Gaz ziemny a ochrona środowiska

Ekologia to jeden z powodów, dla którego warto wybrać gaz ziemny. Warto przyjrzeć się czynnikom wpływającym na zgodność tego paliwa z ekologią, by chronić środowisko naturalne.

Spośród paliw kopalnych, to gaz ziemny jest wyborem najbardziej sprzyjającym ochronie środowiska. Stanowi on pierwotne źródło energii, co oznacza, że pozyskuje się go bezpośrednio z naturalnych zasobów i wykorzystuje w niezmienionym stanie. Czystsza od niego jest tylko energia wiatrowa i słoneczna.

Co więcej, gaz ziemny nie potrzebuje dodatkowej obróbki, przetwarzania na energię wtórną czy uzdatniania. Dzięki temu nie wymaga on budowania dodatkowej infrastruktury, która mogłaby wywołać szkodliwe dla środowiska skutki. Samo wydobywanie i transportowanie tego paliwa ekologicznego nie niesie za sobą żadnych zagrożeń.

Gaz ziemny przyczynia się zatem do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy my i nasi bliscy, ale będą oddychać i przyszłe pokolenia.

W gospodarstwie domowym

Zacznijmy od pozytywnych aspektów użytkowania gazu ziemnego w domu. Przede wszystkim ogranicza on emisję zanieczyszczeń, jaką powodowałyby inne paliwa kopalne. To za sprawą metanu który znajduje się w składzie gazu i uniemożliwia powstawanie produktów szkodliwych dla środowiska, takich jak dwutlenek siarki, sadza, popiół, żużel i pyły. Wymienione związki i substancje wpływają na degradację lasów, zakwaszenie wód, gleby oraz stan zdrowia i samopoczucie.

Przy wykorzystaniu gazu ziemnego jako ogrzewanie, nie ma możliwości powstawania sadzy w kominie, która w związku z tym nie spowoduje zapalenia przewodu kominowego. W dodatku, podczas obsługi tradycyjnego kotła węglowego dochodzi do zapylania domu czy mieszkania, co też negatywnie odbija się na zdrowiu mieszkańców.

Wspólne dobro

Gaz ziemny, a ochrona środowiska

Wybierając gaz ziemny, stawiamy na 30% mniejszą emisję CO2 niż w przypadku oleju opałowego i 50% mniejszą niż przy stosowaniu węgla. W związku z tym, jako ekologiczna alternatywa, zapobiega on powstawaniu zmian w środowisku, takim jak efekt cieplarniany czy kwaśne deszcze, które powstają m.in. za sprawą emisji tlenków azotu. W przypadku spalania oleju lub węgla powstaje ich od 20% do 60% więcej.

Gaz ziemny pozytywnie wpływa na środowisko również dzięki systemowi podziemnych gazociągów. Podczas transportu nie wykorzystuje się zatem transportu lądowego, co obniża zawartość spalin w atmosferze i odciąża drogi publiczne.

Podsumowując – gaz ziemny jest przyjazny środowisku nie tylko w procesie spalania, ale i podczas wytwarzania i transportu. Na tle innych paliw kopalnych i energii elektrycznej, której produkcja powoduje szkodliwe odpady, gaz przedstawia się zdecydowanie najkorzystniej.

Kontakt dla klientów:
tel. +48 61 102 72 22
email: info@duon.pl

Przeczytaj również:

Emisja CO2 w Polsce

Jak oszczędzać gaz?

Jak walczyć ze smogiem w domu?

Jak właściwie użytkować instalację gazową?

7 najważniejszych zalet gazu ziemnego

Historia gazu LNG