Co zrobić jeśli twoja firma nie została podłączona do gazociągu?

Chcesz zasilać firmę gazem ziemnym, a twoja firma nie została podłączona do krajowej  sieci dystrybucji gazu ziemnego? Gazociąg jest za daleko, albo jego budowa jest niemożliwa lub nieopłacalna? Odmówiono ci warunków przyłącza? To nie problem, rozwiązaniem może być LNG. 

Polska nadal ma spore braki w obszarze infrastruktury, w tym budowie sieci gazowej. Gazociągi krajowej sieci dystrybucji gazu nadal nie sięgają do wielu gmin, a nawet w tych zgazyfikowanych dostęp do rury i gazu ziemnego z sieci nie zawsze jest możliwy. 

Tymczasem wiele firm mogłoby być zainteresowanych tym paliwem m.in. z powodów konieczności ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, pyłów zawieszonych i toksyn, które wiążą się ze spalaniem używanych obecnie paliw stałych, takich jak np. węgiel kamienny. 

Ograniczenie dostępu do gazu ziemnego z sieci wynikają najczęściej z:

  • geografii – najbliższy rurociąg jest za daleko;
  • ekonomii – koszt budowy przyłącza jest zbyt duży;
  • technologii – pobliska sieć gazociągowa nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości gazu;
  • ograniczeń czasowych – rurociąg będzie dostępny, ale zbyt późno. 

Czy wystąpienie powyższych przyczyn oznacza koniec możliwości korzystanie z błękitnego paliwa? Nie! odpowiedzią może być LNG, czyli gaz ziemny w formie ciekłej, inaczej skroplony gaz ziemny, który może zasilić dane przedsiębiorstwo po regazyfikacji w przyzakładowej instalacji LNG.

Gazociąg za daleko – pomyśl o LNG

W Polsce nadal ok 28 % gmin nie ma możliwości korzystania z gazu sieciowego. A nawet te zgazyfikowane często oferują możliwość podłączenia tylko na niewielkiej części swojego terytorium.  Najbardziej poszkodowane są przede wszystkim gminy wiejskie, które często mogą stanowić atrakcyjne tereny pod nowe inwestycje. 

Oddalenie od gazociągu powoduje często, że budowa przyłącza nie jest możliwa z powodów ekonomicznych. Operator gazociągu odmawia wydania tzw. warunków przyłącza, ponieważ jego budowa się po prostu nie opłaca. Bywa, też że odmowa wydania warunków przyłączeniowych związana jest z kwestiami technicznymi. Ilość gazu transportowana gazociągiem jest ograniczona i może okazać, się że dostawca gazu nie jest technicznie w stanie zapewnić podaży satysfakcjonującej ilości gazu ziemnego, z powodu zbyt niskiej przepustowości sieci. 

Gaz nie na czas 

Czasami warunki przyłączeniowe mogą zostać wydane, gazociąg może być opłacalny i zostanie zbudowany, ale dopiero za kilka lat. Czas to pieniądz, zwłaszcza jeśli mowa o fabryce, która zamiast produkować stoi pozbawiona zasilania.

I w takim przypadku rozwiązaniem może być instalacja LNG. W zależności od tego jakie są perspektywy czasowe podłączenia przedsiębiorstwa do sieci można rozważyć 2 opcje:

  • standardową instalację LNG, która sprawdzi się jeśli gazociąg planowany jest dopiero za minimum 3-4 lata,
  • tymczasową lub mobilną instalację LNG, która sprawdzi się, jeśli przyłącze gazu zostanie ukończone maksymalnie w ciągu 1,5 roku. 

To drugie rozwiązanie, znane jako zasilanie tymczasowe lub tymczasowe dostawy gazu, sprawdzi się również, gdy budowa gazociągu niespodziewanie opóźnia się pozbawiając szans na zasilanie dopiero co zbudowaną fabrykę i zagrażając opłacalności całego przedsięwzięcia. 

kwadrat 1100x1100 lejek 3

Jeśli chcesz zagłębić się w tematykę możliwości wykorzystania LNG w energetyce przemysłowej zapraszamy do czytania kolejnych materiałów na blogu. Pomocą służą też nasi eksperci.

Przeczytaj również:

Brak rury z gazem to nie problem, nawet dla małych odbiorców. Dlaczego warto postawić na instalację LNG?

Tymczasowe dostawy gazu LNG – krok po kroku

Budowa instalacji LNG

Zastosowanie LNG w przemyśle

Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON

Kategorie
Dla firmy