Odmowa wydania warunków przyłączenia firmy do gazu, co robić?

Twoja firma planuje inwestycję w nowym miejscu, rozwija produkcję lub buduje nowe instalacje, a tymczasem operator gazowy odmawia warunków przyłączenia fabryki do sieci gazociągowej? To komplikacja, ale nie koniec świata. Prostą alternatywą dla gazu sieciowego jest skroplony gaz ziemny.

Możliwość przyłączenia zakładu produkcyjnego do sieci dystrybucyjnej gazu, to kluczowy aspekt, który powinno wziąć się pod uwagę, przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji.  Fabryki potrzebują przecież energii cieplnej, aby zgrzewać, wypalać, odtłuszczać, odkażać itd. Gaz ziemny jest jednym z najwygodniejszych źródeł ciepła technologicznego, czy pary wodnej, w energetyce przemysłowej. Co zatem zrobić kiedy po złożeniu kompletnego wniosku Polska Spółka Gazownictwa (PSG) odmawia wykonania przyłącza?  

Brak dostępu do rurociągu, to nie problem. W zasilaniu zakładów przemysłowych z powodzeniem można zastosować skroplony gaz ziemny. W tym przypadku paliwo transportowane jest na miejsce cysternami kriogenicznymi, by po procesie regazyfikacji zasilić instalację gazową klienta. Regazyfikacja odbywa się w przyzakładowej instalacji LNG, której schemat widzimy poniżej.  

odmowa_przylacza_gazu

Warunki przyłączenia do sieci, o co chodzi?

Przyłączenie danej lokalizacji do sieci gazowej wymaga działania zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym nieruchomości. Każdy ma prawo wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazociągowej. Odpowiednio złożony wniosek o określenie warunków wykonania przyłącza do danej lokalizacji  jest bezpłatny i powinien zostać rozpatrzony w ciągu 60 dni.

Warto dodać, że podmiot, który nie posiada podstawy prawnej np. do danego terenu inwestycyjnego, również może wystąpić z wnioskiem o określenie możliwość przyłączenia do sieci gazowej. 

Istnieje zatem możliwość sprawdzenia zawczasu, czy dana lokalizacja może być zaopatrywana w gaz ziemny pochodzący z sieci dystrybucyjnej. Złożenie obu rodzajów wniosków nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o przyłączenie.

Po otrzymaniu warunków przyłączeniowych potencjalny dostawca może określić warunki przyłączenia do sieci, wskazując przebieg i długość przyłącza. Ale co w przypadku odmowy? 

Czy operator może odmówić przyłącza?

Operator musi zgodzić się na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego do danej nieruchomości. Oznacza to, że operator może udzielić odmowy, jeśli takie warunki techniczne i ekonomiczne nie są spełnione. 

alternatywne rozwiązania rur z gazem

W praktyce dzieję się tak, np. gdy nieruchomość znajduje się zbyt daleko od istniejącej sieci i koszty związane z budową przyłącza przekraczałyby korzyści. Czy to oznacza, że brak możliwości przyłączenia do gazociągu eliminuje możliwość wykorzystania gazu ziemnego w przez firmę? Nie!

Mówi się, że niepewne czasy, wymagają pewnych rozwiązań. Między innymi dlatego warto rozważyć inwestycję w źródło o większej niezależności , czyli LNG.

Przeczytaj również:

Brak rury z gazem to nie problem, nawet dla małych odbiorców. Dlaczego warto postawić na instalację LNG?

Tymczasowe dostawy gazu LNG – krok po kroku

Budowa instalacji LNG

Zastosowanie LNG w przemyśle

Jak przebiega współpraca z dostawcą LNG? – na przykładzie DUON