Sprawdź 10 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby oszacować korzyści z gazu ziemnego

Rozważasz przejście na gaz ziemny w swojej firmie? Chciałbyś przeliczyć ogólne zalety gazu ziemnego, o których czytasz w mediach i na blogach, przeliczyć na realne korzyści z zastosowania gazu w danym przedsiębiorstwie? Musisz porozmawiać z konsultantem DUON. Poniżej 10 rzeczy, które warto wiedzieć, żeby rozmowa była jeszcze bardziej konkretna.

Gaz ziemny lub jego skroplona forma, czyli LNG, to popularne alternatywy dla dotychczas stosowanych paliw, takich jak węgiel kamienny, olej opałowy, czy LPG. Znajduje on szerokie zastosowanie w przemyśle i nie tylko, dzięki swoim zaletom dającym korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Aby oszacować korzyści z zastosowania gazu ziemnego, w tym LNG, dla konkretnego przedsiębiorstwa, należy ocenić jego potrzeby, oszacować korzyści z zastąpienia dotychczasowego paliwa oraz poziom inwestycji koniecznych do dokonania dekarbonizacji przedsiębiorstwa. Należy tu połączyć wiedzę o dotychczasowych praktykach stosowanych w firmie z ekspertyzą specjalistów w dziedzinie wykorzystania gazu ziemnego w celach energetycznych.

Proces przejścia na gaz przybiera postać 6 kroków i zawsze zaczyna się od wstępnych, a potem bardziej rozbudowanych konsultacji. Im więcej będziemy wiedzieli o twoich potrzebach, krótszy będzie proces oceny możliwości zastosowania gazu ziemnego w twojej firmie. Jeśli będziesz miał problemy ze zgromadzeniem potrzebnych informacji, pomożemy w ich zdobyciu. Potrwa to tylko nieco dłużej.

Co warto wiedzieć, aby oszacować opłacalność przejścia na gaz ziemny?

1. Charakterystyka odbiorników i poboru

Nasi specjaliści zapytają przede wszystkim o rodzaj, typ, liczbę i moc zainstalowanych w twojej firmie odbiorników energii cieplnej. W późniejszym etapie będziemy prosili o dostarczenie zdjęć tabliczek znamionowych zainstalowanych urządzeń lub wykonamy je sami podczas wizji lokalnej. Zapytamy również o roczny wolumen zużycia wytworzonej ciepłej wody lub pary technologicznej o wartości notowane w szczytowych momentach poborów oraz dobową charakterystykę zapotrzebowania na ciepło. Jeśli rozważasz również kogenerację gazową, zadamy kilka pytań na temat charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną.

2. Charakterystyka dotychczas stosowanych paliw

Nasi eksperci, w celu poznania potrzeb energetycznych twojego przedsiębiorstwa, zapytają o dotychczas stosowane paliwa. Będziemy chcieli wiedzieć, jaki rodzaj nośnika energetycznego używany jest w danym przedsiębiorstwie. Musimy ocenić też jego wartość opałową, dlatego będziemy chcieli otrzymać świadectwo jakości obecnie stosowanego paliwa oraz uzyskać informację o aktualnej cenie jego zakupu, co pozwoli nam wykonać analizę opłacalności przejścia na gaz.

3. Cel poboru gazu

Zapytamy jaka część energii wytwarzana będzie na cele socjalne czy produkcyjne?

4. Poziomy zużycia dotychczas stosowanych paliw

Rzetelna ocena potrzeb energetycznych oznacza, że konieczne jest poznanie łącznego zużycia obecnie stosowanego paliwa oraz zestawienia jego konsumpcji w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku.

5. Aktualna sprawność kotłowni

Sprawność kotłowni ma kluczowe znaczenia w ocenie potrzeb energetycznych. Wyższa sprawność to mniej zużytego paliwa na jednostkę wytworzonej energii.

6. Koszty towarzyszące

Przygotowanie oferty dostosowanej do potrzeb nie może obyć się bez oceny kosztów towarzyszących obecnemu zużyciu. Chodzi nam przede wszystkim o poziom kosztów związanych z emisją szkodliwych substancji do atmosfery. LNG jako paliwo mniej emisyjne, może przyczynić się do znacznych oszczędności w tym obszarze.

Nasi eksperci będą pytać również o koszty przygotowania paliwa przed spaleniem oraz o rodzaj technologii używanych w tym procesie. Zapytamy także o koszty czyszczenia, planowanych przerw technologicznych lub innych czynności związanych z eksploatacją kotłowni i odbiorników energii.

7. Charakterystyka terenu

Budowa instalacji gazowych oraz LNG jest ściśle regulowana przez prawo. Teren takiej instalacji musi być wygrodzony, oraz otoczony strefą bezpieczeństwa, która zależy od rozmiarów instalacji. Te z kolei zależą od wydajności rocznej i poziomu poboru gazu w szczytach. Na etapie wstępnych konsultacji konieczne jest wstępne rozeznanie dostępności terenu w miejscu potencjalnej inwestycji. Wstępne założenia będą potem weryfikowane przez pracowników DUON oraz przedstawicieli Klienta na miejscu, podczas wizji lokalnej. Zapytamy też o obiekty istniejące w otoczeniu potencjalnej instalacji.

8. Przyłącza

Będziemy też chcieli wiedzieć, jaki rodzaj linii energetycznej dostępny jest w okolicy inwestycji oraz jakie panują w niej napięcia. Zapytamy o odległość linii od terenu, na którym miałaby powstać instalacja gazowa oraz odległość od hydrantu lub wodociągu. Jeśli będziesz miał problem ze zdobyciem tych informacji, chętnie w tym pomożemy.

9. Dokumentacja i pozwolenia

Na tym etapie zapytamy również o uwarunkowania prawne i dokumenty, które je opisują.  Nasi eksperci będą pytać o dostępność wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapytamy, czy na terenie pod inwestycję lub sąsiadującym występują ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska (NATURA 2000, obszary chronione, parki, rezerwaty).

Będziemy pytać o mapy, szkice sytuacyjne oraz zdjęcia miejsca planowanej inwestycji.

10. Przygotowanie terenu

W ostatnim etapie będziemy chcieli ocenić, w jakim stopniu Klient może pomóc w pracach przygotowawczych związanych z przygotowaniem terenu.

Zgromadzenie wiedzy opisanej w powyższych punktach ułatwi ustalanie potrzeb danego przedsiębiorstwa. Można jednak dzwonić bez przygotowania. Jeśli nie masz czasu gromadzić wiedzy we własnym zakresie, możemy w tym pomóc. Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu (+48) 61 102 72 22 lub poprzez email info@duon.pl.

Powiązane artykuły