Różnica między LNG a LPG

Korzystanie z LPG lub LNG wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury dotyczącej przechowywania i dostarczania gazu. Oba paliwa są źródłem energii dla firm wykorzystywanym m.in. do zasilania urządzeń czy w produkcji. Każde z nich ma jednak swoje zalety i zastosowanie. Czym się różni skroplony gaz ziemny (LNG) od gazu płynnego (LPG)?

LNG vs LPG

Gaz LNG – czym się wyróżnia?

LNG jest paliwem wszechstronnym. Przede wszystkim stanowi bezpieczne źródło energii – gaz jest lżejszy od powietrza i szybko odparowuje. Nie generuje stałych odpadów spalania i jest korzystniejszy dla środowiska w porównaniu z tradycyjnymi paliwami. Gaz ziemny w postaci skroplonej uchodzi za jedno z najbardziej obiecujących źródeł energii ze względu na możliwość dotarcia do odbiorców, którzy nie są przyłączeni do sieci gazociągowej.

Czym jest LPG, czyli gaz płynny?

Liquefied petroleum gas, czyli LPG, to skroplony gaz petrochemiczny nazywany gazem płynnym. Składa się z mieszaniny gazów, głównie z propanu i butanu. Przechowywany jest w formie ciekłej w specjalnych pojemnikach pod ciśnieniem. Gaz płynny może pochodzić z dwóch źródeł. Powstaje jako jeden z produktów ubocznych podczas rafinacji ropy naftowej lub też w wyniku procesów naturalnych zachodzących w złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Podobnie jak LNG charakteryzuje się niższą emisyjnością gazów cieplarnianych w porównaniu z innymi paliwami.

LPG jest paliwem wydajnym i bezpiecznym w użyciu – umożliwia łatwą kontrolę płomienia i temperatury.

LNG a LPG – różnica w zastosowaniu

Skroplony gaz ziemny (LNG) stanowi alternatywę dla gazu dostarczanego tradycyjnymi rurociągami – umożliwia on stabilne funkcjonowanie w razie powstania przerw w dostawach, będąc ważnym backupem. W przemyśle skroplony gaz ziemny odnajduje zastosowanie przy zasilaniu procesów technologicznych, gdzie potrzebna jest energia cieplna. LNG jako paliwo niskoemisyjne stosowane jest również jako napęd do pojazdów lądowych (autobusy, TIR-y), i wodnych (przykładem może być rozwinięta flota LNG w Norwegii). Ze względu na jego właściwości z LNG korzystają m.in. branże: spożywcza, transportowa, ale także budowlana i automotive. 

Na powszechność stosowania LNG wpływa nie tylko tempo rozwoju infrastruktury, ale także korzyści dla środowiska.

LPG ma nieco inne, ale także szerokie zastosowanie, używany jest nawet w kosmetykach w aerozolu. Jednak najczęściej jest stosowany do napędu samochodów (autogaz), urządzeń grzewczych (butle gazowe), ogrzewania i klimatyzacji (instalacje zbiornikowe). Płynny gaz używany jest także w branży budowlanej przy pokrywaniu dachów papą termozgrzewalną, podczas robót drogowych, do ogrzewania pomieszczeń, a także w rolnictwie, np. przy suszeniu zboża.

Różnica między stacją LNG a LPG

Korzystanie z LNG wymaga specjalnych stacji regazyfikacyjnych wyposażonych w zbiorniki kriogeniczne (dobierane pod względem objętości do potrzeb klientów) oraz parownice, które umożliwiają zmianę stanu skupienia gazu z ciekłego na lotny. W instalacji najczęściej wykorzystywane są parownice atmosferyczne – potrzebne są dwie, by mogły pracować na przemian, wykonane są z aluminium i wyposażone w urządzenia pobierające ciepło z otoczenia.

Istotnym elementem instalacji jest również stacja redukcyjna, w której odbywa się redukcja ciśnienia gazu. W pobliżu stacji umieszcza się także szafę kontrolno-pomiarową ze sterownikiem w celu kontrolowania parametrów i sterowania stacją. Cały proces jest bezpieczny i w pełni zautomatyzowany.

Więcej szczegółowych informacji o budowie stacji LNG znajdziesz w opracowaniu: https://duon.pl/lepiejnagaz/budowa-instalacji-lng/.

W przypadku instalacji LPG używa się zbiorników zlokalizowanych pod lub nad powierzchnią ziemi. Zbiornik musi być wyposażony w manometr oraz reduktor. Gaz ze zbiornika odprowadzany jest przewodem gazowym do szafki gazowej, w której umieszczony jest reduktor drugiego stopnia oraz główny zawór odcinający.

Zarówno w przypadku LNG, jak i LPG konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń budowlanych, a czas realizacji instalacji wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy. Różnica dotyczy kosztów inwestycji. Technologia LNG jest droższa, ponieważ wymaga zastosowania specjalistycznych zbiorników oraz urządzeń do regazyfikacji. Budowa stacji LNG nie jest jedyną możliwością, można skorzystać z wydzierżawienia jej od DUON lub z opcji tymczasowej.

Co lepsze dla firm? LNG czy LPG?

LNG jest korzystnym rozwiązaniem przy dużym zapotrzebowaniu firmy na energię, np. w przemyśle, do zasilania osiedli mieszkaniowych czy hoteli. W przypadku budynków do 12 m wysokości można zastosować instalacje LPG, natomiast w budynkach powyżej 12 m można skorzystać z instalacji LNG.

Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować zapotrzebowanie firmy, oszacować budżet inwestycyjny, a wybór odpowiedniego gazu skonsultować z fachowcem. Dobrze jest również wiedzieć, na co przy wyborze dostawcy zwracać uwagę: https://duon.pl/lepiejnagaz/jak-wybrac-dostawce-gazu-lng-na-co-zwrocic-uwage/

Przeczytaj również:

Gaz ziemny dla firm – dlaczego polskie przedsiębiorstwa mają obawy?

Rynek gazu – nowe kierunki, nowi gracze

LNG w przemyśle – kiedy się sprawdza?

Czym zasilać firmę? LNG, LPG, olej opałowy czy węgiel? – pobierz pozacenowe porównanie paliw

Kategorie
Dla firmy
Tagi
LNG LPG LPG a LNG