Tymczasowe dostawy gazu – dowiedz się, jakie są kolejne kroki i przetestuj LNG w Twojej firmie

Tymczasowe dostawy gazu są nieocenione w wielu sytuacjach, nie tylko gdy opóźnia się przyłączenie firmy do sieci, czy w trakcie awarii gazociągu. Na czym dokładnie polega zasilanie czasowe i jak wygląda krok po kroku wdrożenie tej usługi? Dowiedz się więcej i skorzystaj z możliwości testu.

Kiedy sięgniemy po tymczasowe dostawy gazu?

Tymczasowe dostawy gazu zapewniają płynność zasilania w przypadku wystąpienia czynników (planowanych lub losowych), które zachwieją stabilnością, np. produkcji. Te czynniki to:

  • Okres przejściowy – przedłużające się formalności (pozwolenia) lub inne czynniki mogą zaburzyć harmonogram prac. W okresie przejściowym, gdy klient wskaże taką potrzebę, eksperci powinni zarekomendować dodatkowe źródło gazu. Jest to wartościowa alternatywa w przypadku, gdy np. produkcja powinna ruszyć w określonym terminie i do jej wykonania są już zatrudnieni pracownicy. 
  • Awaria / zatrzymanie działania gazociągu – jest to moment kryzysowy, który zawsze jest dużym wyzwaniem powodującym przerwę w pracy produkcji lub generujący inne poważne konsekwencje dla odbiorców indywidualnych;
  • Remont / konserwacja gazociągu – pozwala uniknąć nieprzewidywalnych awarii. Utrzymanie ciągłości dostaw gazu to klucz dla płynnej pracy zakładu lub funkcjonowania odbiorców indywidualnych.

Co ważne, forma tymczasowych dostaw daje również możliwość przeprowadzenia testów, gdy dany odbiorca rozważa przejście na zasilanie LNG. Przeprowadzenie testów, które technologicznie nie różnią się od dostaw tymczasowych, pozwolą sprawdzić zasadność wdrożenia tej formy gazu. To kluczowe przed podjęciem tak ważnej decyzji.

Na czym polegają tymczasowe dostawy gazu? 

Instalacja tymczasowa będąca również formą backupu dla gazu sieciowego lub formą testu przed wdrożeniem LNG, zasilana jest skroplonym gazem ziemnym. Paliwo transportowane jest na miejsce cysternami kriogenicznymi, by po procesie regazyfikacji zasilić instalację gazową klienta. Regazyfikacja odbywa się w tymczasowej przyzakładowej instalacji LNG lub w jej mobilnej wersji zamontowanej na naczepie ciężarówki. Zasada działania instalacji tymczasowej nie odbiega od tego jak działa standardowa instalacja LNG, której schemat widzimy poniżej. 

Tymczasowe dostawy gazu ziemnego

Podstawowymi elementami tymczasowej i testowej instalacji są:

  • cysterna kriogeniczna lub inny zbiornik, w którym przechowuje się skroplone paliwo;
  • parownica, będąca rurociągiem radiatorami, które pobierają ciepło z atmosfery, ogrzewając LNG, które ulega regazyfikacji, czyli zmianie fazy ciekłej na gazową. Z 1 m3 LNG otrzymujemy ok 600 m3 gazu.

Dodatkowymi elementami, których wdrożenie może okazać się istotne są: reduktory, stacja regazyfikacyjna, stacja nawaniania, podgrzewacze. Współpraca z doświadczonym partnerem pozwala na przejście przez cały proces inwestycyjny w sposób sprawny, fachowy oraz z poczuciem wsparcia. 

tymczasowa-dostawa-gazu-dla-firm

Tymczasowa dostawa gazu – krok po kroku

Krok 1: Pierwszy kontakt

Na tym etapie ustalamy z klientem kluczowe założenia, pytamy o cel tymczasowego zasilania lub prowadzimy wywiad dotyczący motywacji do rozważenia przejścia na LNG. Wyznaczamy cele. Wskazujemy zalety i wady paliwa w odniesieniu do innych rozwiązań. Więcej na temat znajdziesz w naszym materiale blogowym:

Staramy się również rozeznać, jakie są jego szczegółowe wymagania dotyczące dostawy, tzn. jakich przepływów średnich, maksymalnych i godzinowych oczekuje, jakie powinno być ciśnienie robocze na wyjściu, kiedy dokładnie powinno nastąpić zasilanie, na jaki czas oraz w jakim miejscu. Na podstawie tych informacji powstaje pierwsza oferta.

Krok 2: Wizja lokalna 

Jest to najważniejszy etap przygotowania do pracy, gdyż założenia zawarte w pierwotnej wersji oferty mogą różnić się z tym, co specjaliści zastaną na miejscu. Liczy się każdy detal, który może decydować o realizacji, w tym np. możliwości wpięcia w stację redukcyjną znajdują się w pobliżu, czy kwestie związane z logistyką, np. możliwości wjazdu w dany obszar pojazdu o tonażu 40 t, potrzeba ogrodzenia terenu, gdy pojawić się tam mogą osoby postronne.

Krok 3: Finalna oferta

Po spotkaniu w miejscu powstania tymczasowej instalacji następuje potwierdzenie lub skorygowanie oferty, którą akceptuje klient.

Krok 4: Ustalenie szczegółów prac wprowadzających tymczasowe dostawy gazu

Następnym krokiem jest uzgodnienie szczegółów prac: harmonogram, wykorzystanie sprzętów/maszyn i delegowanie obsługi. Czas realizacji jest szacowany indywidualnie na podstawie czynników takich, jak: logistyka, odległość czy szczegółowe potrzeby klienta.

W przypadku instalacji kilkumiesięcznych, istotne może być przeszkolenie osoby po stronie klienta, która będzie na miejscu kontrolować działanie instalacji. Jeżeli jest taka potrzeba, Duon zapewnia szkolenia merytoryczne, wsparcie w zdobyciu niezbędnych uprawnień oraz nadzór w trakcie działania instalacji.

W przypadku testu zapewniamy nadzór i opiekę merytoryczną niezbędną do oceny przydatności rozwiązania. Wspólnie z klientem wyciągamy wnioski i przygotowujemy ewentualne optymalizacje pod kątem rozwiązania długofalowego.

Krok 5: Bieżąca opieka i rozliczenia 

Dział techniczny jest gotowy do wszelkich konsultacji, nadzoru oraz audytów bieżących działania instalacji. Zapewniamy nieprzerwaną ciągłość, zajmujemy się wszelkimi formalnościami, także obsługą, stanowimy wsparcie w eksploatacji, kontroli przepływów, ciśnień itd. Co ważne klient rozlicza się za faktycznie zużyty gaz, a nie założony w pierwotnych ofertach.

Duon w ciągu 20 lat zrealizował ponad 300 zasilań tymczasowych, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne korzystające z dostaw gazu.

Zastanawiasz się, czy LNG sprawdzi się w Twoim zakładzie albo czy potrzebne są Ci tymczasowe dostawy gazu? 

Przeczytaj więcej o LNG i PRZETESTUJ

tymczasowe dostawy gazu

Przeczytaj również:

Testy LNG – czyli jak wypróbować LNG w praktyce?

Brak rury z gazem to nie problem, nawet dla małych odbiorców. Dlaczego warto postawić na instalację LNG?

Tymczasowe dostawy gazu – dowiedz się, jakie są kolejne kroki i przetestuj LNG w Twojej firmie

Instalacja LNG – budowa i zastosowanie

LNG w przemyśle – kiedy się sprawdza?

Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON