Przyłączenie do sieci gazowej – co zrobić w przypadku odmowy?

Twoja firma planuje inwestycję w nowym miejscu, rozwija produkcję lub buduje nowe instalacje, a tymczasem operator gazowy daje odmowę na warunki przyłączenia do sieci gazowej fabryki? To komplikacja, ale nie koniec świata. Alternatywą dla sieci gazowej jest skorzystanie ze skroplonego gazu ziemnego.

Możliwość przyłączenia do sieci gazowej to kluczowy aspekt, który powinno wziąć się pod uwagę, przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji. Fabryki potrzebują przecież energii cieplnej, aby zgrzewać, wypalać, odtłuszczać, odkażać itd. Gaz ziemny jest jednym z najwygodniejszych źródeł ciepła technologicznego czy pary wodnej w energetyce przemysłowej. Co zatem zrobić, kiedy po złożeniu kompletnego wniosku Polska Spółka Gazownictwa (PSG) odmawia wykonania przyłączenia do sieci gazowej?

Gdy brak przyłączenia do sieci gazowej

Brak dostępu do rurociągu to nie aż taki problem. W zasilaniu zakładów przemysłowych z powodzeniem można zastosować skroplony gaz ziemny. W tym przypadku paliwo transportowane jest na miejsce cysternami kriogenicznymi, by po procesie regazyfikacji umożliwić zasilenie instalacji gazowej klienta. Regazyfikacja odbywa się w przyzakładowej instalacji LNG, której schemat widzimy poniżej.

Tymczasowe dostawy gazu ziemnego

Gdy przyłączenie do sieci gazowej jest niemożliwe albo na określenie warunków przyłączenia firma czeka zbyt długo, warto wówczas wziąć pod uwagę transport gazu ziemnego w formie skroplonej. Dostarczanie paliwa gazowego LNG specjalnymi cysternami jest możliwe praktycznie do dowolnego miejsca. Dostawcą paliwa gazowego może być DUON, firma świadcząca usługi dostarczania paliwa gazowego.

DUON_pozacenowe porównanie paliw

Przyłączenie gazu do budynku – jak poznać warunki przyłączenia?

Przyłączenie do sieci gazowej wymaga działania zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, na podstawie którego nastąpi określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej pod kątem technicznym wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym nieruchomości. Każdy ma prawo wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazociągowej. Odpowiednio złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia do danej lokalizacji  jest bezpłatny i powinien zostać rozpatrzony w ciągu 60 dni.

Warto dodać, że podmiot, który nie posiada podstawy prawnej, np. do danego terenu inwestycyjnego, również może wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Istnieje zatem możliwość sprawdzenia zawczasu, czy dana lokalizacja może być w ogóle zaopatrywana w gaz ziemny pochodzący z sieci dystrybucyjnej. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z tym, że nastąpi zawarcie umowy o przyłączenie.

Aby sprawdzić, czy w pobliżu danej lokalizacji istnieje sieć gazowa, można zapytać o to w urzędzie gminy. Innym sposobem jest sprawdzenie tego na tzw. mapie systemu dystrybucji krajowego operatora sieci (Polskiej Spółki Gazowniczej), którą znaleźć można na stronie https://www.psgaz.pl/mapasystemu/. Mapa pokazuje gminy i miejscowości, w których spółka świadczy usługę dystrybucji paliwa gazowego.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określają między innymi miejsce przyłączenia, parametry techniczne przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego. Ale co w przypadku przyłącza, które nie może być zrealizowane na skutek odmowy operatora systemu dystrybucyjnego?

Kiedy operator może odmówić przyłączenia gazu do działki?

Operator musi zgodzić się na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki na dostarczanie paliwa gazowego do danej nieruchomości. Oznacza to, że operator może udzielić odmowy, jeśli takie warunki techniczne i ekonomiczne nie są spełnione.

DUON_alternatywne rozwiązania dla sieci gazowej

W praktyce dzieję się tak, np. gdy nieruchomość znajduje się zbyt daleko od istniejącej sieci i koszty związane z budową przyłącza przekraczałyby korzyści. Czy to oznacza, że brak możliwości przyłączenia do sieci gazowej eliminuje możliwość wykorzystania gazu ziemnego przez firmę? Oczywiście, że nie. Wówczas warto sprawdzić inne opcje, jak LNG.

DUON_zasilanie gazem dla Twojej firmy

Mówi się, że niepewne czasy, wymagają pewnych rozwiązań. Między innymi dlatego warto rozważyć inwestycję w źródło paliwa gazowego o większej niezależności, czyli LNG, które sprawdzi się w sytuacji braku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Przeczytaj również:

LNG w przemyśle – kiedy się sprawdza?

Strach przed dekarbonizacją gospodarki? Polskie firmy mają powody

Brak gazociągu to nie problem dla firm. Dlaczego warto postawić na instalację LNG?

Tymczasowe dostawy gazu – dowiedz się, jakie są kolejne kroki i przetestuj LNG w Twojej firmie