Tymczasowe dostawy gazu LNG – krok po kroku

Tymczasowe dostawy gazu są nieocenione w wielu sytuacjach, nie tylko w trakcie awarii gazociągu. Kiedy ich wykorzystanie jest uzasadnione i jak wygląda krok po kroku wdrożenie tej usługi? Odpowiadamy w poniższym wpisie.

Kiedy sięgniemy po tymczasowe dostawy gazu?

Każdy brak płynności zasilania wynikający z różnych czynników (planowanych lub losowych) to moment, gdy pomocna może być tymczasowa instalacja:

 • Awaria / zatrzymanie działania gazociągu – jest to moment kryzysowy, który zawsze jest dużym wyzwaniem powodującym przerwę w pracy produkcji lub generujący inne poważne konsekwencje dla odbiorców indywidualnych;
 • Remont / konserwacja gazociągu – pozwala uniknąć nieprzewidywalnych awarii. Utrzymanie ciągłości dostaw gazu to klucz dla płynnej pracy zakładu lub funkcjonowania odbiorców indywidualnych;
 • Testy – zanim klient przejdzie na zasilanie stałe, może zdecydować się przeprowadzić testy np. kotłów lub instalacji a jednocześnie kontynuować procedury powstania instalacji stałej;
 • Okres przejściowy – przedłużające się formalności (pozwolenia) lub inne czynniki mogą zaburzyć harmonogram prac. W okresie przejściowym, gdy klient wskaże taką potrzebę, specjaliści Duon zadbają o dodatkowe źródło gazu. Jest to wartościowa alternatywa w przypadku, gdy np. produkcja powinna ruszyć w określonym terminie i do jej wykonania są już zatrudnieni pracownicy. 

Tymczasowa dostawa gazu – krok po kroku

Krok 1: Pierwszy kontakt

Na tym etapie ustalamy z klientem kluczowe założenia, pytamy o cel tymczasowego zasilania. Staramy się również rozeznać, jakie są jego szczegółowe wymagania dotyczące dostawy, tzn. jakich przepływów średnich, maksymalnych i godzinowych oczekuje, jakie powinno być ciśnienie robocze na wyjściu, kiedy dokładnie powinno nastąpić zasilanie, na jaki czas oraz w jakim miejscu. Na podstawie tych informacji powstaje pierwsza oferta.

Krok 2: Wizja lokalna

Jest to najważniejszy etap przygotowania do pracy, gdyż założenia zawarte w pierwotnej wersji oferty mogą różnić się z tym, co specjaliści Duon zastaną na miejscu. Liczy się każdy detal, który może decydować o realizacji, w tym np. możliwości wpięcia w stację redukcyjną znajdują się w pobliżu, czy kwestie związane z logistyką, np. możliwości wjazdu w dany obszar pojazdu o tonażu 40 t, potrzeba ogrodzenia terenu, gdy pojawić się tam mogą osoby postronne.

Krok 3: Finalna oferta

Po spotkaniu w miejscu powstania instalacji tymczasowej następuje potwierdzenie lub skorygowanie oferty, którą akceptuje klient.

Krok 4: Ustalenie szczegółów prac

Następnym krokiem jest uzgodnienie szczegółów prac: harmonogram, wykorzystanie sprzętów/maszyn i delegowanie obsługi. Czas realizacji jest szacowany indywidualnie na podstawie czynników takich, jak: logistyka, odległość czy szczegółowe potrzeby klienta.

W przypadku instalacji kilkumiesięcznych, istotne może być przeszkolenie osoby po stronie klienta, która będzie na miejscu kontrolować działanie instalacji. Jeżeli jest taka potrzeba, Duon zapewnia szkolenia merytoryczne, wsparcie w zdobyciu niezbędnych uprawnień oraz nadzór w początkowej fazie działania instalacji.

Krok 5: Bieżąca opieka i rozliczenia

Dział techniczny jest gotowy do wszelkich konsultacji, nadzoru oraz audytów bieżących działania instalacji. Zapewniamy nieprzerwaną ciągłość, zajmujemy się wszelkimi formalnościami, także obsługą, stanowimy wsparcie w eksploatacji, kontroli przepływów, ciśnień itd. Co ważne klient rozlicza się za faktycznie zużyty gaz, a nie założony w pierwotnych ofertach.

Duon w ciągu 20 lat zrealizował ponad 300 zasilań tymczasowych, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne korzystające z dostaw gazu.

Jak to działa?

Podstawowymi elementami tymczasowej instalacji są:

 • cysterna kriogeniczna lub inny zbiornik, w którym przechowuje się skroplone paliwo;
 • parownica, będąca rurociągiem radiatorami, które pobierają ciepło z atmosfery, ogrzewając LNG, które ulega regazyfikacji, czyli zmianie fazy ciekłej na gazową. Z 1 m3 LNG otrzymujemy ok 600 m 3 gazu.

Dodatkowymi elementami, których wdrożenie może okazać się istotne są: reduktory, stacja regazyfikacyjna, stacja nawaniania, podgrzewacze.

Współpraca z doświadczonym partnerem pozwala na przejście przez cały proces inwestycyjny w sposób sprawny, fachowy oraz z poczuciem wsparcia. 

Dlaczego warto przejść na gaz?

 Wykorzystanie gazu jako stałego źródła zasilania oznacza dla przedsiębiorstwa szereg korzyści, w tym:

 • krótki czas montażu odpowiednich instalacji (80% czasu zajmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń);
 • koszty budowy stacji oraz instalacji po stronie dostawcy – Duon (dzięki temu nie ma potrzeby poszukiwania wolnych środków i zabezpieczania dodatkowych funduszy na ten cel);
 • wsparcie dostawcy w dostosowaniu zakładu pod planowaną inwestycję;
 • LNG jest bezpieczny i bardziej ekologiczny od innych paliw – jego ewentualny wyciek nie spowoduje skażenia okolicznych gleb czy wód, gdyż nie wykazuje on właściwości toksycznych. Dodatkową zaletą jest brak stałych odpadów spalania, np. popiołu;
 • Łatwa obsługa, możliwa po krótkim szkoleniu ze strony ekspertów Duon.

 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu tel. (+48) 61 102 72 22 lub poprzez mail biuro.logistyka@duon.pl  , aby dowiedzieć się więcej

Przeczytaj również:

LNG z DUON to pewność dostaw, czyli kulisy procesu logistycznego