Nowe stawki premii wspierających kogenerację w 2022 r.

Wraz z początkiem roku obowiązują nowe stawki wsparcia dla kogeneracji, ustalone przez Ministra Klimatu i Środowiska. Na jakie wsparcie może liczyć firma, która postawi na kogenerację? Szczegóły poniżej.

Kogeneracja to skojarzona produkcja energii cieplnej i elektrycznej w jednym procesie technologicznym np. spalania gazu ziemnego. Dzięki zastosowaniu kogeneracji znacznie zwiększa się efektywność energetyczna, ponieważ z większym stopniu wykorzystujemy tzw. energię pierwotną zawartą w wiązaniach chemicznych cząsteczek paliwa. Nic dziwnego, że kogeneracja jest promowana wśród firm, jako efektywny energetycznie sposób zasilania procesów produkcyjnych. Ma to duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale także ekonomii, szczególnie w dobie znacząco rosnących ceny energii.

Publiczne wsparcie kogeneracji

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, posiadacze jednostek kogeneracyjnych mogą liczyć na dopłaty z środków publicznych za każdą jednostkę wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii elektrycznej. Stawki wsparcia są zależne od rodzaju paliwa, wielkości instalacji oraz jej wieku. Szczegółowo są co roku określane przez Ministra Klimatu i Środowiska.

wsparcie kogeneracji 2022 - efektywność energetyczna

Stawki wsparcia kogeneracji w 2022 r.

Nowe stawki wsparcia kogeneracji na rok 2022, obowiązują od stycznia 2022 r. i zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r.

Wynoszą one:

  • jednostkowa wysokość premii gwarantowanej w 2022 r., dla nowej małej jednostki kogeneracji (do 1 MW zainstalowanej mocy elektrycznej), opalanej paliwami gazowymi, wynosi – 151,42 zł/MWh
  • jednostkowa wysokość premii kogeneracyjnej w 2022 r., dla nowej lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej 1-50 MW, opalanej paliwami gazowymi, wynosi – maksymalnie 320,27 zł/MWh.
Premia kogeneracyjna i premia gwarantowana

Warto podkreślić, że w przypadku małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, która została znacznie zmodernizowana, wartość dopłaty zależy od wysokości kosztów modernizacji w porównaniu do kosztów nowej jednostki. Jeśli koszty inwestycyjne wynosiły 90-100% kosztów nowej jednostki kogeneracji, to premia wypłacana jest w pełnej wysokości. Jeśli koszty inwestycyjne wynosiły 50-60% kosztów nowej jednostki, to jej wysokość spada do 102,96 zł/MWh. Dalsze szczegóły znajdują się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, dostępnym m.in. na stronach Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

W przypadku jednostek kogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej 1-50 MW wysokość premii kogeneracyjnej ustalana jest podczas aukcji organizowanych przez URE i nie może ona przekroczyć 320,27 zł/MWh. W 2022 r. odbędą się 4 takie aukcje. Pierwsza już w marcu.

Co zrobić, by dotrzymać dopłaty? Odpowiedź w poniższych filmach:

Premia gwarantowana

Premia kogeneracyjna

Świetlana przyszłość kogeneracji

Kogeneracja jako rozwiązanie będzie zyskiwała w przyszłości. Instalacje energetyki przemysłowej zasilanej wysokosprawną kogeneracją opalaną gazem ziemnym, będą mogły liczyć na korzystne warunki finansowania. Będzie tak za sprawą tzw. taksonomii UE, która definiuje, które projekty energetyczne można uznać za zielone i zrównoważone. To ważna informacja dla polskiego przemysłu, który szuka alternatyw dla węgla.

Jeżeli chcesz porozmawiać na temat możliwości zastosowanie kogeneracji zasilanej gazem do zasilenia procesów technologicznych w twojej firmie oraz dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania wsparcia w tym obszarze zadzwoń do nas pod numer telefonu (+48) 61 102 72 22 lub wypełniając formularz kontaktowy – wystarczy kliknąć w fioletowy prostokąt “Zapytaj o współpracę” widoczny tuż obok, po prawej stronie.

Przeczytaj również:

Premia kogeneracyjna – co zrobić, aby ją otrzymać?

Kogeneracja – co to jest i jak otrzymać dopłaty?

Dlaczego warto postawić na kogenerację?

Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki kogeneracji

Stawki wsparcia kogeneracji w 2022 r.

Nowe stawki wsparcia kogeneracji na rok 2022, obowiązują od stycznia 2022 r. i zostały określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2021 r.

Wynoszą one:

  • jednostkowa wysokość premii gwarantowanej w 2022 r., dla nowej małej jednostki kogeneracji (do 1 MW zainstalowanej mocy elektrycznej), opalanej paliwami gazowymi, wynosi – 151,42 zł/MWh
  • jednostkowa wysokość premii kogeneracyjnej w 2022 r., dla nowej lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej 1-50 MW, opalanej paliwami gazowymi, wynosi – maksymalnie 320,27 zł/MWh.

Warto podkreślić, że w przypadku małej jednostki kogeneracji opalanej paliwami gazowymi, która została znacznie zmodernizowana, wartość dopłaty zależy od wysokości kosztów modernizacji w porównaniu do kosztów nowej jednostki. Jeśli koszty inwestycyjne wynosiły 90-100% kosztów nowej jednostki kogeneracji, to premia wypłacana jest w pełnej wysokości. Jeśli koszty inwestycyjne wynosiły 50-60% kosztów nowej jednostki, to jej wysokość spada do 102,96 zł/MWh. Dalsze szczegóły znajdują się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, dostępnym m.in. na stronach Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

W przypadku jednostek kogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej 1-50 MW wysokość premii kogeneracyjnej ustalana jest podczas aukcji organizowanych przez URE i nie może ona przekroczyć 320,27 zł/MWh. W 2022 r. odbędą się 4 takie aukcje. Pierwsza już w marcu.

Co zrobić, by dotrzymać dopłaty? Odpowiedź w poniższych filmach:

Premia gwarantowana

Premia kogeneracyjna

Świetlana przyszłość kogeneracji

Kogeneracja jako rozwiązanie będzie zyskiwała w przyszłości. Instalacje energetyki przemysłowej zasilanej wysokosprawną kogeneracją opalaną gazem ziemnym, będą mogły liczyć na korzystne warunki finansowania. Będzie tak za sprawą tzw. taksonomii UE, która definiuje, które projekty energetyczne można uznać za zielone i zrównoważone. To ważna informacja dla polskiego przemysłu, który szuka alternatyw dla węgla.

Jeżeli chcesz porozmawiać na temat możliwości zastosowanie kogeneracji zasilanej gazem do zasilenia procesów technologicznych w twojej firmie oraz dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania wsparcia w tym obszarze zadzwoń do nas pod numer telefonu (+48) 61 102 72 22 lub wypełniając formularz kontaktowy – wystarczy kliknąć w fioletowy prostokąt “Zapytaj o współpracę” widoczny tuż obok, po prawej stronie.

Przeczytaj również:

Premia kogeneracyjna – co zrobić, aby ją otrzymać?

Kogeneracja – co to jest i jak otrzymać dopłaty?

Dlaczego warto postawić na kogenerację?

Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki kogeneracji