Czy przejście z lekkiego oleju opałowego na LNG się opłaca?

Lekki olej opałowy (LOO) coraz częściej zastępowany jest przez gaz ziemny, również w postaci skroplonego gazu ziemnego – LNG. Czy poza wygodą i aspektami ekologicznymi ma to uzasadnienie ekonomiczne? Postanowiliśmy to sprawdzić. Poniżej porównanie kosztów energii wytworzonej z lekkiego oleju opałowego oraz LNG w poszczególnych miesiącach w ciągu ostatnich 3 lat oraz krótka analiza oszczędności wynikających z przejścia na błękitne paliwo.

Lekki olej opałowy zdobywał niegdyś popularność jako tańsza, mniej obsługowa i bardziej ekologiczna alternatywa dla węgla kamiennego. Instalacje olejowe montowali właściciele domów, spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy oraz mniejsze i większe zakłady przemysłowe. Dzisiaj jego sława przemija i zastępuje się go m.in. za pomocą LNG, które służy zarówno do ogrzewania, jak i zasilania procesów technologicznych.

Postanowiliśmy przeanalizować koszty energii wytworzonej z lekkiego oleju opałowego i LNG na przestrzeni ostatnich 3 lat. Dzięki temu możemy pokazać, że oszczędności wynikające z zastosowania gazu ziemnego wynosiły, w tym okresie, średnio 32%.

Ile zaoszczędzę na LNG?

Oba paliwa mają inne wartości opałowe. Przy podobnej sprawności urządzeń, z 1000 kg LNG jesteśmy w stanie uzyskać tyle samo energii co z 1190 kg lekkiego oleju opałowego. Dlatego w naszej analizie zestawiamy ceny LNG i LOO w przeliczeniu na 1 GJ wyprodukowanej energii.

Na poniższym wykresie przedstawiliśmy krzywe odzwierciedlające średni poziom kosztów wytworzenia 1GJ energii w poszczególnych miesiącach w latach 2018-2021. Kolorem fioletowym zaznaczono pole pomiędzy krzywymi, które pokazuje oszczędności wynikające z zastosowania LNG zamiast LOO.

Różnica kosztów wytworzenia energii wahała się w poszczególnych miesiącach, ale tylko w ciągu 2 miesięcy, w badanym okresie, wynosiła, mniej niż 20%. Było to odpowiednio 14% w grudniu 2018 r. i 17% w styczniu 2019. Jednak już w lipcu, sierpniu i wrześniu 2019 r. cena LNG w przeliczeniu na 1 GJ energii była o 44-45% niższa. W całym okresie 39 miesięcy użytkownik lekkiego oleju opałowego mógłby zaoszczędzić nawet 32% wydatków na paliwo, jeśli korzystałby z LNG.

Trzeba podkreślić, że wielkość oszczędności zależy od charakterystyki danego przedsiębiorstwa, jego potrzeb, celów i poziomów spalania w poszczególnych okresach.

W naszych obliczeniach, dla ułatwienia założyliśmy, że zużycie rozkłada się równomiernie. W tym przypadku energia pozyskiwana z LNG okaże się średnio o 32% tańsza w porównaniu do energii otrzymanej z lekkiego oleju opałowego. Przy zużyciu na poziomie ok. 400 000 l LOO rocznie, daje to ok 365 tys. PLN oszczędności! Tej wielkości zużycie charakteryzuje podmioty takie jak mniejsza regionalna mleczarnia lub firma posiadająca halę magazynową o powierzchni ok 50 tys. m2. Przy wyższych zużyciach LOO, będziemy obserwować jeszcze większe oszczędności.

Dodatkowe korzyści

LNG jest również paliwem bardziej ekologicznym, wygodnym i wszechstronnym. Jego spalanie oznacza niższe emisje dwutlenku węgla, tlenków azotu, tlenku siarki i pyłów zawieszonych, w porównaniu do lekkiego oleju opałowego. Ponadto skroplony gaz ziemny można użyć w różnorodnych procesach technologicznych, np. do odzysku chłodu ze zbiornika czy w jednostkach kogeneracji umożliwiających skojarzoną produkcję energii cieplnej i elektrycznej.

Minusem przejścia na LNG mogą być początkowe wydatki inwestycyjne związane ze stworzeniem wewnętrznej instalacji gazowej oraz zmianą palników. Tego typu koszty zwracają się jednak najczęściej w ciągu jednego roku od przejścia na LNG. W dodatku istnieje możliwość poniesienia tych ciężarów przez DUON i późniejszego ich rozliczenia w cenie gazu. Proces inwestycyjny trwa najczęściej do 12 miesięcy i składa się z 6 kroków.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o korzyściach przejścia na LNG i warunkach współpracy? Zadzwoń do nas pod numer (+48) 61 102 72 22 lub napisz email na info@duon.pl.

Przeczytaj również:

Bezpieczeństwo inwestycji w LNG

Sprawdź 10 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby oszacować korzyści z gazu ziemnego

Zalety LNG

5 rzeczy, które trzeba rozważyć przed przejściem z diesla na gaz w napędzaniu pojazdów

W drodze do celu z DUON smartDRIVE