorców. Dlaczego warto postawić na instalację LNG?

Instalacja LNG – budowa i zastosowanie

Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON

LNG w przemyśle – kiedy się sprawdza?

Kategorie
Dla firmy