Odmowa przyłącza gazu – co zrobić, jeśli twoja firma nie została podłączona do gazociągu?

Chcesz zasilać firmę gazem ziemnym, a twoja firma nie została podłączona do krajowej sieci dystrybucji gazu ziemnego? Z czego wynika odmowa przyłącza gazu? Może być tak, że gazociąg jest za daleko, jego budowa jest niemożliwa lub nieopłacalna. Jeśli spotkała cię odmowa przyłącza gazowego, masz inne opcje do wykorzystania. Rozwiązaniem może być LNG. 

Polska nadal ma spore braki w obszarze infrastruktury, w tym budowie sieci gazowej. Gazociągi krajowej sieci dystrybucji gazu nadal nie sięgają do wielu gmin, a nawet w tych zgazyfikowanych dostęp do rury i gazu ziemnego z sieci nie zawsze jest możliwy. Tymczasem wiele firm mogłoby być zainteresowanych tym paliwem, między innymi z powodu konieczności ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, pyłów zawieszonych i toksyn, które wiążą się ze spalaniem używanych obecnie paliw stałych, takich jak np. węgiel kamienny. 

Przyczyny odmowy przyłącza gazowego

Odmowa przyłącza gazu wynika najczęściej z:

  • geografii – najbliższy rurociąg jest za daleko;
  • ekonomii – koszt budowy przyłącza jest zbyt duży;
  • technologii – pobliska sieć gazociągowa nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości gazu;
  • ograniczeń czasowych – rurociąg będzie dostępny, ale zbyt późno. 

Czy wystąpienie powyższych przyczyn oznacza koniec możliwości korzystanie z błękitnego paliwa? Nie! odpowiedzią może być LNG, czyli gaz ziemny w formie ciekłej, inaczej skroplony gaz ziemny, który może zasilić dane przedsiębiorstwo po regazyfikacji w przyzakładowej instalacji LNG.

odmowa przyłączenia gazu

Co zrobić, gdy odmowa przyłącza gazowego jest niezasadna?

Gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmawia przyłączenia do sieci, powołując się na brak istnienia technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, może pojawić się pytanie, czy rzeczywiście wskazana przyczyna odmowy przyłączenia jest uzasadniona. Co może zrobić podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który spotka się z taką odmową?

W pierwszej kolejność warto sprawdzić, czy odmowa jest słuszna. Zasadność odmowy przyłączenia do sieci może być zweryfikowana na podstawie art. 8 ust. 1 Prawa energetycznego. Odbywa się to na wniosek firmy, która czeka na przyłączenie gazowe, złożony do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Gdyby okazało się, że przedsiębiorstwo energetyczne bezzasadnie odmawia przyłączenia firmy do sieci gazowej, to prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala warunki przyłączenia, może również nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo energetyczne.

Gdy jednak firmie zależy na czasie, a nadal czeka na warunki przyłączenia lub proces decyzyjny przeciąga się z innego powodu, może skorzystać z innych bezpiecznych opcji.

A więcej o warunkach przyłączenia do sieci gazowej piszemy w tym artykule.

Odmowa przyłącza gazu – jak sobie z nią poradzić?

Gazociąg za daleko – pomyśl o LNG

W Polsce nadal ok. 28% gmin nie ma możliwości korzystania z gazu sieciowego. A nawet te zgazyfikowane często oferują możliwość podłączenia tylko na niewielkiej części swojego terytorium.  Najbardziej poszkodowane są przede wszystkim gminy wiejskie, które często mogą stanowić atrakcyjne tereny pod nowe inwestycje. 

Oddalenie od gazociągu powoduje często, że budowa przyłącza nie jest możliwa z powodów ekonomicznych. Operator gazociągu odmawia wydania warunków przyłączenia do sieci, ponieważ jego budowa się po prostu nie opłaca. Bywa, też że odmowa wydania warunków przyłączeniowych związana jest z kwestiami technicznymi. Ilość gazu transportowana gazociągiem jest ograniczona i może okazać się, że dostawca gazu, podając przyczyny odmowy, uargumentuje to tym, że nie jest technicznie w stanie zapewnić podaży satysfakcjonującej ilości gazu ziemnego z powodu zbyt niskiej przepustowości sieci. 

Gdy gaz nie na czas, instalacja lub tymczasowe zasilanie 

Czasami warunki przyłączeniowe mogą zostać wydane, gazociąg może być opłacalny i zostanie zbudowany, ale dopiero za kilka lat. A czas to pieniądz, zwłaszcza jeśli mowa o firmach produkcyjnych, które zamiast produkować, wstrzymują prace, bo są pozbawione zasilania.

I w takim przypadku rozwiązaniem może być instalacja LNG. W zależności od tego, jakie są perspektywy czasowe podłączenia przedsiębiorstwa do sieci, można rozważyć 2 opcje:

  • standardową instalację LNG, która sprawdzi się, jeśli gazociąg planowany jest dopiero za minimum 3–4 lata,
  • tymczasową lub mobilną instalację LNG, która sprawdzi się, jeśli przyłącze gazu zostanie ukończone maksymalnie w ciągu 1,5 roku. 

To drugie rozwiązanie, znane jako zasilanie tymczasowe lub tymczasowe dostawy gazu, sprawdzi się również, gdy budowa gazociągu niespodziewanie opóźnia się pozbawiając szans na zasilanie dopiero co zbudowaną fabrykę i zagrażając opłacalności całego przedsięwzięcia.

DUON_tymczasowe dostawy gazu

LNG jest też dobrym rozwiązaniem dla firm z obszarów, na których przemysł intensywnie się rozwija i występują awarie sieci czy deficyty energii, ponieważ skroplony gaz ziemny można magazynować na pokrycie szczytów produkcyjnych. Poza tym korzystanie z LNG otwiera drogę do opłacalnej transformacji energetycznej firmy. Gaz ziemny można zastąpić bioLNG (czyli efektywnym OZE) bez dodatkowych, obciążających inwestycji w przebudowę infrastruktury.

Jeśli chcesz zagłębić się w tematykę możliwości wykorzystania LNG w energetyce przemysłowej, zapraszamy do czytania naszych materiałów na blogu. Pomocą służą też nasi eksperci.

DUON_zasilanie niezależne od sieci gazociągowej

Przeczytaj również:

Wpadamy w lukę węglową. Energia z gazu ziemnego może być ratunkiem

LNG w przemyśle – kiedy się sprawdza?

Kilka odpowiedzi na obawy finansowe w przejściu na gaz

Czy gaz ziemny ma przyszłość?